Głos z Polski niesie się szeroko

2022-07-28 00:00:00
Głos z Polski niesie się szeroko

Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się, co dzień potężniej. Coraz bardziej oddalano się od chrześcijaństwa, przez co gwałtownie wezbrała powódź złego, które nas otacza, i to tak gwałtownie, że wszyscy dobrze myślący ludzie z obawą myślą o teraźniejszości, a z drżeniem spoglądają w przyszłość.

Leon XIII

 

Powyższe słowa papieża Leona XIII mobilizują do działania wielu działaczy katolickich i konserwatywnych w Polsce. W niniejszym krótkim tekście prezentujemy przegląd najważniejszych inicjatyw pozarządowych, które powstały z inspiracji Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w ostatnich piętnastu latach.

 

Marsz dla Życia i Rodziny

 

Chcąc manifestować swoje poparcie dla życia od poczęcia aż po naturalną śmierć w 2006 roku, Stowarzyszenie Piotra Skargi, wraz z Fundacją Pro – Prawo do Życia zorganizowały pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Warszawy.

 

Od tego czasu, każdego roku ulicami ponad 140 miast w Polsce, tysiące ludzi maszeruje potwierdzając tym samym, że ten Marsz jest największym wydarzeniem prolife i profamily w Polsce. Oczy opinii publicznej najczęściej zwrócone są na Warszawę, Kraków i Szczecin, gdzie Marsze Dla Życia i Rodziny przyciągają najwięcej osób.

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

 

Powołane by bronić prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz by wskazywać, że rodzina oparta na sakramencie małżeństwa, pragnąca zrodzić i wychować dzieci jest fundamentem zdrowego społeczeństwa. Centrum koordynuje również organizację Marszów dla Życia i Rodziny.

 

Centrum Życia i Rodziny jest też autorem programu Szkoła Przyjazna Rodzinie, jak również inicjatorem akcji społecznej na rzecz przesunięcia Dnia Ojca na znaną w Kościele datę – 17 marca, czyli wspomnienie św. Józefa. Jak widać, działacze CziR z jednej strony prezentują nowe pomysły i projekty na rzecz odbudowy christianitas, a z drugiej strony - są obecni wszędzie tam, gdzie prawda o życiu i rodzinie jest atakowana i dekonstruowana.

 

Instytut Ordo Iuris

 

Powstały w 2013 roku Instytut na rzez Kultury Prawnej Ordo Iuris był odpowiedzią na potrzebę zaangażowania profesjonalnych prawników w obronę naturalnego ładu moralnego. Dziś są organizacją o międzynarodowej renomie. Z pomocy Ordo Iuris korzystają rodziny, lekarze, pielęgniarki i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy cierpią szykany, chcąc pozostać wierni swoim wartościom.

 

W Instytucie rozwinięto m.in. biuro pilnej interwencji procesowej, centra bioetyki i prawa międzynarodowego, czy też program dla darczyńców wspierających regularnie. Z Ordo Iuris współpracuje elita kadry uniwersyteckiej, przedsiębiorcy, lokalni politycy, infuencerzy. Dzięki zaangażowaniu Instytutu w 2020 r. powstała uczelnia wyższa Collegium Intermarium.

Wciągająca opowieść historyczno-teologiczna o franciszkańskich wojownikach, z odniesieniami do współczesności – to właśnie rdzeń autorskiej prelekcji, na którą serdecznie zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Elblągu. Wygłosi ją rekolekcjonista i pisarz ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Anielskiej. Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci.
Jakie są źródła technocentrycznej ideologii transhumanizmu? Dlaczego tak wielki kapitał kierowany jest na rozwój technologii mających wytworzyć inteligentną alternatywę dla człowieka? I przede wszystkim - czym grozi dalszy rozwój sztucznej inteligencji i jakie ryzyka się z nim wiążą - o tych sprawach będzie mówił gość najbliższego spotkania warszawskiego Klubu „Polonia Christiana” - o. dr Michał Ziółkowski MI.
Gdy 16 lat temu na ulice Warszawy wyruszył pierwszy „Marsz dla Życia i Rodziny” trudno byłoby uwierzyć, że w polskich miastach może dojść do masowych wystąpień zwolenników zabijania dzieci poczętych, że plakaty broniące życia poczętego będą dewastowane, a w mediach będą królować permisywne postawy i ataki na chrześcijaństwo. Dlatego po sukcesach tegorocznych pokojowych demonstracji na ulicach polskich miast nie możemy przerywać walki o przetrwanie rodzin i wartości cementujących nasz naród od ponad tysiąca lat. W obronie cywilizacji życia liczy się każdy umysł i każda para rąk.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie zapomina o swoim Czcigodnym Patronie. W przypadającą na dzień 27 września rocznicę śmierci Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi delegacja Stowarzyszenia na czele z prezesem Sławomirem Olejniczakiem złożyła wieńce z kwiatów pod pomnikiem ks. Piotra Skargi oraz przy Jego sarkofagu.
W naszym krakowskim Marszu dla Życia i Rodziny zdecydowanie warto pójść – dla siebie, dla bliskich, a przede wszystkim - dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli jednak ktoś jeszcze zastanawia się nad uczestnictwem w tym patriotycznym święcie rodzin, które rozpocznie się już w niedzielę 25 września o godz. 12 na Placu Matejki, poniższe argumenty rozwieją wszelkie wątpliwości.