Głos z Polski niesie się szeroko

2022-07-28 00:00:00
Głos z Polski niesie się szeroko

Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się, co dzień potężniej. Coraz bardziej oddalano się od chrześcijaństwa, przez co gwałtownie wezbrała powódź złego, które nas otacza, i to tak gwałtownie, że wszyscy dobrze myślący ludzie z obawą myślą o teraźniejszości, a z drżeniem spoglądają w przyszłość.

Leon XIII

 

Powyższe słowa papieża Leona XIII mobilizują do działania wielu działaczy katolickich i konserwatywnych w Polsce. W niniejszym krótkim tekście prezentujemy przegląd najważniejszych inicjatyw pozarządowych, które powstały z inspiracji Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w ostatnich piętnastu latach.

 

Marsz dla Życia i Rodziny

 

Chcąc manifestować swoje poparcie dla życia od poczęcia aż po naturalną śmierć w 2006 roku, Stowarzyszenie Piotra Skargi, wraz z Fundacją Pro – Prawo do Życia zorganizowały pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Warszawy.

 

Od tego czasu, każdego roku ulicami ponad 140 miast w Polsce, tysiące ludzi maszeruje potwierdzając tym samym, że ten Marsz jest największym wydarzeniem prolife i profamily w Polsce. Oczy opinii publicznej najczęściej zwrócone są na Warszawę, Kraków i Szczecin, gdzie Marsze Dla Życia i Rodziny przyciągają najwięcej osób.

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

 

Powołane by bronić prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz by wskazywać, że rodzina oparta na sakramencie małżeństwa, pragnąca zrodzić i wychować dzieci jest fundamentem zdrowego społeczeństwa. Centrum koordynuje również organizację Marszów dla Życia i Rodziny.

 

Centrum Życia i Rodziny jest też autorem programu Szkoła Przyjazna Rodzinie, jak również inicjatorem akcji społecznej na rzecz przesunięcia Dnia Ojca na znaną w Kościele datę – 17 marca, czyli wspomnienie św. Józefa. Jak widać, działacze CziR z jednej strony prezentują nowe pomysły i projekty na rzecz odbudowy christianitas, a z drugiej strony - są obecni wszędzie tam, gdzie prawda o życiu i rodzinie jest atakowana i dekonstruowana.

 

Instytut Ordo Iuris

 

Powstały w 2013 roku Instytut na rzez Kultury Prawnej Ordo Iuris był odpowiedzią na potrzebę zaangażowania profesjonalnych prawników w obronę naturalnego ładu moralnego. Dziś są organizacją o międzynarodowej renomie. Z pomocy Ordo Iuris korzystają rodziny, lekarze, pielęgniarki i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy cierpią szykany, chcąc pozostać wierni swoim wartościom.

 

W Instytucie rozwinięto m.in. biuro pilnej interwencji procesowej, centra bioetyki i prawa międzynarodowego, czy też program dla darczyńców wspierających regularnie. Z Ordo Iuris współpracuje elita kadry uniwersyteckiej, przedsiębiorcy, lokalni politycy, infuencerzy. Dzięki zaangażowaniu Instytutu w 2020 r. powstała uczelnia wyższa Collegium Intermarium.

25 czerwca ulicami Krakowa przejdzie „Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny”. Radosny pochód obrońców rodziny i życia ruszy z Placu Matejki o godzinie 12:00. Hasło tegorocznego marszu brzmi: „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”. Obrona dzieci to zarazem obrona rodziny i zasad, które budują nasz naród od ponad tysiąca lat.
– Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć – tymi słowami zwrócił się do swoich kozackich oprawców Andrzej Bobola, wiedząc, że za odmowę przejścia na prawosławie może spotkać go najokrutniejsza kaźń. Dzisiaj obchodzimy 366. rocznicę męczeńskiej śmierci jednego z katolickich patronów Polski, który w Janowie Poleskim odszedł z świata doczesnego poćwiartowany przez barbarzyńskich żołdaków kozackich 16 maja 1657 roku.
Dojrzeć w wierze i w miłości, doświadczyć nawrócenia i dawać przykład bliźnim… Życie Giovanniego Francesco di Pietro di Bernardone, czyli Franciszka z Asyżu, mimo upływu wieków, zmian cywilizacyjnych oraz społecznych wciąż jest przykładem tego, jak można zmienić swoje życie i podarować bliźnim to, co najwartościowsze – ofiarę z dobra i miłosierdzia. O nawróceniu św. Franciszka z Asyżu i odniesieniu do czasów współczesnych opowie 25 maja w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” o. Andrzej Zając OFMConv.
Coroczna procesja z Wawelu do sanktuarium w na Skałce, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św., były aktem czci św. Stanisława ze Szczepanowa. – Podczas Eucharystii – za przyczyną św. Stanisława Biskupa i Męczennika – będziemy prosili Dobrego Ojca, który jest w niebie, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Polski, o budowanie przez nią swego życia społecznego i narodowego na niewzruszalnych fundamentach Dekalogu i obydwóch przykazań miłości, a w szczególności na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu – tymi słowami rozpoczął liturgię abp Marek Jędraszewski.
Rybnicki Klub „Polonia Christiana” powraca! Zapraszamy na spotkanie z red. Arkadiuszem Stelmachem (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi) połączone z prezentacją zyskującego ogromną popularność raportu „Zrównoważony rozwój: zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia”. Podczas spotkania będzie możliwość otrzymania egzemplarza tej książki.