Głos z Polski niesie się szeroko

2022-07-28 00:00:00
Głos z Polski niesie się szeroko

Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się, co dzień potężniej. Coraz bardziej oddalano się od chrześcijaństwa, przez co gwałtownie wezbrała powódź złego, które nas otacza, i to tak gwałtownie, że wszyscy dobrze myślący ludzie z obawą myślą o teraźniejszości, a z drżeniem spoglądają w przyszłość.

Leon XIII

 

Powyższe słowa papieża Leona XIII mobilizują do działania wielu działaczy katolickich i konserwatywnych w Polsce. W niniejszym krótkim tekście prezentujemy przegląd najważniejszych inicjatyw pozarządowych, które powstały z inspiracji Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w ostatnich piętnastu latach.

 

Marsz dla Życia i Rodziny

 

Chcąc manifestować swoje poparcie dla życia od poczęcia aż po naturalną śmierć w 2006 roku, Stowarzyszenie Piotra Skargi, wraz z Fundacją Pro – Prawo do Życia zorganizowały pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Warszawy.

 

Od tego czasu, każdego roku ulicami ponad 140 miast w Polsce, tysiące ludzi maszeruje potwierdzając tym samym, że ten Marsz jest największym wydarzeniem prolife i profamily w Polsce. Oczy opinii publicznej najczęściej zwrócone są na Warszawę, Kraków i Szczecin, gdzie Marsze Dla Życia i Rodziny przyciągają najwięcej osób.

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

 

Powołane by bronić prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz by wskazywać, że rodzina oparta na sakramencie małżeństwa, pragnąca zrodzić i wychować dzieci jest fundamentem zdrowego społeczeństwa. Centrum koordynuje również organizację Marszów dla Życia i Rodziny.

 

Centrum Życia i Rodziny jest też autorem programu Szkoła Przyjazna Rodzinie, jak również inicjatorem akcji społecznej na rzecz przesunięcia Dnia Ojca na znaną w Kościele datę – 17 marca, czyli wspomnienie św. Józefa. Jak widać, działacze CziR z jednej strony prezentują nowe pomysły i projekty na rzecz odbudowy christianitas, a z drugiej strony - są obecni wszędzie tam, gdzie prawda o życiu i rodzinie jest atakowana i dekonstruowana.

 

Instytut Ordo Iuris

 

Powstały w 2013 roku Instytut na rzez Kultury Prawnej Ordo Iuris był odpowiedzią na potrzebę zaangażowania profesjonalnych prawników w obronę naturalnego ładu moralnego. Dziś są organizacją o międzynarodowej renomie. Z pomocy Ordo Iuris korzystają rodziny, lekarze, pielęgniarki i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy cierpią szykany, chcąc pozostać wierni swoim wartościom.

 

W Instytucie rozwinięto m.in. biuro pilnej interwencji procesowej, centra bioetyki i prawa międzynarodowego, czy też program dla darczyńców wspierających regularnie. Z Ordo Iuris współpracuje elita kadry uniwersyteckiej, przedsiębiorcy, lokalni politycy, infuencerzy. Dzięki zaangażowaniu Instytutu w 2020 r. powstała uczelnia wyższa Collegium Intermarium.

Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie zapraszają na dwa spotkania z red. Pawłem Chmielewskim, na których podjęty zostanie intrygujący temat „III Sobór Watykański? Na placu budowy Kościoła Inkluzji”. O tym, czym ma być „Kościół Inkluzji” prelegent Klubów „Polonia Christiana”, Paweł Chmielewski, pisał niejednokrotnie, komentując wewnętrzną rewolucję przetaczającą się przez Kościół Powszechny. Spotkania z red. P. Chmielewskim będą dobrą okazją do wyrobienia sobie własnej opinii na temat zagrożeń, jakich jeszcze być może nie dostrzegamy. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.
Czy i jaką przyszłość mają relacje polsko-ukraińskie? Co z milionami Ukraińców w Polsce? Czy są szanse na zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą i jak rzutuje to na bezpieczeństwo Polski? Zapraszamy Państwa na kontynuację zapoczątkowanego w Krakowie cyklu spotkań „Polska - Ukraina. Jakie sąsiedztwo?”. Kolejne spotkania organizujemy w Olsztynie i Elblągu.
Nasze Kluby w Pilźnie i Rakszawie organizują spotkania w ramach cyklu mającego na celu przywrócenie pamięci o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
We wtorek 16 kwietnia br. prof. Marek Czachorowski w Klubie „Polonia Christiana” wygłosi wykład pt. „Spór o etykę św. Tomasza z Akwinu”. Mimo dużego upływu czasu nauka, jaką pozostawił on Kościołowi jest wciąż żywa i warta osobistego odkrywania. Zapraszamy więc do Warszawy na spotkanie z prof. Czachorowskim i rozważania o schedzie naukowej oraz religijnej, formującej od wieków wiernych Kościoła Rzymskiego.
Już w czwartek 11 kwietnia spotykamy się w Warszawie, by zaprotestować przeciwko zbrodniczej polityce tzw. „koalicji 13 grudnia”. Mowa o czterech nieludzkich i łamiących konstytucję projektach ustaw, pozwalających na zabijanie poczętych dzieci. Polacy nie mogą milczeć, gdy politycy próbują legalizować zabijanie bezbronnych ludzi. Prosimy o przybycie na wyznaczone miejsce zbiórki oraz poinformowanie znajomych.