Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

2020-12-09
Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

W trudnych czasach nasza Ojczyzna zawsze mogła liczyć na wsparcie Matki Bożej Królowej Polski. Do tej tradycji nawiązali samorządowcy gminy Lipinki w Małopolsce, którzy 8 grudnia 2020 roku przyjęli deklarację zawierzania siebie oraz wszelkich spraw leżących w kompetencjach gminy opiece Najświętszej Maryi Panny.

 

Małopolska gmina Lipinki, leżąca tuz przy granicy z Podkarpaciem, nie pierwszy raz odważnie staje po stronie cywilizacji chrześcijańskiej, dając innym samorządom przykład i broniąc wartości, które dzisiaj są zaciekle atakowane. 12 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Lipinki przyjęła głosami wszystkich obecnych na obradach radnych uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”.

Na tamtej sesji gdy przyjmowana była deklaracja „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” wójt Czesław Rakoczy przytoczył m.in. naukę św. Pawła, ostrzegającego przed grzechem sodomii i odwołał się do nauki Matki Bożej – najdoskonalszej nauczycielki czystości człowieka.


13 grudnia 2019 roku, w rocznicę stanu wojennego, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ale 23 czerwca 2020 roku WSA w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Krakowski WSA stwierdził, że zaskarżony akt nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej.
Wówczas także WSA w Krakowie uznał, że „Stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania kub stwierdzenia uprawnień.”

 

Przyjęta 8 grudnia 2020 roku nowa deklaracja nie jest więc pierwszym aktem odwołania się do prorodzinnych wartości stanowiących fundament cywilizacji chrześcijańskiej.

- Datę przyjęcia deklaracji zawierzenia gminy opiece Najświętszej Maryi Panny wybraliśmy na dzień, w którym przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pamiętamy, że to Matka Boża została ogłoszona przez króla Jana II Kazimierza Wazę Królową Korony Polskiej w czasie, gdy nasza Ojczyzna była niemal w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. Każdy z nas z historii uczył się o zwycięskiej obronie Jasnej Góry w czasie potopu. Wiemy, że Matka Boża zawsze czuwa nad nami i pomaga Polsce, dlatego chcieliśmy Jej zawierzyć nasze sprawy także dzisiaj, gdy nasz kraj zalewa niebezpieczna ideologia – mówi przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak.

JBDKP

 

Uchwała Rady Gminy Lipinki z 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia deklaracji w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:

 

„Dnia 8 grudnia 2020 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która narodowi Polskiemu od pamiętnego dnia chrztu Księcia Mieszka I w 966 roku towarzyszy, która wśród nas w znaku herbu gminy Lipinki, jako Matka Boża Wniebowzięta od 2004 roku również zamieszkała

Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

 

Dziękując Najświętszej Maryi Pannie za dotychczasową opiekę, zawierzyć Siebie i wszystkich mieszkańców oraz wszelkie sprawy, które zgodnie z kompetencjami Gminy Lipinki są realizowane i prowadzone, opiece Najświętszej Maryi Pannie, Matce Syna Bożego.

Uznając doskonałą czystość oraz niezwykłą świętość Jej życia, w Jej opiekuńcze i matczyne ręce składamy troskę o szacunek dla Słowa Bożego, dzięki któremu zrozumieliśmy niezbywalną godność człowieka, a więc i jego życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Troskę o obronę rodziny zbudowanej na małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz ich prawo do zrodzenia potomstwa i wychowania go zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, w poszanowaniu Prawa Bożego.

Wychowania dzieci w umiłowaniu Boga i bliźniego, w wolności od jakiegokolwiek uzależnienia i zniewolenia narkotykami, alkoholem, hazardem czy seksem.

Nauczeni bolesnym doświadczeniem historii, jako Matkę i orędowniczkę prosimy o ochronę przed przewrotnymi ideologiami, które próbując przewartościować Prawa Boże, w konsekwencji narodowi naszemu przynosiły zło – śmierć i cierpienie.

Prosimy o wstawiennictwo w działaniu służącym nie tylko rozwojowi gospodarczemu, ale przede wszystkim moralnemu i duchowemu całego naszego społeczeństwa.

Niech nasza mała ojczyzna – Gmina Lipinki, Polska, kraje Europy i świata cieszą się rozwojem na wszystkich płaszczyznach zarówno materialnej, moralnej i duchowej.

Uproś Matko i Królowo, jak nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II prosił, by współczesna cywilizacja, cywilizacją życia a nie śmierci się stawała.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Nie milkną echa po zdjęciu z emisji w programie pierwszym TVP programu „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego. Władzom telewizji nie spodobała się krytyka rządu wygłoszona na antenie programu 12 kwietnia 2021 r. Wówczas zaproszeni goście w swoich komentarzach wnioskowali, że rząd zupełnie nie radzi sobie z COVID-19. W związku z takim potraktowaniem red. Pospieszalskiego, powstała specjalna petycja do prezesa TVP, w której Polacy domagają się przywrócenia programu.
Na stronie panieprezydencie.pl Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi prowadzi kampanię pod hasłem „Stop dekarbonizacji!”. Apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, by walczył o polski interes narodowy podczas zbliżającego się szczytu przywódców państw, zainicjowanego przez Prezydenta USA Joe Bidena. Zachęcamy Państwa do podpisywania i wysyłania petycji w tej sprawie.
Na tegoroczny okres Świąt Wielkiej Nocy oraz Niedzielę Miłosierdzia Bożego nasze Stowarzyszenie przygotowało wyjątkową ofertę pogłębienia swojej duchowości i zarazem rozpropagowania Prawdy o Bożym Miłosierdziu. Są to rozważania modlitewne, podzielone na 20 części, które każdego dnia można otrzymać na swoją skrzynkę email. Wystarczy tylko dołączyć do grona naszych korespondentów na specjalnie przygotowanej stronie.
Przez długie lata wokół Sługi Bożego ks. Piotra Skargi wrogowie katolicyzmu próbowali stworzyć czarną legendę o jego rzekomym pochowaniu żywcem. Rozpowszechniając kłamstwa, pomijano zarazem szereg jego dzieł i dokonań, które po dziś dzień służą za przykłady wyjątkowej ofiarności i chrześcijańskiego ducha w społeczeństwie. Z czarną legendą oraz przemilczeniami najlepiej walczyć poprzez fakty. W atrakcyjny sposób przytoczył je Jarosław Mańka.
W tym roku ponownie przychodzi nam zmagać się z wieloma wyzwaniami i problemami na drodze do uczczenia Zmartwychwstania Naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego serdecznie zachęcamy do przeczytania życzeń, jakie na Święta Wielkiej Nocy A.D. 2021 kieruje do Państwa prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak.