Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

2020-12-09
Gmina Lipinki zawierza mieszkańców i wszystkie sprawy opiece Najświętszej Maryi Panny

W trudnych czasach nasza Ojczyzna zawsze mogła liczyć na wsparcie Matki Bożej Królowej Polski. Do tej tradycji nawiązali samorządowcy gminy Lipinki w Małopolsce, którzy 8 grudnia 2020 roku przyjęli deklarację zawierzania siebie oraz wszelkich spraw leżących w kompetencjach gminy opiece Najświętszej Maryi Panny.

 

Małopolska gmina Lipinki, leżąca tuz przy granicy z Podkarpaciem, nie pierwszy raz odważnie staje po stronie cywilizacji chrześcijańskiej, dając innym samorządom przykład i broniąc wartości, które dzisiaj są zaciekle atakowane. 12 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Lipinki przyjęła głosami wszystkich obecnych na obradach radnych uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT”.

Na tamtej sesji gdy przyjmowana była deklaracja „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT” wójt Czesław Rakoczy przytoczył m.in. naukę św. Pawła, ostrzegającego przed grzechem sodomii i odwołał się do nauki Matki Bożej – najdoskonalszej nauczycielki czystości człowieka.


13 grudnia 2019 roku, w rocznicę stanu wojennego, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ale 23 czerwca 2020 roku WSA w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Krakowski WSA stwierdził, że zaskarżony akt nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej.
Wówczas także WSA w Krakowie uznał, że „Stanowisko Rady Gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania kub stwierdzenia uprawnień.”

 

Przyjęta 8 grudnia 2020 roku nowa deklaracja nie jest więc pierwszym aktem odwołania się do prorodzinnych wartości stanowiących fundament cywilizacji chrześcijańskiej.

- Datę przyjęcia deklaracji zawierzenia gminy opiece Najświętszej Maryi Panny wybraliśmy na dzień, w którym przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pamiętamy, że to Matka Boża została ogłoszona przez króla Jana II Kazimierza Wazę Królową Korony Polskiej w czasie, gdy nasza Ojczyzna była niemal w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. Każdy z nas z historii uczył się o zwycięskiej obronie Jasnej Góry w czasie potopu. Wiemy, że Matka Boża zawsze czuwa nad nami i pomaga Polsce, dlatego chcieliśmy Jej zawierzyć nasze sprawy także dzisiaj, gdy nasz kraj zalewa niebezpieczna ideologia – mówi przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak.

JBDKP

 

Uchwała Rady Gminy Lipinki z 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia deklaracji w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:

 

„Dnia 8 grudnia 2020 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która narodowi Polskiemu od pamiętnego dnia chrztu Księcia Mieszka I w 966 roku towarzyszy, która wśród nas w znaku herbu gminy Lipinki, jako Matka Boża Wniebowzięta od 2004 roku również zamieszkała

Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:

 

Dziękując Najświętszej Maryi Pannie za dotychczasową opiekę, zawierzyć Siebie i wszystkich mieszkańców oraz wszelkie sprawy, które zgodnie z kompetencjami Gminy Lipinki są realizowane i prowadzone, opiece Najświętszej Maryi Pannie, Matce Syna Bożego.

Uznając doskonałą czystość oraz niezwykłą świętość Jej życia, w Jej opiekuńcze i matczyne ręce składamy troskę o szacunek dla Słowa Bożego, dzięki któremu zrozumieliśmy niezbywalną godność człowieka, a więc i jego życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Troskę o obronę rodziny zbudowanej na małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz ich prawo do zrodzenia potomstwa i wychowania go zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi, w poszanowaniu Prawa Bożego.

Wychowania dzieci w umiłowaniu Boga i bliźniego, w wolności od jakiegokolwiek uzależnienia i zniewolenia narkotykami, alkoholem, hazardem czy seksem.

Nauczeni bolesnym doświadczeniem historii, jako Matkę i orędowniczkę prosimy o ochronę przed przewrotnymi ideologiami, które próbując przewartościować Prawa Boże, w konsekwencji narodowi naszemu przynosiły zło – śmierć i cierpienie.

Prosimy o wstawiennictwo w działaniu służącym nie tylko rozwojowi gospodarczemu, ale przede wszystkim moralnemu i duchowemu całego naszego społeczeństwa.

Niech nasza mała ojczyzna – Gmina Lipinki, Polska, kraje Europy i świata cieszą się rozwojem na wszystkich płaszczyznach zarówno materialnej, moralnej i duchowej.

Uproś Matko i Królowo, jak nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II prosił, by współczesna cywilizacja, cywilizacją życia a nie śmierci się stawała.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Maryjo Niepokalanie Poczęta Dziewico przybądź nam z pomocą.

Już sam tytuł referatu, wygłoszonego przez prof. Petera Kwasniewskiego podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” 25 listopada w Krakowie, brzmi mocno intrygująco. Postawienie pytania „Czy papież może zmienić naszą wiarę?” to zwrócenie uwagi na ważny problem - trwania wiernych w Kościele i praktykowania obrządku, który nie zmieni podstaw doktryny i uszanuje sacrum, cementujące jedność wspólnoty katolickiej. Referat prof. Petera Kwasniewskiego, z niewielkimi zmianami redak-cyjnymi (w tym śródtytułami), przedstawiamy Państwu gorąco zachęcając do wgłębienia się w tematy, wobec których żaden Katolik nie może być obojętny.
Jeśli mamy już totalitaryzm, to kto reprezentuje władzę totalną, kto za nią stoi, a kto jest tylko widoczną dla ogółu fasadą władzy? Te i wiele innych pytań cisną się do głowy po obejrzeniu filmu wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” stawia pytania, pomaga poszukiwać odpowiedzi i zmusza do refleksji nad tym, czego często nie dostrzegamy wokół siebie.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).