Homoseksualna rewolucja kulturalna

2004-12-09

Antychrześcijańskie oblicze rewolucji kulturalnej


Utopijny cel rewolucji jakim jest budowa kolejnej wersji ziemskiego raju pełnego pokoju i dobrobytu, ale pozbawionego Boga i Jego przykazań, nie został zrealizowany przez komunistyczny totalitaryzm. Nie udało się komunistycznemu molochowi rozprzestrzenić rewolucji po całym świecie, a jego coraz większa niewydolność spowodowana brakiem środków potrzebnych do szerzenia rewolucji przyczyniła się w końcu do tzw. transformacji ustrojowej w krajach bloku sowieckiego począwszy do roku 1989.

Określenie transformacja ustrojowa jest tu kluczowe. Prof. Plinio Correa de Oliveira w swej książce "Rewolucja i Kontrrewolucja" wspomina o metamorfozie komunizmu czyli o zmianie formy przez komunizm bez zmiany jego bezbożnej istoty. Od roku 1989 r. jesteśmy właśnie świadkami przemiany ustrojowej dokonywanej rękami samych rewolucjonistów tj. komunistów, komunistycznych dysydentów oraz liberalnej opozycji. Transformacja ustrojowa nie była radykalnym zerwaniem z komunistyczną przeszłością PRL, ale jedynie zmianą oblicza rewolucji z brutalnego na uśmiechnięte, czego praktycznym wyrazem stała się tzw. polityka grubej kreski. Podział społeczeństwa na "my" i "oni" w latach 80. tak się zaostrzył, że komuniści utracili możliwość mobilizowania licznych grup społecznych na rzecz rewolucji. Rewolucyjny entuzjazm zgasł.

Stąd dokonując przemian w roku 1989 światowa i polska lewica nie zrezygnowały z celu, jakim jest budowa utopijnego raju na ziemi, a jedynie zmieniła metody działania. Porzucono system oparty na dyktaturze przemocy na rzecz wolności słowa, demokracji i wolnego rynku, które miały nas lepiej poprowadzić ku świetlanej przyszłości.

W rzeczywistości jednak zamieniono brutalne i aroganckie metody sowieckiego komunizmu na metody niedostrzegalnej perswazji ideologicznej polegającej na przemianie mentalności i poglądów ludzi przez zmianę ich stylu życia. Na tym właśnie polega, zawoalowana i zachowująca pozory atrakcyjności, rewolucja kulturalna, która zastąpiła prymitywny model sowieckiego komunizmu.

Stąd wprowadzając system przynajmniej z założenia oparty na wolności wypowiedzi, swobodnej przedsiębiorczości i wolności zrzeszania od razu przygotowano odpowiedni grunt tj. przekwalifikowanie kadry rewolucyjnej poprzez danie jej odpowiednich środków materialnych, finansowych i komunikacji społecznej.

Dlatego wolność wypowiedzi została od razu poddana cenzurze nie państwowej, ale medialnej. W tej chwili już same media opanowane przez byłą nomenklaturę, niektórych komunistycznych dysydentów i przedstawicieli liberalnej opozycji kontrolują jakie wypowiedzi i informacje mają być wprowadzane do opinii publicznej, a jakie nie. I tu już widać pierwszy sukces nowego oblicza rewolucji: udało się przekonać opinię publiczną, że media będące tubą komunistycznej propagandy, którym już prawie nikt nie wierzył, stały się nagle niezależne i bezstronne.
Już ponad 22 tysiące osób za pośrednictwem serwisu Protestuj.pl wyraziło swój sprzeciw wobec słów niektórych polityków, którzy coraz śmielej domagają się usunięcia Krzyża z Sejmu. Podpisani pod petycją „Brońmy Krzyża w Sejmie!” domagają się od parlamentarzystów wycofania się z wszelkich inicjatyw kwestionujących obecność symbolu Męki Jezusa Chrystusa w sali obrad.
W niedzielę 2 lutego w Bazylice pw. Bożego Ciała w Krakowie odbyła się Msza Święta za Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, którzy wsparli nasze kampanie planowane na 2020 rok.
Nie w środę, lecz w czwartek 6 lutego odbędzie się zapowiadane spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do sali konferencyjnej Hotelu Miodosytnia, gdzie prelegent wygłosi wykład pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. (Nie)zapomniane oblicze wojny polsko-bolszewickiej”.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do udziału w drugiej edycji kampanii „Lourdes – lek dla duszy i ciała”. Na każdego uczestnika akcji czeka poświęcony medalik, wydany specjalnie z okazji 160. rocznicy objawień w Lourdes, ciekawa broszura, a także możliwość zapisania swoich podziękowań i próśb do Matki Bożej.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na panel dyskusyjny pod tytułem „Rosja Putina fałszywą nadzieją dla chrześcijaństwa”. Spotkanie ma dać odpowiedź na pytanie czy z perspektywy polskiego katolika Rosja może być rzeczywistą alternatywą dla pogrążonego w kryzysie tożsamości i wiary Zachodu? Panel odbędzie się 21 stycznia (wtorek) w godzinach 18.30 – 21.30 w Centrum Prasowym Foksal (Dom Dziennikarza Sala A) przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.