II Kongres Konserwatywny 2005

październik 2005
II Kongres Konserwatywny 2005

II Kongres Konserwatywny 2005

„Znaczenie Rodziny dla Cywilizacji Chrześcijańskiej" to temat II Kongresu Konserwatywnego zorganizowanego 15 października 2005 roku przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie.

 

Część merytoryczną Kongresu rozpoczął wykład ks. prof. Jerzego Bajdy pt. „Chrześcijańska rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów”. Jako drugi głos zabrał Nelson Fragelli, prezes Droit de Naitre z Francji, który w wystąpieniu wygłoszonym w zastępstwie J.W. Księcia Ludwika de Orleans e Braganca, a zatytułowanym: „Rola rodziny panującej w życiu społeczeństwa”, rozwijał myśli zawarte w książce autorstwa prof. Plinia Correi de Oliveira pt. „Szlachta i analogiczne elity w przemówieniach Piusa XII”.

 

Kolejnym prelegentem był gość z Niemiec, Mathias von Gersdorff, prezes Deutsche Vereinigung für eine Christliche Kultur. Jego wykład zatytułowany: „Rewolucja obyczajowa a kryzys rodziny", dotyczył następstw rewolucji seksualnej 1968 roku.

 

Po przerwie uczestnicy Kongresu wysłuchali prelekcji Jeana Goyarda, przedstawiciela francuskiego Stowarzyszenia Obrony, Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Temat jego wystąpienia brzmiał: „Chrześcijańskie tradycje rodzin francuskich”.

 

Dopełnieniem wystąpienia gościa z Francji była prelekcja Ewy Polak-Pałkiewicz, zatytułowana: „Kulturowa i społeczna rola rodzin ziemiańskich w Polsce”.  Znana polska publicystka katolicka przedstawiła dorobek kulturowy i religijny polskiej szlachty oraz spustoszenie jakim dla tego dziedzictwa stanowił okres dyktatury komunistycznej. Należy odkreślić, że red. Polak-Pałkiewicz, jest autorką wstępu do polskiego wydania książki ks. Henri Dalassusa „Duch rodzinny”, której premiera miała miejsce podczas II Kongresu Konserwatywnego.

 

Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak przedstawił działaniach w obronie małżeństwa podjęte przez SKCh w roku 2005, m.in. kampanię przeciwko legalizacji związków homoseksualnych.

 

II Kongres Konserwatywny 2015 zakończył koncert krakowskiego zespołu muzyki dawnej Camerata Cracovia.