Misja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Misja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Jesteśmy wiodącą organizacją katolików, łączącą wysiłki niemal dwóch milionów Polaków w obronie wiary oraz tradycji, rodziny i własności, przeciwko antychrześcijańskiej rewolucji.

Od ponad 20 lat wspólnie walczymy po stronie cywilizacji chrześcijańskiej, w obronie doktryny i moralności katolickiej. Bronimy tradycyjnej rodziny oraz wartości i zasad chrześcijańskich w życiu publicznym.

Kierując się wiarą i rozumem, wcielamy w życie katolickie zasady oraz kulturę wspólnej modlitwy i pracy. Prowadzimy badania i edukujemy. Tworzymy i rozwijamy media, formując katolickie elity i wywierając wpływ na opinię publiczną. Organizujemy kampanie promujące tradycyjną pobożność oraz akcje społecznego nacisku. Udzielamy wsparcia ważnym inicjatywom społecznym i religijnym w Polsce i na świecie. Dzięki ścisłej współpracy i odważnemu wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców, dążymy do odnowy organicznego społeczeństwa chrześcijańskiego i uświęcania porządku doczesnego.

Przebudźmy sumienia Polaków!

Z Maryją brońmy katolickiej Polski!

 

Jaką organizacją jesteśmy?


Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową skupiającą katolików świeckich. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w zgodzie z prawem państwowym. Z tego punktu widzenia mamy status organizacji o celach niezarobkowych (tzw. non profit) i działamy w oparciu o prawo cywilne, natomiast z punktu widzenia prawa kościelnego stanowimy stowarzyszenie prywatne wiernych, nieposiadające kościelnej osobowości prawnej i niepodlegające prawu kanonicznemu.

 

Kto wchodzi w skład Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi?


Formalnie w skład struktur Stowarzyszenia wchodzą jego członkowie zwyczajni.

Czy to jednak wszyscy których realnie zrzeszamy? Zdecydowanie nie! W rzeczywistości nasze dzieła budowane są przez wszystkich członków, pracowników, ale nade wszystko naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dzięki ich pomocy możemy realizować naszą misję, a każdy z nich ma ogromny wkład we wszystkich dobrych owocach naszej działalności. Dzięki naszym Dobrodziejom możemy być niezależni w naszych działaniach. Razem nasze środowisko liczy niemal dwa miliony Polaków!

Na tej podstronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej o zarządzie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

 

Jak długo działamy?


Historia Stowarzyszenia zaczęła się w 1999 roku. Od tej chwili nieustannie dążymy do rozwoju i zwiększania zasięgu naszej działalności. Czynimy to niezmiennie pod patronatem Sługi Bożego księdza Piotra Skargi – wielkiego kaznodziei królewskiego, obrońcy Kościoła i gorliwego patrioty. Wzorując się na jego dziele, chcemy być donośnym głosem opinii katolickiej.

 

Jakie są najważniejsze cele naszej działalności?


Pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej. Promujemy i bronimy podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, małżeństwem, rodziną i własnością oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Od początku pozostajemy wierni naszemu hasłu – „Przebudźmy sumienia Polaków!” – dążąc do ochrony i odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce.

 

W jaki sposób realizujemy naszą misję?


Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną. Prowadzimy badania i edukujemy. Organizujemy kampanie promujące tradycyjną pobożność oraz akcje społecznego nacisku. Udzielamy wsparcia ważnym inicjatywom społecznym i religijnym w Polsce i na świecie.

Kontaktujemy się z naszymi Przyjaciółmi na różne sposoby – poprzez kampanie mailingowe, e-mailingowe, media społecznościowe oraz osobiście na spotkaniach w miastach i miasteczkach całego kraju, a także przy okazjach specjalnych, jak np. coroczny Kongres Konserwatywny czy Kongres Apostołów Fatimy zorganizowany w 2017 roku w Krakowie. Produkujemy liczne filmy, publikujemy książki, działamy w internecie, organizujemy pokazy filmowe.

 

Nasze media


Szczególną rolę w naszej działalności odgrywają media, które mają wpływ na formowanie katolickich elit i wywieranie wpływu na opinię publiczną. Dużą część pozyskanych funduszy lokujemy właśnie w rozwój tej drogi komunikowania z naszym środowiskiem i ogółem społeczności katolickiej w Polsce.

W ramach swojej działalności wydajemy pisma, m.in. „Przymierze z Maryją” oraz „Polonia Christiana” – każde z nich ukazuje się w cyklu dwumiesięcznym. Chcąc trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców, w marcu 2012 roku otworzyliśmy portal informacyjno-opiniotwórczy PCh24.pl, natomiast niedługo po starcie portalu zaczęliśmy rozwijać internetową telewizję PCh24TV.

Na każdym kroku wyraźnie podkreślamy, że to dzięki ścisłej współpracy i odważnemu wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców, dążymy do odnowy organicznego społeczeństwa chrześcijańskiego i uświęcania porządku doczesnego.

 

Z Maryją brońmy katolickiej Polski!


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu, zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą „Budzimy sumienia Polaków!”, którą można otrzymać tutaj.