Opinie o naszej działalności

Opinie o naszej działalności

Nasza działalność jest dostrzegana i doceniana przez tysiące Polaków. Chętnie wsłuchujemy się w głosy naszych Przyjaciół i Darczyńców, cenimy opinie wyrażane przez osoby wyróżniające się dorobkiem w pracy społecznej i duszpasterskiej, oczekujemy propozycji zmian, służących jak najpełniejszemu wypełnianiu misji naszego Stowarzyszenia.


Ks. prof. Tadeusz GuzDziękuję Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi – organizacji imienia wielkiego człowieka, wielkiego kapłana, niezwykle zasłużonego dla dziejów narodu polskiego – a także redakcji „Polonia Christiana”, za organizację wspaniałych spotkań, w których mogłem wziąć udział (...) Takiego formatu polskości nam potrzeba, z prawdziwymi ludźmi Kościoła i prawdziwymi Polakami. I za to Wam dziękuję, że pracujecie nad takim formatem w tym starym, pięknym, bogatym polskim grodzie Krakowie.Ks. dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP


To wielka radość współpracy ze Stowarzyszeniem Ks. Piotra Skargi z Krakowa, ponieważ ich działania docierają do rodzin, do małżeństw, docierają tam, gdzie czasami panuje dezinformacji, tam gdzie czasami są wątpliwości i tam, gdzie ludzie są umocnieni wiarą.
To działanie przez "Przymierze z Maryją", przez periodyk "Polonia Christiana", przez stronę internetową, ale także przez współpracę z Krajowym Ośrodkiem oraz wieloma innymi, potrzebującymi osobami.


 

Prof. Andrzej Nowak


Te dwadzieścia lat działalności Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi to niezwykle ważny front oporu przeciwko tej inwazji, która zaczyna się gdzieś w czasach renesansu, od Picco della Mirandoli, trwa przez część oświecenia, aż po marsz przez instytucje Antonio Gramsciego w XX wieku, marsz trwający do dzisiaj. Marsz ten prowadzony jest przez zwolenników marksizmu, a w szczególności marksizmu kulturowego. To wielkie dzieło, które wymierzone jest przeciwko temu marszowi niwelującemu naszą kulturę, tradycję i chrześcijaństwo.

Dzieło, które prowadzi Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest tak wielorakie, poprzez strony i portale internetowe, poprzez czasopisma pociągające i urzekające już swą formą, a dzięki niej przyciągające do treści – obrony tradycji, kultury, fundamentów chrześcijaństwa.
Jest też cały szereg inicjatyw, które w życiu publicznym podejmuje Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, jak choćby te związane z obroną życia nienarodzonych, czy też z mobilizacją katolików do tego, by nie wycofywali się gdzieś w kruchtę z życia publicznego, ale by manifestowali swoje przywiązanie do wartości, których symbolem jest patron Stowarzyszenia, ksiądz Piotr Skarga.


Jan Pospieszalski, muzyk, kompozytor, dziennikarz i publicysta

Rangę działalności Stowarzyszenia widać dopiero wtedy, gdy wyobrazimy sobie, co by było, gdyby was nie było.

Jak wyglądałaby Polska dzisiaj, debata publiczna, media katolickie, jak wyglądałyby pewne sprawy, które dzieją się w łonie Episkopatu i duchowieństwa, gdyby nie było tak silnego ośrodka myśli konserwatywnej, ortodoksji i prawowierności, dbania o świętą Wiarę Katolicką w Polsce.
Próbując sobie to kiedyś wyobrazić, stwierdziłem, że ta opinia o Polsce zawsze wiernej, o Polsce katolickiej, jaką mamy w Europie (…) taka by nie była.


Red. Witold Gadowski


Środowisko Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej wyrasta na jedno z bardziej niezależnych i wyważonych ośrodków konserwatywnych w Polsce. Działalność tego środowiska jest racjonalna i skuteczna. Bardzo mi się to podoba.
Wojciech Cejrowski, podróżnik, publicysta, fotograf, wydawca


„Polonia Christiana” czytuję. A jako wydawca książkowy dodatkowo doceniam okładki tego pisma - wyjątkowe!
Marsz dla Życia i Rodziny - uczestniczę.


Red. Paweł Lisicki


Stowarzyszenie Piotra Skargi jest organizatorem Marszów Dla Życia i Rodziny. Dzięki tym inicjatywom, Polska nie przypomina wielu państw Zachodu. Dzięki temu mamy pewien punkt oporu przed nadciągającą falą dechrystianizacji i cywilizacją śmierci. Stowarzyszenie jest taką tamą, takim miejscem oporu i obrony przed tym.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi stoi na straży tego, co można nazwać niezmiennym depozytem, a w tym przypadku będzie to tradycyjna liturgia Mszy Świętej. Ta liturgia, która – moim zdaniem – jest nie tylko głównym źródłem oporu, ale i nadziei na przyszłość.Prof. Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej


Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wniosło świeży, ożywczy powiew do życia katolickiego w Polsce.

Ten odnowicielski impuls dostrzegam w trzech zasadniczych wymiarach.

 

Po pierwsze, SKCh znakomicie adaptowało do polskich warunków strategię opracowaną przez założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, prof. Plinia Corrêa de Oliveirę, a którą można określić jako „myśl w działaniu” i „działanie przemyślane”, tzn. oparte na teorii kontrrewolucji, której celem jest powszechne przywrócenie Społecznego Panowania Chrystusa Króla i Jego Matki.

 

Po drugie, poprzez swojego bezpośredniego patrona nawiązało do najlepszej – kontrreformacyjnej – tradycji polskiego katolicyzmu, będącego nadto szkołą rozumnego patriotyzmu.

 

Po trzecie, wzbudzając na nowo zapomnianego, a nawet celowo spychanego w niepamięć jako rzekomo „złe” dziedzictwo, ducha rycerstwa krucjatowego, wypracowało i zastosowało najodpowiedniejszą w sytuacji instytucjonalnej przewagi „pohańców” taktykę „wojny szarpanej” na tych polach, gdzie ważą się losy chrześcijańskiej cywilizacji i moralności. Można rzec, iż „skargowcy” są jak chorąży orszański Andrzej Kmicic, który wziął sobie do serca „Żołnierskie nabożeństwo” i „Wsiadane na wojnę kazanie”.Mariusz Dzierżawski, Rada Fundacji Pro - Prawo do życia


Wielokrotnie Fundacja Pro-Prawo do życia i wszyscy zaangażowani w tę działalność mogliśmy liczyć na pomoc Stowarzyszenia.
Wiele wystaw, wiele inicjatyw ustawodawczych zostało zrealizowanych dzięki pomocy Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.