Jerzy Kwaśniewski: W ten sposób rząd światowy może niebawem przejąć władzę

Oto scenariusz globalnego kryzysu ekonomiczno-społecznego, który pociągnie za sobą kryzys przywództwa politycznego i instytucjonalnego rządów narodowych. To wszystko, w otoczeniu silnych korporacji, stworzy pole do przejęcia gigantycznej władzy przez rząd światowy. Taka katastroficzna wizja przyszłości była jednym z punktów spornych w debacie pt. „Witajcie w nowym lepszym świecie” (prowadzenie: Witold Gadowski), która odbyła się w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Prezentujemy jedną z wypowiedzi mec. Jerzego Kwaśniewskiego (Ordo Iuris) w ramach debaty.

„Wielcy tego świata są całkiem utalentowani. To nie jest tak, że globalny kryzys obali i zniszczy elity stojące za faktyczną władzą i posiadaniem. Ten globalny kryzys uderzy w pierwszej kolejności w rządy narodowe i krajowe. A rządy te nie są już faktycznymi dysponentami większości prawa stanowionego – jako że wiemy już, iż ok. 80 proc. prawa jest już stanowione w Unii Europejskiej poza rządem danego kraju – ani też nie są faktycznymi posiadaczami środków produkcji. Nie są też faktycznymi posiadaczami kapitału, gdyż ten również znajduje się poza granicami” – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski podczas rzeczonej debaty.

„Kiedy rządy krajowe upadną, wówczas będą potrzebowały wsparcia i nowej siły, która je przywróci do władzy lub umożliwi dalsze sprawowanie kontroli nad terytorium. I wtedy pojawi się sieć budowana od dawna, nazywana czy to globalnym rządem, albo też transgranicznym zarządzaniem. Będzie to sieć organów międzynarodowych, transnarodowych, które zaczynają dyktować warunki. Widzieliśmy to w czasie „pandemii” jak działało WHO: pozbawione formalnie jakichkolwiek kompetencji do zarządzania krajami, decydowało, kiedy się kraje i zamyka i kiedy otwiera. WHO decydowało też o tym, kiedy szkoły mają działać, a kiedy mają nie działać. To samo zaczyna „wchodzić” już od dawna na poziom międzynarodowych inwestycji i przepływu kapitału, a także na poziom polityki” – tak swoją koncepcję przejęcia ponadnarodowej pełni władzy opisał prezes Instytutu Ordo Iuris.

Pod tym linkiem dostępne są pełne wersje nagrań z transmisji poszczególnych paneli w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022, w tym także debaty, w której wystąpił prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i udostępniania.

PiotrSkarga.pl


Pełen cykl dla samochodów elektrycznych – od produkcji, przez eksploatację i utylizację – okazuje się bardziej toksyczny dla środowiska niż w przypadku pojazdów spalinowych. Unijni politycy idą jednak w zaparte, budując coraz mniej innowacyjną i coraz bardziej socjalistyczną Europę – to jedna z konkluzji debaty pt. „Kryzys gospodarczy – prawdziwe przyczyny”, która została przeprowadzona 10 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu wypowiedzi uczestnika debaty – prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego.
Zachęcamy do wysłuchania wyjątkowego fragmentu debaty pt. „Kościół jako strażnik wolności”, która została przeprowadzona 8 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Poniższy cytat, jak również nagranie wideo, to zapis wypowiedzi red. Pawła Lisickiego – szefa redakcji „Do Rzeczy” i stałego współpracownika mediów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.
Laicyzacja zachowań, moda na odżegnywanie się od wiary i uzurpowanie sobie prawa do życia według reguł własnych, dalekich od nauczania Kościoła to bolączka naszych czasów. Bardzo złym przykładem jest gdy taką drogą podążają duchowni. O tym, jak o. Wojciech Żmudziński SJ atakuje naszą wiarę opowiada Paweł Chmielewski w programie „Na straży”.
Valdis Grinsteins, publicysta katolicki i podróżnik, był gościem Łukasz Karpiela w programie „Czas Maryi”. Dyskusja wokół nadziei i pewności zwycięstwa wszystkich, którzy będą wyczuleni na ostrzeżenia Matki Bożej oraz posłuszni Jej wskazówkom.
Postać Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika, świętego Kościoła Katolickiego i jednego z głównych patronów Polski, potrafiącego upominać się o przestrzeganie zasad chrześcijańskich to jedna z najważniejszych postaci polskiego średniowiecza. Zgłębiając życiorys św. Stanisława lepiej zrozumiemy dzieje naszej Ojczyzny, jej wewnętrzne problemy, z jakimi borykali się nasi przodkowie.