Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2014 rok

listopad 2013
Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2014 rok

Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2014 rok

Tematem przewodnim Kalendarza „365 dni z Maryją” na rok 2014 są Apostołowie. Wewnątrz publikacji, przy miesięcznych terminarzach, umieściliśmy fotografie posągów wyobrażających postaci dwunastu najbliższych uczniów Pana Jezusa, zdobiących nawę główną bazyliki św. Jana na Lateranie w Rzymie, dłuta Jana Wawrzyńca Berniniego. Naturalnie miejsce zdrajcy Judasza zajął św. Maciej. Każdej ilustracji towarzyszą krótkie notki na temat życia i misyjnej działalności przedstawionego na niej świętego. Tradycyjnie główny wątek ikonograficzny kalendarza tworzą fotografie pięknych zakątków Polski, wykorzystane jako tło dla cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej. Należy dodać, że zostały one wybrane spośród prac nadesłanych na II Konkurs Fotograficzny zorganizowany przez Instytut Ks. Piotra Skargi.

W tym roku do polskich domów i zakładów pracy trafiło 940 tysięcy egzemplarzy kalendarza. 

 

Do stycznia 2019 roku Instytut Ks. Piotra Skargi rozprowadził 8 871 000 kalendarzy „365 dni z Maryją”.