Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2019 rok

listopad 2018
Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2019 rok

Kalendarz „365 dni z Maryją" na 2019 rok

Kalendarz „365 dni z Maryją” na 2019 rok poświęcony jest Ojcu Pio z Pietrelciny w 20. rocznicę beatyfikacji. Ukazał się w nakładzie 785 tysięcy egzemplarzy. Instytut wysyłał go w listopadzie i grudniu swoim Przyjaciołom, Korespondentom, w tym wielu księżom, zakonnikom i instytucjom w całej Polsce.

 

„365 dni z Maryją” to najpopularniejszy chrześcijański kalendarz ścienny w naszym kraju, ukazuje się od 2002 roku. Tradycyjnie na każdej stronie ukazana jest Matka Boża na tle polskich krajobrazów. Ideą twórców kalendarza jest nie tylko, by wskazywał dni, ale również stanowił atrakcyjny nośnik wizerunku Fatimskiej Pani, którego propagowanie jest jednym z najważniejszych zadań Instytutu i Stowarzyszenia. W kalendarzu zaznaczone są również ważne uroczystości i święta kościelne, a na marginesach umieszczone zostały krótkie popularyzatorskie teksty. Od 2002 roku łączny nakład kalendarza wyniósł 8 871 000 egzemplarzy.

  

Nasza inicjatywa od kilkunastu lat znajduje uznanie milionów polskich katolików. Wielu spośród naszych korespondentów jeszcze przed ukazaniem się kolejnej edycji kalendarza przysyła listy i e-maile z pytaniami o datę jego wydania. W każdym roku kalendarz "365 dni z Maryją" otrzymuje od nas temat wiodący, któremy poświęcamy artykuł wprowadzający oraz specjalne miejsca na poszczególnych kartach kalendarza. Po edycji poświęconej w całości 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, naszą uwagę skierowaliśmy właśnie na wspomnianą postać wielkiego kapłana i stygmatyka - świętego Ojca Pio.

 

Instytut od wielu lat zajmuje się propagowaniem kultu Stygmatyka z Pietrelciny i stara się przypominać o ważnych rocznicach z jego życia, pełnego cudów i niezwykłych łask. W 2019 roku przypada 20. rocznica beatyfikacji Ojca Pio. 

 

Do Instytutu spłynęły już liczne podziękowania za kalendarz od wielu Darczyńców. W ich domach ma on swoje stałe, honorowe miejsce.

Do stycznia 2019 roku Instytut i Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi rozprowadziły 8 871 000 egzemplarzy kalendarza „365 dni z Maryją”.