„Kazania nienakazane”

2021-06-01
„Kazania nienakazane”

Kryzys homiletyki jest powszechny. Usłyszeć dobre kazanie podczas Mszy Świętej nie jest zjawiskiem częstym. Wiele pozostawia do życzenia w tej materii merytoryczne przygotowanie księży i ich zaangażowanie w przygotowanie wystąpienia. Sprawę komplikuje czasami powierzchowność omówienia Słowa Bożego, nowinki retoryczne oraz płytkość teologiczna.

Nawet niewykształceni i nieprzygotowani wierni doskonale wyczuwają czy głoszenie jest dla kapłana ważnym elementem celebracji czy złem koniecznym, nakazanym normami liturgicznymi, bo i tak niestety bywa.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w wielu czynnikach: przepracowaniu (zarówno w szkolnej katechetyce jak też w pracy duszpasterskiej), niepewności siebie, braku umiejętności homiletycznych czy powierzchowności w przygotowywaniu się do wypełnianych obowiązków.

Inna sprawa to rosnący poziom wiedzy teologicznej odbiorców. Do zamierzchłej przeszłości należą czasy gdy duszpasterz był głównym (a czasem jedynym) źródłem wiedzy religijnej. Powszechna dostępność do kazań w internecie  (niekiedy bardzo cennych i ogromnie interesujących) jest dobrym materiałem dydaktycznym dla uczących się kaznodziejów ale też materiałem porównawczym dla wiernych. Zarazem coraz większym problemem wtedy staje się umiejętność dokonania wyboru właściwego wzorca, co skutkuje niekiedy jeszcze większym pogubieniem.

Jak się odnaleźć w takiej sytuacji? Szczęśliwie zawsze można odwołać się do starych, sprawdzonych (jak choćby te autorstwa ks. Piotra Skargi), jak też nowo przypomnianych wzorców.

Wspaniałe zapisy wystąpień Arcybiskupa Fultona J. Sheena czy książki ks. prof. Edwarda Stańka to tylko przedsmak tego co ratuje sytuację. Najbardziej polecić warto kazania Proboszcza z Ars – św. Jana Marii Vianneya, których niedzielna lektura stanowić może cenne dopełnienie niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Zarazem biografia patrona proboszczów stanowi wspaniały, żywy wzorzec do naśladowania i to nie tylko dla osób konsekrowanych.

W tym wypadku sprawdza się parafraza przysłowia: „Kto czyta – nie błądzi !”

Piotr Podlecki

 

Jan Maria Vianney – „Kazania Proboszcza z Ars” (Wyd. AA, 2015)

Francis Trochu – „Proboszcz z Ars” (Wyd. AA, 2009)

Maxence van der Meersch – „Mała święta Teresa. Proboszcz z Ars” (PAX, 1959)

Warto przypomnieć także liczne przedruki kazań i traktatów św. Jana Marii Vianneya, publikowane w wydawanym przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi dwumiesięczniku „Przymierze z Maryją” (m.in. numery 29, 33, 108).

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z publikacjami prasowymi, dotyczącymi zamiaru likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi, umieszczonego w 2001 roku na Placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie, przekazujemy Panu Prezydentowi stanowisko naszego Stowarzyszenia wobec bulwersującej i niczym nieuzasadnionej decyzji, której autorstwo jest przypisywane podległym Panu Prezydentowi urzędnikom. Dla Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, noszącego imię wielkiego Polaka i Kaznodziei Narodu, powrócenie do odrzuconej trzynaście lat temu koncepcji likwidacji pomnika jest wielkim zaskoczeniem i napawa nas smutkiem.
Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informacje, iż w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty i Patrona naszego Stowarzyszenia. Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym.
Do Wrocławia zapraszamy na środę 27 października, na pokaz filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Natomiast na czwartek 28 października warto zarezerwować czas na spotkanie z dr. Mariuszem Błochowiakiem z „Ordo Medicus” w Poznaniu, gdzie będzie można wiele dowiedzieć się o przemilczanych w mass mediach informacjach o tzw. pandemii koronawirusa. Gospodarzami obydwu spotkań będą miejscowe Kluby „Polonia Christiana”.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz niedawno osobiście przekonał się, że trend ograniczenia wolności – przed którym często ostrzegał – dotknął także jego – został zatrzymany za poglądy na londyńskim lotnisku Heathrow odwożąc córkę na studia w Anglii. Znany pisarz i publicysta właśnie wydał książkę pt. „Strollowana rewolucja”, która trafia na rynek w rewolucyjnym dla świata okresie. Znany z ciętych ripost i figur retorycznych redaktor będzie na pewno ciekawym prelegentem i dyskutantem na poniedziałkowym (25 października, godz. 17.00) spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie.
Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, infiltracja lewicowej myśli do hierarchów i duchownych Kościoła Rzymskiego i jego protestantyzacja (szczególnie na Zachodzie), odchodzenie od moralności chrześcijańskiej i otwarcie się na grzech – tak wiele tematów zawartych w kilkudziesięciominutowym filmie, którego powstanie będzie służyć stanięciu w prawdzie i obronie wspólnoty katolickiej, nie tylko w Polsce. Film ten powstał dzięki Przyjaciołom i Darczyńcom Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, pragnącym mieć swój wkład w obronę i odnowę Kościoła.