Kościół promotorem „zrównoważonego rozwoju” i „Agendy 2030”?! Paweł Chmielewski z prelekcją w Warszawie

2023-03-13 00:00:00
Kościół promotorem „zrównoważonego rozwoju” i „Agendy 2030”?! Paweł Chmielewski z prelekcją w Warszawie
Ogromne zainteresowanie raportem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi o zrównoważonym rozwoju i rozwój wydarzeń wokół Stolicy Apostolskiej z ostatnich miesięcy wymagają pogłębienia analizy wpływu zrównoważonego rozwoju na poczynania Kościoła. Nowy wykład na ten temat wygłosi w ramach Klubu „Polonia Christiana” red. Paweł Chmielewski.

Kościół a zrównoważony rozwój - nowe rozdanie rewolucjonistów


Synodalne zgromadzenie w Pradze stanowiło kolejny dowód na zmianę paradygmatu moralno-cywilizacyjnego w praktyce funkcjonowania Stolicy Apostolskiej. Problemy dostrzegane, już nie przez nielicznych, ale oczami tysięcy wiernych, jak choćby osobliwe potraktowanie Mszy Świętej, czy też brak jakiejkolwiek formy adoracji Najświętszego Sakramentu podczas niedawnego zjazdu najważniejszych hierarchów katolickich Europy, to tylko powierzchowna, choć emocjonalnie angażująca warstwa przeobrażeń, jakim poddawani jesteśmy w trakcie pontyfikatu papieża Franciszka.

Co kryje się pod zmianą formy komunikacji i języka oraz pod doborem tematów, nad którymi pochyla się Watykan? Dlaczego Kościół pod panowaniem papieża Franciszka tak mocno zaangażował się w promocję tak skrajnych wizji przeobrażeń świata jak te zapisane w dokumentach sygnowanych hasłem „zrównoważonego rozwoju”? Szukając odpowiedzi na te pytania, warto choćby zwrócić uwagę na fakt, iż pewne rewolucyjne pojęcia i interpretacje pojawiały się w kościelnych dokumentach już w trakcie pontyfikatów Pawła VI, Jana Pawła II, czy też Benedykta XVI.

 

To, co wówczas kryło się w listach, adhortacjach, encyklikach bądź ekumenicznych deklaracjach, dziś wywlekane jest w jeszcze radykalniejszej formie do głównego nurtu przekazu Kościoła. Walkę o prawa „matki Ziemi”, będącą faktycznym wsparciem dla rewolucyjnego lobby klimatycznego, a także rozmiękczanie nauczania Kościoła w sprawach tak jednoznacznych dogmatycznie jak antykoncepcja czy prawo do życia, widzimy dziś na oficjalnych konferencjach, w wywiadach prasowych oraz na szczytach międzynarodowych organizacji w stylu WHO i ONZ, a przede wszystkim, w dokumentach i na spotkaniach opieczętowanych logiem Synodu o synodalności.

Bazując na wprowadzonych m.in. encykliką Laudato si pojęciach w stylu „ekologii integralnej”, otoczenie papieża Franciszka próbuje wmówić katolikom, że ideałem jest „zrównoważony rozwój”, ale nie można o nim mówić „bez sprawiedliwości pokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej”. Idąc za ciosem, zgromadzenie kontynentalne Synodu w Oceanii pochyla się nad priorytetowym w jego optyce problemem „zmian klimatycznych”, wizytując żwirownię w pobliskiej wsi. Z kolei praski Synod z lutego 2023 r. w licznych wypowiedziach uczestników odwołuje się do „osób queer”, czy też potrzeby przemyślenia na nowo (odrzucanej w przeszłości wielokrotnie) koncepcji kapłaństwa kobiet.

Spotkanie z red. Pawłem Chmielewskim w Warszawie - data, godzina, miejsce

 

Powyższe przykłady to jedynie przyczynek do głębszej analizy stosunku, jaki współczesny Kościół wypracował wobec rewolucyjnej ideologii zrównoważonego rozwoju. Relacje na linii Kościół – przywódcy globalni stanowią jeden z rozdziałów popularnego w ostatnim czasie opracowania red. Agnieszki Stelmach o zrównoważonym rozwoju (oto link do bezpłatnego zamówienia tej książki w formacie ebook). Z racji przekrojowego charakteru tej pracy i dynamiki światowych wydarzeń, wymagają one dalszego, pogłębionego śledzenia. I właśnie ten problem szerzej naświetli red. Paweł Chmielewski w swojej autorskiej prelekcji podczas najbliższego spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie.

Zapraszamy Państwa do przybycia na spotkanie warszawskiego Klubu zatytułowane „Kościół wobec kultu globalistycznego zrównoważonego rozwoju” oraz do zaproszenia na nie Państwa bliskich i znajomych. Odbędzie się ono w czwartek 23 marca 2023 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w Warszawie, w sali konferencyjnej Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 (poziom +1). Wstęp wolny!


PiotrSkarga.pl

Pozbywamy się ostatnich złudzeń w zakresie deklarowanych i faktycznych celów tzw. agendy klimatycznej. Wszystkie projekty, takie jak Fit for 55, Zielony Ład, Krajowe Plany Odbudowy, mają swoje źródło ideologiczne w Agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju i zmierzają do rewolucyjnego przekształcenia świata na modłę neokomunistyczną. O tych gigantycznych zagrożeniach dla wolności i własności będzie w Jaśle mówił wiceprezes naszego Stowarzyszenia.
Klub „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim powraca do spotkań otwartych z udziałem znamienitych postaci ze świata nauki i kultury. Już w poniedziałek 4 marca naszym gościem będzie prof. Grzegorz Kucharczyk z niezwykle ciekawym wykładem na temat roli Niemiec w Europie.
Klub „Polonia Christiana” zaprasza na prelekcję doskonale znanego czytelnikom PCh24.pl i widzom PCh24TV red. Pawła Chmielewskiego. Wydarzenia w Stolicy Apostolskiej i wokół niej przybierają coraz bardziej gwałtowny obrót. Czy na naszych oczach Kościół Powszechny zaczyna się dzielić na heterodoksyjne odłamy wiary?! Porozmawiajmy o tym już 6 marca w Radomiu.
Klub „Polonia Christiana” w Elblągu wraz ze Stowarzyszeniem Elbląscy Patrioci, zapraszają na wyjątkowe spotkanie. Naszym gościem i zarazem prelegentem będzie legenda ruchu pro-life w Polsce: Mariusz Dzierżawski. Współtwórca Fundacji Pro – Prawo do życia będzie mówić m.in. o systemowych prześladowaniach pracowników i wolontariuszy fundacji oraz o zagrożeniach dla wolności słowa, które nabierają realnych kształtów pod rządami nowej proaborcyjnej większości parlamentarnej.
Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie ze współtwórcą i obecnym prezesem Instytutu Ordo Iuris - mecenasem Jerzym Kwaśniewskim. Już w czwartek 7 marca będziemy mówić o zagrożeniach jakie niesie ze sobą federalizacja Unii Europejskiej i nacisk zewnętrznych sił na Polskę. Czy nasze społeczeństwo jest gotowe, by stawić im czoła?