Kościół w epoce „postchrześcijaństwa”? Ciekawa debata z udziałem red. Krystiana Kratiuka

2022-09-01 00:00:00
Kościół w epoce „postchrześcijaństwa”? Ciekawa debata z udziałem red. Krystiana Kratiuka

W ostatnim dniu sierpnia 2022 r. redaktor naczelny portalu PCh24.pl Krystian Kratiuk wziął udział w debacie Klubu Jagiellońskiego zatytułowanej „Jakiego Kościoła potrzebujemy? Katolicy w epoce postchrześcijaństwa”. Padło w niej wiele interesujących tez, opinii i wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z tego wydarzenia.

Debatę zorganizował Klub Jagielloński we współpracy z magazynem Kontra. Wydarzenie poprowadził red. Konstanty Pilawa z redakcji czasopisma „Pressje”. Uczestnikami debaty byli: dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, red. Jan Maciejewski z redakcji magazynu „Kontra” (publikujący także w tygodniku „Plus Minus”) oraz świetne znany naszym Darczyńcom i Czytelnikom red. Krystian Kratiuk – szef portalu PCh24.pl i telewizji internetowej PCh24TV.

Spotkanie odbyło się 31 sierpnia w krakowskiej siedzibie Klubu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy Rynku Głównym. Całość transmitowano online w kanałach społecznościowych.

Prowadzący debatę Konstanty Pilawa dzielił głos pomiędzy dyskutantów, a także przedstawiał własne hipotezy i poglądy na obecną sytuację Kościoła Powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego etapu Synodu o synodalności, współczesnych ocen i wizji kapłaństwa oraz roli świeckich w Kościele.

W opinii red. Jana Maciejewskiego, dyskusja na poważne problemy Kościoła często ulega zniekształceniu lub spłyceniu, czego przykładem jest kwestia celibatu. „Zawsze w historii występowała zasada: jeśli jest ofiara, musi być celibat. Chrześcijaństwo wręcz zradykalizowało to podejście, już od IV wieku wskazując na potrzebę celibatu. Oczywiście, później w dziejach Kościoła tę zasadę wielokrotnie podważano, ale to dla tych kilku sekund przy ołtarzu, kiedy dokonuje się Przeistoczenie, kapłani poświęcają swoje życie” – mówił red. Maciejewski.

W wypowiedziach dra Kędzierskiego często przebrzmiewał normatywny ton określonej wizji Kościoła, bardziej kojarzonej z katolicką lewicą niż nurtami konserwatywnymi bądź tradycjonalistycznymi. „Bliska jest mi ekumeniczna wizja Kościoła jako kościoła powszechnego, który jest nie tylko katolicki. Z tym wiąże się przekonanie, że Duch Święty może do nas mówić także przez ludzi niewierzących, czy zdeklarowanych grzeszników” – podnosił przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego.

W kwestii wizji kapłaństwa wypowiedź dra Kędzierskiego cechował duży sceptycyzm, co do możliwości przeorientowania pozycji kapłanów na kojarzoną bardziej z autorytetem i wzorcem zachowania. „Dla mnie ważniejszym od kapłana wzorcem są małżonkowie z wieloletnim stażem, bo to oni przez swoje długie życie pokazali, że poznali Jezusa” – mówił.

Red. Krystian Kratiuk polemicznie odpowiadał dr. Marcinowi Kędzierskiemu, czy to w kwestii wizji kapłaństwa, czy też oceny dotychczasowych etapów Synodu o synodalności. „Idziemy w kierunku odrzucenia resztek autorytetu kapłana. Tymczasem, to, co wyłania się z syntezy synodalnej polskiego Episkopatu, to pragnienie kapłaństwa jako autorytetu, wzoru, przewodnika dla wiernych. Polacy chcą być prowadzeni i w dobie odrzucenia niemal na całym świecie kategorii autorytetu właśnie tego im brakuje. To mnie urzekło w tej syntezie” – mówił redaktor naczelny portalu PCh24.pl.

Nasz przedstawiciel zwrócił również uwagę na niewykorzystaną szansę, jaką Synod o synodalności stwarzał dla rozstrzygnięcia kluczowych doktrynalnych sporów wewnątrz katolickiej wspólnoty. „Nie wzięliśmy udziału w debacie, którą wiele episkopatów na Zachodzie już prowadzi – czym ma być Kościół wobec świata. To m.in. cztery obszary niemieckiej drogi synodalnej, która rozlała się na całą zachodnią Europę. Mówimy tu o kapłaństwie kobiet, o którym cały czas dyskutują katolicy na Zachodzie. Mówimy o homoseksualizmie i związkach jednopłciowych. W Polsce też są takie związki i coraz bardziej nachalnie się je promuje. Polscy katolicy absolutnie się tym nie zajęli, żaden biskup w syntezie diecezjalnej nie pochylił się nad tym, a w syntezie syntez nie wspomniano o tym w ogóle” – zauważył red. Kratiuk.

 

PiotrSkarga.pl

Oto ten moment: dajmy zdecydowną i liczną odpowiedź wrogom życia i rodziny! Zapraszamy na wielką manifestację poparcia dla podstaw naszej cywilizacji. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny w Krakowie będzie wyjątkowy. Oczy świata zwracają się bowiem na Polskę, w której znów rozgrywa się bitwa o życie setek tysięcy dzieci. Wykorzystajmy to w dobrym celu!
Zamęt społeczny, manipulacje ludzkimi umysłami i przedkładanie obcych interesów ponad dobro Ojczyzny, połączone z eskalacją napięcia wewnątrz narodu, zawsze prowadzą do tragedii i upadków. W trudnych czasach trzeciej dekady XXI wieku odwołajmy się do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. O tym wyjątkowym duchownym opowie Dorota Niedźwiecka na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim...
Doceniony przez Kościół i wyniesiony na ołtarze św. Szarbel to przykład duchownego żyjącego w całkowitej zgodzie z Panem Bogiem, w pełni powierzającego Stwórcy swoją pracę i modlitwę. O życiu i cudach dokonywanych do dzisiaj przez św. Szarbela opowie w trzech miejscowościach Podkarpacia znany działacz katolicki Jacek Kotula. Spotkania organizowane w ramach Klubów „Polonia Christiana”, w obecności relikwii św. Szarbela, będą dobrą okazją do pogłębienia wiedzy o XIX-wiecznym duchownym, określanym jako „święty Bogiem upojony”.
To będzie prelekcja niezwykle ciekawa, dotykająca najważniejszego wydarzenia politycznego najbliższych tygodni - wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym gościem w warszawskim „Klubie” będzie dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba. Temat spotkania to „Wybory do Parlamentu Europejskiego: podległość czy suwerenność Polski?". Wstęp wolny!
Od antypedagogiki do antyedukacji - czy w tym kierunku musi zmierzać polski system edukacyjny? Jakie są alternatywy? To pytania ważne nie tylko dla tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. To dyskusja pokoleniowa, traktująca o przyszłości naszego kraju - bo, jak prawił kanclerz Zamoyski, „takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Do tej dyskusji zapraszamy w ramach najbliższego spotkania naszego „Klubu” w Opolu.