Kościół w epoce „postchrześcijaństwa”? Ciekawa debata z udziałem red. Krystiana Kratiuka

2022-09-01 00:00:00
Kościół w epoce „postchrześcijaństwa”? Ciekawa debata z udziałem red. Krystiana Kratiuka

W ostatnim dniu sierpnia 2022 r. redaktor naczelny portalu PCh24.pl Krystian Kratiuk wziął udział w debacie Klubu Jagiellońskiego zatytułowanej „Jakiego Kościoła potrzebujemy? Katolicy w epoce postchrześcijaństwa”. Padło w niej wiele interesujących tez, opinii i wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z tego wydarzenia.

Debatę zorganizował Klub Jagielloński we współpracy z magazynem Kontra. Wydarzenie poprowadził red. Konstanty Pilawa z redakcji czasopisma „Pressje”. Uczestnikami debaty byli: dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, red. Jan Maciejewski z redakcji magazynu „Kontra” (publikujący także w tygodniku „Plus Minus”) oraz świetne znany naszym Darczyńcom i Czytelnikom red. Krystian Kratiuk – szef portalu PCh24.pl i telewizji internetowej PCh24TV.

Spotkanie odbyło się 31 sierpnia w krakowskiej siedzibie Klubu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy Rynku Głównym. Całość transmitowano online w kanałach społecznościowych.

Prowadzący debatę Konstanty Pilawa dzielił głos pomiędzy dyskutantów, a także przedstawiał własne hipotezy i poglądy na obecną sytuację Kościoła Powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego etapu Synodu o synodalności, współczesnych ocen i wizji kapłaństwa oraz roli świeckich w Kościele.

W opinii red. Jana Maciejewskiego, dyskusja na poważne problemy Kościoła często ulega zniekształceniu lub spłyceniu, czego przykładem jest kwestia celibatu. „Zawsze w historii występowała zasada: jeśli jest ofiara, musi być celibat. Chrześcijaństwo wręcz zradykalizowało to podejście, już od IV wieku wskazując na potrzebę celibatu. Oczywiście, później w dziejach Kościoła tę zasadę wielokrotnie podważano, ale to dla tych kilku sekund przy ołtarzu, kiedy dokonuje się Przeistoczenie, kapłani poświęcają swoje życie” – mówił red. Maciejewski.

W wypowiedziach dra Kędzierskiego często przebrzmiewał normatywny ton określonej wizji Kościoła, bardziej kojarzonej z katolicką lewicą niż nurtami konserwatywnymi bądź tradycjonalistycznymi. „Bliska jest mi ekumeniczna wizja Kościoła jako kościoła powszechnego, który jest nie tylko katolicki. Z tym wiąże się przekonanie, że Duch Święty może do nas mówić także przez ludzi niewierzących, czy zdeklarowanych grzeszników” – podnosił przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego.

W kwestii wizji kapłaństwa wypowiedź dra Kędzierskiego cechował duży sceptycyzm, co do możliwości przeorientowania pozycji kapłanów na kojarzoną bardziej z autorytetem i wzorcem zachowania. „Dla mnie ważniejszym od kapłana wzorcem są małżonkowie z wieloletnim stażem, bo to oni przez swoje długie życie pokazali, że poznali Jezusa” – mówił.

Red. Krystian Kratiuk polemicznie odpowiadał dr. Marcinowi Kędzierskiemu, czy to w kwestii wizji kapłaństwa, czy też oceny dotychczasowych etapów Synodu o synodalności. „Idziemy w kierunku odrzucenia resztek autorytetu kapłana. Tymczasem, to, co wyłania się z syntezy synodalnej polskiego Episkopatu, to pragnienie kapłaństwa jako autorytetu, wzoru, przewodnika dla wiernych. Polacy chcą być prowadzeni i w dobie odrzucenia niemal na całym świecie kategorii autorytetu właśnie tego im brakuje. To mnie urzekło w tej syntezie” – mówił redaktor naczelny portalu PCh24.pl.

Nasz przedstawiciel zwrócił również uwagę na niewykorzystaną szansę, jaką Synod o synodalności stwarzał dla rozstrzygnięcia kluczowych doktrynalnych sporów wewnątrz katolickiej wspólnoty. „Nie wzięliśmy udziału w debacie, którą wiele episkopatów na Zachodzie już prowadzi – czym ma być Kościół wobec świata. To m.in. cztery obszary niemieckiej drogi synodalnej, która rozlała się na całą zachodnią Europę. Mówimy tu o kapłaństwie kobiet, o którym cały czas dyskutują katolicy na Zachodzie. Mówimy o homoseksualizmie i związkach jednopłciowych. W Polsce też są takie związki i coraz bardziej nachalnie się je promuje. Polscy katolicy absolutnie się tym nie zajęli, żaden biskup w syntezie diecezjalnej nie pochylił się nad tym, a w syntezie syntez nie wspomniano o tym w ogóle” – zauważył red. Kratiuk.

 

PiotrSkarga.pl

27 września 2023 r., wspominając 411. rocznicę śmierci naszego Patrona, delegacja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyła wieńce przy ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Dziękując Bogu za owoce pracowitego i oddanego Kościołowi życia ks. Piotra Skargi sięgajmy jak najczęściej po mądrość płynącą z Jego dzieł. O zawartym w nich przekazie warto pamiętać szczególnie w trudnych momentach dla naszej Ojczyzny.
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.
Środowiska patriotyczne północnej Polski uczciły 81. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. III Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci Żołnierzy NSZ, uroczysta Msza Święta, Marsz Pamięci Żołnierzy NSZ ulicami elbląskiej starówki oraz konferencja popularno-naukowa i koncert patriotyczny były doskonalą okazją do wspominania polskich patriotów, których powinniśmy dzisiaj naśladować, szczególnie wobec prób anihilacji naszej tożsamości narodowej i wartości od wieków budujących polskość.
Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.