Krucjata XXI wieku

2004-12-14

Katolicka wizja historii


W katolickiej koncepcji dziejów, wywodzącej się od św. Augustyna, moralistyczna i religijna perspektywa są ze sobą ściśle powiązane, z tym że ta pierwsza polega na analizie dziejów z punktu widzenia prawa naturalnego i zasad moralnych, a z kolei druga stanowi spojrzenie na dzieje z punktu widzenia Opatrzności Bożej i zbawienia człowieka.

Nasuwa się jednak pytanie, czym są owe dzieje stanowiące przedmiot filozofii i teologii historii. Według definicji słownikowej, dzieje są to zdarzenia, wypadki, fakty z życia społeczeństwa oraz jednostek, rodzin i niewielkich zbiorowości. Czym są jednak owe zdarzenia, wypadki czy fakty z życia? Są to, mówiąc najprościej, ludzkie działania indywidualne lub zbiorowe oraz ich skutki.

Stąd nasuwa się twierdzenie, że skoro są to działania ludzi i ich następstwa, to mają one swoje źródło w rozumie i woli człowieka, który podejmuje świadomie decyzje o takim czy innym postępowaniu.

Zacytujmy tu prof. Correa de Oliveira: "...bieg historii w przeciwieństwie do oświadczeń tak wielu filozofów i socjologów nie jest wyznaczany wyłącznie lub przeważnie przez dominujący wpływ materii na ludzi. Niewątpliwie ma ona swój wpływ na ludzkie działanie, lecz kierunek historii należy do ludzi, obdarzonych wolnymi i rozumnymi duszami. Innymi słowy, oni są tymi, którzy kierują biegiem wydarzeń oddziałując mniej lub bardziej głęboko na okoliczności, w jakich się znajdują i uzyskując w rozmaitym stopniu wpływ na te okoliczności." Z tego też powodu działania ludzi w różnych okresach historycznych możemy poddawać ocenom moralnym z perspektywy zarówno prawa naturalnego, jak i celu ostatecznego człowieka czyli zbawienia duszy.

Skoro dzieje, jak wskazano powyżej, podlegają ocenom moralnym oznacza to, że ludzkie działania w historii są albo dobre, albo złe. Na tym podstawowym rozróżnieniu dobra i zła moralnego opiera się katolicka koncepcja dziejów, które są nieustannymi zmaganiami właśnie pomiędzy dobrem a złem.

Te zmagania opisuje św. Augustyn w swoim największym dziele "O Państwie Bożym". Przedstawił w nim koncepcję dwóch państw, państwa Bożego i państwa człowieka, które w ostateczności jest państwem szatana, lub mówiąc językiem bardziej współczesnym cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji szatańskiej czyli anty-chrześcijańskiej.

Ten wspaniały traktat z teologii i filozofii historii, rozpoczyna się spustoszeniem Rzymu w 410 r., a kończy Sądem Ostatecznym. W pierwszych dziesięciu księgach Biskup Hippony przeprowadza druzgocącą krytykę pogaństwa, ukazując otchłań nikczemności i obrzydliwości, w jakiej się ono pogrążyło. W księgach od jedenastej do dwudziestej drugiej możemy znaleźć doktrynalne wyjaśnienie koncepcji dwóch państw, ich pochodzenia, ich rozwoju w czasie oraz ich końca.
Już ponad 22 tysiące osób za pośrednictwem serwisu Protestuj.pl wyraziło swój sprzeciw wobec słów niektórych polityków, którzy coraz śmielej domagają się usunięcia Krzyża z Sejmu. Podpisani pod petycją „Brońmy Krzyża w Sejmie!” domagają się od parlamentarzystów wycofania się z wszelkich inicjatyw kwestionujących obecność symbolu Męki Jezusa Chrystusa w sali obrad.
W niedzielę 2 lutego w Bazylice pw. Bożego Ciała w Krakowie odbyła się Msza Święta za Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, którzy wsparli nasze kampanie planowane na 2020 rok.
Nie w środę, lecz w czwartek 6 lutego odbędzie się zapowiadane spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do sali konferencyjnej Hotelu Miodosytnia, gdzie prelegent wygłosi wykład pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. (Nie)zapomniane oblicze wojny polsko-bolszewickiej”.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do udziału w drugiej edycji kampanii „Lourdes – lek dla duszy i ciała”. Na każdego uczestnika akcji czeka poświęcony medalik, wydany specjalnie z okazji 160. rocznicy objawień w Lourdes, ciekawa broszura, a także możliwość zapisania swoich podziękowań i próśb do Matki Bożej.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na panel dyskusyjny pod tytułem „Rosja Putina fałszywą nadzieją dla chrześcijaństwa”. Spotkanie ma dać odpowiedź na pytanie czy z perspektywy polskiego katolika Rosja może być rzeczywistą alternatywą dla pogrążonego w kryzysie tożsamości i wiary Zachodu? Panel odbędzie się 21 stycznia (wtorek) w godzinach 18.30 – 21.30 w Centrum Prasowym Foksal (Dom Dziennikarza Sala A) przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.