Krucjata XXI wieku

2004-12-14

Katolicka wizja historii


W katolickiej koncepcji dziejów, wywodzącej się od św. Augustyna, moralistyczna i religijna perspektywa są ze sobą ściśle powiązane, z tym że ta pierwsza polega na analizie dziejów z punktu widzenia prawa naturalnego i zasad moralnych, a z kolei druga stanowi spojrzenie na dzieje z punktu widzenia Opatrzności Bożej i zbawienia człowieka.

Nasuwa się jednak pytanie, czym są owe dzieje stanowiące przedmiot filozofii i teologii historii. Według definicji słownikowej, dzieje są to zdarzenia, wypadki, fakty z życia społeczeństwa oraz jednostek, rodzin i niewielkich zbiorowości. Czym są jednak owe zdarzenia, wypadki czy fakty z życia? Są to, mówiąc najprościej, ludzkie działania indywidualne lub zbiorowe oraz ich skutki.

Stąd nasuwa się twierdzenie, że skoro są to działania ludzi i ich następstwa, to mają one swoje źródło w rozumie i woli człowieka, który podejmuje świadomie decyzje o takim czy innym postępowaniu.

Zacytujmy tu prof. Correa de Oliveira: "...bieg historii w przeciwieństwie do oświadczeń tak wielu filozofów i socjologów nie jest wyznaczany wyłącznie lub przeważnie przez dominujący wpływ materii na ludzi. Niewątpliwie ma ona swój wpływ na ludzkie działanie, lecz kierunek historii należy do ludzi, obdarzonych wolnymi i rozumnymi duszami. Innymi słowy, oni są tymi, którzy kierują biegiem wydarzeń oddziałując mniej lub bardziej głęboko na okoliczności, w jakich się znajdują i uzyskując w rozmaitym stopniu wpływ na te okoliczności." Z tego też powodu działania ludzi w różnych okresach historycznych możemy poddawać ocenom moralnym z perspektywy zarówno prawa naturalnego, jak i celu ostatecznego człowieka czyli zbawienia duszy.

Skoro dzieje, jak wskazano powyżej, podlegają ocenom moralnym oznacza to, że ludzkie działania w historii są albo dobre, albo złe. Na tym podstawowym rozróżnieniu dobra i zła moralnego opiera się katolicka koncepcja dziejów, które są nieustannymi zmaganiami właśnie pomiędzy dobrem a złem.

Te zmagania opisuje św. Augustyn w swoim największym dziele "O Państwie Bożym". Przedstawił w nim koncepcję dwóch państw, państwa Bożego i państwa człowieka, które w ostateczności jest państwem szatana, lub mówiąc językiem bardziej współczesnym cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji szatańskiej czyli anty-chrześcijańskiej.

Ten wspaniały traktat z teologii i filozofii historii, rozpoczyna się spustoszeniem Rzymu w 410 r., a kończy Sądem Ostatecznym. W pierwszych dziesięciu księgach Biskup Hippony przeprowadza druzgocącą krytykę pogaństwa, ukazując otchłań nikczemności i obrzydliwości, w jakiej się ono pogrążyło. W księgach od jedenastej do dwudziestej drugiej możemy znaleźć doktrynalne wyjaśnienie koncepcji dwóch państw, ich pochodzenia, ich rozwoju w czasie oraz ich końca.
Wielki Post to szczególny czas dla każdego katolika, dlatego też, jak co roku Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi zachęca, aby godnie przeżyć te 40 dni i dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pomóc w przygotowaniach może bezpłatny e-book Wielki Post, zawierający 40 wartościowych rozważań.
Instytut Ks. Piotra Skargi kontynuuje akcję propagującą kult świętego Michała Archanioła. Każdy uczestnik kampanii otrzymuje bezpłatny e-book QUIS UT DEUS oraz zestaw kolorowych tapet na komputer, smartfona lub tablet. Ponadto już 24 marca o godzinie 9:00, za każdego z nich w Sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant’ Angelo zostanie odprawiona Msza Święta.
W marcu 2019 roku odbędą się dwa przedpremierowe pokazy nowej ekranizacji, której powstanie aktywnie wspiera Instytut Ks. Piotra Skargi. Zapraszamy Państwa do kin w Krakowie i Warszawie na film „Rewolucja totalnej wolności”.
Prowadzona od blisko dwóch dekach przez Instytut Ks. Piotra Skargi akcja propagowania wizerunku Matki Bożej Fatimskiej za pomocą popularnego kalendarza ściennego w tym roku odniosła kolejny sukces. Właśnie wyczerpaliśmy cały nakład i tym samym kończymy rozprowadzanie kalendarzy.
Już ponad 25 tysięcy Polaków podpisało petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z apelem o wypowiedzenie przez nasz kraj niebezpiecznej konwencji stambulskiej. Dokument pod pozorem walki z przemocą przemyca do polskiego prawa postulaty ideologii gender. Petycję cały czas można podpisać na stronie ZatrzymajGender.pl