Kryzys cywilizacji - co dalej?

2006-02-20
Kryzys cywilizacji - co dalej?

"Schyłek Cywilizacji Zachodniej i nadzieje na przyszłość"- to tytuł sympozjum jakie już po raz drugi zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

W połowie lutego w zabytkowych wnętrzach pałacu-sanktuarium, miejscu narodzin św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim, spotkali się prelegenci i słuchacze z Polski, Francji i Białorusi. Pośród prelegentów swoje referaty wygłosili m.in.: ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ, Nelson Fragelli prezes francuskiego stowarzyszenia antyaborcyjnego Droit de Naitre (Prawo do Narodzin), Arkadiusz Robaczewski dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej, dr Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski), Radosław Brzózka (IEN), dr Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W trakcie trzydniowego spotkania jego uczestnicy zastanawiali się m.in. nad znaczeniem sztuki, zwyczajów i stylów w procesie Rewolucji i Kontrrewolucji, o czym mówił Nelson Fragelli. Ks. prof. Tadeusz Ślipko przypomniał zasadnicze kwestie związane z prawem własności w etyce chrześcijańskiej i jego błędnych interpretacjach w socjalizmie i liberalizmie. Dr Roman Konik w wykładzie "Czarna apokalipsa czyli kłamstwo dekolonizacji" demaskował obłudę dzisiejszego świata w relacjach z krajami afrykańskimi i cichą zgodę Zachodu na barbarzyńskie relacje panujące na tym kontynencie.

O integralnej koncepcji człowieka jako podstawie państwa dobrego i sprawiedliwego mówił Arkadiusz Robaczewski, zaś o kryzysie elit intelektualnych i ich udziale w kryzysie Cywilizacji Zachodniej - Radosław Brzózka (Instytut Edukacji Narodowej). Nad możliwymi wariantami i przyszłością Unii Europejskiej zastanawiał się w trakcie swojej prelekcji dr Mieczysław Ryba. Na koniec Piotr Dőerre (SKCh) w wykładzie na temat upadku Cesarstwa postawił prowokacyjne pytania o możliwe analogie między upadkiem Imperium Rzymskiego a czasami współczesnymi.

Ski
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.