Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego

2021-07-30
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego

Wśród osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu, które docenił Prezydent RP w lipcu 2021 roku, znalazł się ks. prof. Waldemar Chrostowski. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla ks. prof. Chrostowskiego został przyznany za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju nauk teologicznych oraz za pracę duszpasterską. Czytelnicy i widzowie mediów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi znają duchownego m.in. z naszego filmu Via Dolorosa – Droga Zbawienia.

 

Docenienie Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego za jego osiągnięcia w rozwoju nauk teologicznych oraz za pracę duszpasterską jest dowodem na wielki wkład, jaki w życie Kościoła i rozwój nauk o Kościele ma ten znany i ceniony duchowny. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim odznaczenie państwowe wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Sympatycy Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi pamiętają, że w 2018 roku Ks. Prof. Waldemar Chrostowski otrzymał nagrodę imienia Ks. Piotra Skargi. To wyróżnienie zostało przyznane za wielką odwagę w odkrywaniu prawdy na temat relacji polsko – żydowskich.

W działalności tego duchownego niezwykłą wartością jest przekazywanie cennej wiedzy w sposób przyjazny dla odbiorców, będący zarazem ważnym doznaniem poznawczym i ucztą intelektualną. Wśród materiałów przygotowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi i rozpowszechnianych do naszych odbiorców należy m.in. rozmowa red. Pawła Lisickiego z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim o tym, jak wyglądałby nasz świat, gdyby Pan Jezus się nie narodził.

Dużą popularnością cieszył się także film zrealizowany przez nasze Stowarzyszenie pt. Via Dolorosa, którego wielką wartością jest narracja Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, wzbogacająca materiał filmowy nagrany w Ziemi Świętej.

Via Dolorosa otrzymała specjalne wyróżnienie na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalana 2020", a w uzasadnieniu decyzji jury konkursu napisało:

To znakomite dzieło przedstawiające Ziemię Świętą. Film dokumentalny, który zachwyca zarówno sposobem realizacji, pięknymi ujęciami, jak i niezwykle interesującymi opowieściami ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.