Ks. Isakowicz-Zaleski i Ks. Kantor: ugoda w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

2020-12-22
Ks. Isakowicz-Zaleski i Ks. Kantor: ugoda w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Kuria tarnowska wycofa pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Tarnowie przeciwko księdzu Tadeuszowi Isakiewiczowi-Zaleskiemu, a duchowny opublikuje oświadczenie prostujące omyłkę, jaka znalazła się w treści tekstu umieszczonego 2 sierpnia na blogu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem – Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie (z inicjatywy zarządu SKCh), które było także zaangażowane w mediacje między stronami sporu.

 

Spór między tarnowską kurią a księdzem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim miał swój początek w sierpniu br. za sprawą publikacji na blogu „isakowicz.pl” artykułu pt. „Krzywda pana Andrzeja, molestowanego seksualnie w wielu 13 lat przez ks. Stanisława P. z diecezji tarnowskiej”. Kuria tarnowska nie zgadzała się z nieprecyzyjnym wpisem krakowskiego kapłana na temat prowadzenia w diecezji tarnowskiej spraw związanych z pedofilią wśród duchownych, z kolei ks. Isakowicz-Zaleski, znany m.in. z swojej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych jako prezes Fundacji im. Brata Alberta, zapowiedział, że będzie dążył do wyjaśnienia sprawy opisanej na jego blogu. Problem dotyczył molestowanego ok. 30 lat temu 13-letniego chłopca, a sprawę mógł tuszować ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Za sformułowanie umieszczone w treści artykułu na blogu prowadzonym przez prezesa Fundacji im. Brata Alberta ksiądz kanclerz Robert Kantor złożył pozew do Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko ks. Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu.

Dzięki mediacjom przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi i wyjaśnieniom stron sporu ustalono, że publikacja ks. Isakowicza-Zaleskiego nie była świadomym atakiem na osobę w ks. Roberta Kantora, niemniej była to niezręczność. Jenocześnie samo sformułowanie użyte przez prezesa Fundacji im. Brata Alberta mogło być odebrane jako podważenie prawidłowości działania tarnowskiej kurii i księdza kanclerza Roberta Kantora.

Poprzedzone mediacjami spotkanie pojednawcze, przeprowadzone we wtorek 22 grudnia w siedzibie SKCh w Krakowie w obecności dwojga prawników reprezentujących kurię tarnowską (adwokat Monikę Brzozowską i radcę prawnego Jerzego Pasiekę) oraz wiceprezesów Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha i Sławomira Skiby, zakończyło kilkumiesięczny spór.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta zapewnił, że jego krytyczna ocena zawarta w sierpniowym artykule na blogu nie dotyczyła obecnych władz diecezji tarnowskiej, lecz poprzedników, a użyte sformułowanie było niefortunne. Stosowne sprostowanie ks. Isakowicz – Zaleski zadeklarował umieścić na swoim blogu.

Zarówno ze strony ks. dr hab. Roberta Kantora, jak i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego obecni na spotkaniu usłyszeli nie tylko oczekiwaną deklarację zakończenia konfliktu ale także przyszłej dobrej współpracy w wyjaśnianiu trudnych dla Kościoła Katolickiego problemów, w tym przypadków pedofilii.

Ksiądz kanclerz Robert Kantor zadeklarował, że diecezja tarnowska jest otwarta na współpracę w dziele oczyszczania Kościoła, a ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski poinformował, że sprawy, które mu powierzają osoby zgłaszające przypadki podlegające ocenie kurii tarnowskiej będzie kierował do rozpatrzenia do właściwych osób w kurii. Obecnie krakowski ksiądz jest już powiernikiem trzech spraw, o których informację przekaże księdzu kanclerzowi Robertowi Kantorowi.

Podsumowując spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, wiceprezes Sławomir Skiba wyraził radość, że stowarzyszenie mogło być gospodarzem tak ważnego wydarzenia, które w przedświątecznej atmosferze zakończyło spór i pozwoli na dobrą współpracę w przyszłości.

 

JBDKP

Już sam tytuł referatu, wygłoszonego przez prof. Petera Kwasniewskiego podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” 25 listopada w Krakowie, brzmi mocno intrygująco. Postawienie pytania „Czy papież może zmienić naszą wiarę?” to zwrócenie uwagi na ważny problem - trwania wiernych w Kościele i praktykowania obrządku, który nie zmieni podstaw doktryny i uszanuje sacrum, cementujące jedność wspólnoty katolickiej. Referat prof. Petera Kwasniewskiego, z niewielkimi zmianami redak-cyjnymi (w tym śródtytułami), przedstawiamy Państwu gorąco zachęcając do wgłębienia się w tematy, wobec których żaden Katolik nie może być obojętny.
Jeśli mamy już totalitaryzm, to kto reprezentuje władzę totalną, kto za nią stoi, a kto jest tylko widoczną dla ogółu fasadą władzy? Te i wiele innych pytań cisną się do głowy po obejrzeniu filmu wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” stawia pytania, pomaga poszukiwać odpowiedzi i zmusza do refleksji nad tym, czego często nie dostrzegamy wokół siebie.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).