"Książeczka o zaufaniu"

wrzesień 2006
"Książeczka o zaufaniu"

"Książeczka o zaufaniu"

Ponad 70 000 egzemplarzy "Książeczki o zaufaniu" księdza Raymonda Thomasa de Saint Laurent trafiło do naszych Sympatyków. Celem tej publikacji jest przekonanie Czytelników do praktykowania cnoty zaufania.

Jak zauważa autor we wstępie: "Niewielu chrześcijan, nawet wśród najbardziej gorliwych, posiada takie zaufanie, które wyklucza wszelki niepokój i wątpliwości (...). Wy chrześcijanie, wy, którzy otrzymaliście tak wiele dowodów Jego miłości, nie bójcie się! Przede wszystkim Pan nasz Jezus Chrystus jest zatroskany tym, że moglibyście się Go bać. Wasze niedoskonałości, wasze słabości, wasze najpowazniejsze winy, wasze powtarzające sie upadki, nic Go nie zniechęci tak długo, jak szczerze pragniecie okazać skruchę. Im bardziej nędzni jesteście, tym bardziej lituje się nad wasza nędzą, tym bardziej pragnie wypełnić swoją misję waszego Zbawiciel. Czyż nie przeszedł na ziemię przede wszystkim, aby powołać grzeszników?". Ksiądz de Saint Laurent analizuje, czym jest zaufanie Bogu w sprawach doczesnych i duchowych oraz opisuje owoce takiej postawy.

Książeczkę nadal można zamówić na stronie Zaufanie.mt1033.pl