Marsz Równości w Warszawie

2005-06-02
Marsz Równości w Warszawie

Pomimo sprzeciwu opinii publicznej w Polsce i zgodnej z jej oczekiwaniami postawie władz Warszawy, organizacje homoseksualne postanowiły po raz kolejny zorganizować przemarsz ulicami stolicy.

Inicjatywa ta komponuje się z innymi działaniami światowego ruchu homoseksualnego, który w sierpniu tego roku zaplanował światowy zjazd homoseksualistów wraz z paradą w... Jerozolimie.

Jest to kolejny dowód, że mamy do czynienia w Polsce z planowaną i zorganizowaną rewolucją kulturalną i moralną, której awangardę mają stanowić agresywne organizacje homoseksualne wspierane przez większość mediów i niektórych polityków.

Celem tej rewolucji jest kontynuowanie dzieła, którego nie dokończyli komuniści tj. zniszczenie chrześcijańskich fundamentów życia społecznego i rodzinnego w Polsce.

Publiczna promocja homoseksualizmu ma na celu podważenie społecznej pozycji rodziny opartej na małżeństwie pomiędzy mężczyzną a kobietą, aby na skutek tego móc bez przeszkód prowadzić zdegenerowane i psychicznie okaleczone następne pokolenia ku świetlanej przyszłości w zjednoczonej pod sztandarem laicyzmu Europie.

Z pustobrzmiących sloganów, powtarzanych przez polityków, dziennikarzy i intelektualistów, którzy popierają rzekome prawo do publicznego manifestowania dewiacyjnych postaw, przebija ten sam fanatyzm i zafascynowanie utopią, jakie cechowały niegdyś jakobinów czy bolszewików. Powołując się na demokrację jednocześnie lekceważą opinię większości, gdy ta idzie wbrew ich rewolucyjnym oczekiwaniom.

Pomimo olbrzymiej propagandy na rzecz homoseksualizmu, od ponad roku jesteśmy świadkami moralnego przebudzenia wobec tego zagrożenia społecznego, czego dowodem jest nadesłanie w ostatnich trzech miesiącach do Sejmu ponad 115.000 protestów przeciwko legalizacji związków jednopłciowych.

Ponadto zdecydowany opór mieszkańców polskich miast, gdzie próbowano zorganizować publicznie promocje homoseksualizmu stanowi chrześcijański znak sprzeciwu, który jest zarazem wołaniem o moralne przebudzenie pogrążającej się w nihilizmie Europy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi podjęło korespondencyjną akcję protestacyjną przeciwko promocji homoseksualizmu w Warszawie, rozpowszechniając wśród swych sympatyków kartki pocztowe skierowane na ręce Prezydenta Miasta Lecha Kaczyńskiego. Kartki, których rozprowadzono prawie 50.000, zawierają protest przeciwko Marszowi Równości i udzielają poparcia dotychczasowym poczynaniom władz, mającym na celu uniemożliwienie tej inicjatywy.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.