Marsz Równości w Warszawie

2005-06-02
Marsz Równości w Warszawie

Pomimo sprzeciwu opinii publicznej w Polsce i zgodnej z jej oczekiwaniami postawie władz Warszawy, organizacje homoseksualne postanowiły po raz kolejny zorganizować przemarsz ulicami stolicy.

Inicjatywa ta komponuje się z innymi działaniami światowego ruchu homoseksualnego, który w sierpniu tego roku zaplanował światowy zjazd homoseksualistów wraz z paradą w... Jerozolimie.

Jest to kolejny dowód, że mamy do czynienia w Polsce z planowaną i zorganizowaną rewolucją kulturalną i moralną, której awangardę mają stanowić agresywne organizacje homoseksualne wspierane przez większość mediów i niektórych polityków.

Celem tej rewolucji jest kontynuowanie dzieła, którego nie dokończyli komuniści tj. zniszczenie chrześcijańskich fundamentów życia społecznego i rodzinnego w Polsce.

Publiczna promocja homoseksualizmu ma na celu podważenie społecznej pozycji rodziny opartej na małżeństwie pomiędzy mężczyzną a kobietą, aby na skutek tego móc bez przeszkód prowadzić zdegenerowane i psychicznie okaleczone następne pokolenia ku świetlanej przyszłości w zjednoczonej pod sztandarem laicyzmu Europie.

Z pustobrzmiących sloganów, powtarzanych przez polityków, dziennikarzy i intelektualistów, którzy popierają rzekome prawo do publicznego manifestowania dewiacyjnych postaw, przebija ten sam fanatyzm i zafascynowanie utopią, jakie cechowały niegdyś jakobinów czy bolszewików. Powołując się na demokrację jednocześnie lekceważą opinię większości, gdy ta idzie wbrew ich rewolucyjnym oczekiwaniom.

Pomimo olbrzymiej propagandy na rzecz homoseksualizmu, od ponad roku jesteśmy świadkami moralnego przebudzenia wobec tego zagrożenia społecznego, czego dowodem jest nadesłanie w ostatnich trzech miesiącach do Sejmu ponad 115.000 protestów przeciwko legalizacji związków jednopłciowych.

Ponadto zdecydowany opór mieszkańców polskich miast, gdzie próbowano zorganizować publicznie promocje homoseksualizmu stanowi chrześcijański znak sprzeciwu, który jest zarazem wołaniem o moralne przebudzenie pogrążającej się w nihilizmie Europy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi podjęło korespondencyjną akcję protestacyjną przeciwko promocji homoseksualizmu w Warszawie, rozpowszechniając wśród swych sympatyków kartki pocztowe skierowane na ręce Prezydenta Miasta Lecha Kaczyńskiego. Kartki, których rozprowadzono prawie 50.000, zawierają protest przeciwko Marszowi Równości i udzielają poparcia dotychczasowym poczynaniom władz, mającym na celu uniemożliwienie tej inicjatywy.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.
Inspirowany ideologicznie i wspierany przez lewicowe środowiska pomysł likwidacji krakowskiego pomnika księdza Piotra Skargi okazał się niewypałem. Społeczny opór i ujawnienie błędnej polityki władz miasta zastopowały ponowioną po latach próbę wymazania z przestrzeni miasta zasłużonego duchownego i patrioty.
Klub „Polonia Christiana” oraz Klub Inteligencji Katolickiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu zapraszają na prelekcję redaktora Pawła Chmielewskiego pt. „Rewolucja synodalności”. Spotkanie z ekspertem ds. Kościoła w Polsce i w Niemczech ma szczególne znaczenie teraz, gdy Kościół Rzymskokatolicki, jesienią ubiegłego roku, wkroczył na drogę synodalności, wzorowaną na drodze niemieckiej.