28. numer Przymierza z Maryją

maj, czerwiec 2006

Drodzy Przyjaciele,
Jako katolicy zaangażowani w życie społeczne, których zadaniem jest świadczenie stale o Ewangelii, nie możemy nie zauważać tego, jak bardzo atakowana i znieważana dzisiaj jest nasza wiara. Wzrasta liczba ataków na Kościół Święty, jednocześnie zwiększa się też ich agresywność. Choć towarzyszą nam wspaniałe i wielkie wydarzenia, takie jak niedawna budująca wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI, nie możemy zasypiać w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Pan Jezus od Ogrodu Oliwnego przez usta swoich namiestników na Stolicy Piotrowej stale przypomina: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". Na sen uczniów Chrystusa tak, jak wówczas w Ogrodzie Oliwnym podczas bolesnej modlitwy Zbawiciela, czeka szatan. Wykorzystuje naszą gnuśność i ospałość, aby zwielokrotnić ataki na Kościół i Pana Boga. Mieliśmy tego wiele dowodów na przestrzeni ostatnich tygodni. Promocja pseudoewangelii Judasza w Wielkim Poście, wejście na ekrany bluźnierczego filmu Kod da Vinci tuż przed pielgrzymką papieską, to tylko najbardziej spektakularne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy jaka nasila się w naszych dniach. Dlatego też, dla przebudzenia śpiących, podtrzymania słusznego oburzenia i właściwej reakcji, obecny numer "Przymierza z Maryją" poświęciliśmy właśnie przyczynom i analizie bluźnierczych ataków na naszą wiarę.

 

Na stronach Słowo Kapłana ks. Adam Martyna opisuje, czym w swej istocie jest bluźnierstwo - jeden z najcięższych grzechów, jakich dopuścić może się człowiek w diabelskiej pysze. Dobrze koresponduje z tym tekst Heroizm miłości w dziale Stare opowieści, opowiadający o diabelskim ataku komunistycznych bojówek na Kościół w ogarniętej wojną domową Hiszpanii i nawróceniu pewnego bluźniercy.

 

Z pewnością wszystkim matkom i ich córkom polecić należy lekturę tekstu Rola kobiety w dziale Rodzina. Zofia z Czartoryskich Zamoyska za pośrednictwem Agnieszki Stelmach prezentuje tu wiele cennych wskazówek mówiących o tym, jak po katolicku wychowywać córki, aby były prawdziwymi damami.

 

By dostrzec, jak bardzo współczesny świat odszedł od ewangelicznego radykalizmu i umiłowania ascezy, warto też przeczytać historię życia św. Romualda w dziale Święte Wzory. Zachęcając do lektury wszystkich tekstów, życzę owocnej lektury.

 

W Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!