Nasze kampanie
 
Stop pornografii!

Do ponad 134 tysięcy polskich domów trafiła broszura pt. Pornografia i przemoc - niedostrzegane problemy. Autorzy broszurki, członkowie amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), w bardzo przystępny sposób informują i ostrzegają w niej przed skutkami pornografii, przemocy, rozwiązłości oraz przed szkodliwym wpływem telewizji i innych środków masowego przekazu. Oprócz broszury, każdy z odbiorców przesyłki otrzymał także 3 kartki z petycją do marszałka sejmu o całkowity zakaz pornografii w naszym kraju. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.