75. numer Przymierza z Maryją

marzec/kwiecień 2014

Drodzy Przyjaciele,

Któryż to już raz z woli Bożej przeżywamy w naszym życiu święty czas Wielkiego Postu? Pan Bóg ciągle daje nam na nowo tyle okazji, aby się nawrócić, zweryfikować swoje złe nawyki i całe postępowanie, które czasami ugrzęzło w powtarzalności naszych wad i grzechów, i trwa latami. Jak bardzo trudno jest nam wyzwolić się z naszej małostkowości, złych nawyków…

I choć korzystamy z sakramentów, szczerze spowiadamy się z naszych grzechów i czynimy postanowienia, zdarza się, że do naszej kondycji duchowej jakoś – w złym tego słowa znaczeniu – przyzwyczajamy się. Tymczasem Pan Bóg cierpliwie i miłosiernie, jako dobry Ojciec, ciągle daje nam tyle okazji do „zmiany kursu” i pełnego nawrócenia. Stale, niezmiennie i z uporem dobija się do naszych serc o radykalną zmianę i wejście na drogę do świętości. A może ten Wielki Post jest dla mnie, dla Ciebie, dla nas ostatnią już szansą na podjęcie tego wezwania Pana Jezusa: Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje… Musimy przecież mieć stale w pamięci i te słowa naszego Zbawiciela: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.


Cieszymy się, Drodzy Przyjaciele, że możemy towarzyszyć Wam w tym pielgrzymowaniu i w walce duchowej już tyle lat. Pragniemy być nie tylko towarzyszami w tej wspólnej podróży, ale również i tymi, którzy wspierają dobrym słowem, poradą, czasem przestrogą i zawsze pochodzącą z wielkiego arsenału Kościoła bronią do walki z wrogami zbawienia. Dziękujemy za każdy przejaw sympatii i potwierdzenia, że to, co robimy, może Was wspomóc na drodze do świętości. Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować za Wasz udział w ankiecie na temat tego, co moglibyśmy poprawić i ulepszyć w „Przymierzu z Maryją” tak, aby to pismo stawało się jeszcze bardziej użytecznym narzędziem w rękach Matki Bożej. Z radością więc pragniemy poinformować, że od tego numeru zwiększa się objętość stron „Przymierza z Maryją”. Zgodnie z Waszymi sugestiami, będziemy też jeszcze bardziej starali się odpowiadać na problemy wychowawcze i zagrożenia stojące dzisiaj przed młodymi ludźmi oraz dziećmi. Dlatego sięgamy w tym numerze do artykułu o inwazji satanizmu w muzyce młodzieżowej. Na nasze łamy powraca też temat Fatimy, która zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w Rosji i na Ukrainie staje się coraz bardziej wymowna...


Drodzy Przyjaciele, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych od całej redakcji „Przymierza z Maryją” przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia prawdziwej odwagi, radości i Bożego pokoju, jakie są właściwe tym, którzy naprawdę wierzą w Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego Zmartwychwstanie jest przecież nadzieją naszego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!


W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba

z-ca redaktora naczelnego
Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!