Odszedł do Pana ojciec Eugeniusz Kwiatkowski OFM

2022-05-20
Odszedł do Pana ojciec Eugeniusz Kwiatkowski OFM

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. o. Eugeniusza Kwiatkowskiego OFM, wiernego syna św. Franciszka z Asyżu, misjonarza, kapelana armii USA, niestrudzonego spowiednika, egzorcysty, kierownika duchowego, opiekuna chorych, cierpiących i ubogich, pokornego i świętego kapłana.

 

Ojciec Eugeniusz odszedł do Pana w wieku 97 lat, po blisko 78 latach życia zakonnego i 69 latach kapłaństwa. Był zawsze blisko swoich owiec, zatroskany o każdą duszę. Każdego dnia od wczesnych godzin porannych aż do późnej nocy pełnił posługę spowiednika. Zawsze z tą samą łagodnością, cierpliwością i radością doskonałą na wzór św. Franciszka.

 

Stale wierny swojej zasadzie bycia łagodnym jak baranek w konfesjonale i drapieżnym jak lew na ambonie we wszystkich swoich naukach przeciwko błędom i wrogom Kościoła Świętego. Mając dla wszystkich otwarte serce gotowe do niesienia pomocy w ratowaniu dusz.

Przez lata swojej posługi w Krakowie zyskał miłość, szacunek i życzliwość pośród wiernych oraz respekt pośród wrogów.

 

My i nasze rodziny mieliśmy to szczęście być w gronie „jego duszyczek”, jako środowisko Stowarzyszenia. Był dla nas Ojcem, spowiednikiem, kierownikiem duchowym i powiernikiem zarówno w chwilach radości, w rozwiązywaniu problemów, jak i chwilach największych na nas ataków. Dziękujemy Ci drogi Ojcze!

Módl się za nami i oręduj u Boga, bo jesteśmy przekonani, że już osiągnąłeś niewiędnący wieniec chwały w Królestwie Świętych.

R. I. P.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

 

 

Ceremonie pogrzebowe odbędą się we wtorek 24 maja w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie Mokotowie (ul. Modzelewskiego 98A).

O godz. 11.30 Różaniec w intencji Zmarłego, o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa.

Po Mszy św. przewiezienie ciała śp. o. Eugeniusza na Cmentarz Bródnowski w Warszawie.

Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.