Pełne prawo do życia hołdem dla Jana Pawła II

2007-03-09
Pełne prawo do życia hołdem dla Jana Pawła II

Wszyscy mamy w pamięci niezłomną postawę Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie stawał w obronie prawa człowieka do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wystarczy wspomnieć słowa tego wielkiego Polaka, które wypowiedział na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1991 r.: "Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak (...) ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci."
 
Jak widać papieskie nauczanie nie pozostało bez echa w sumieniach Polaków. W dniach od 24 do 28 lutego b.r. Polska Grupa Badawcza przeprowadziła badanie opinii publicznej, z którego wynika, że aż 52,4 % Polaków opowiada się za konstytucyjnym zapisem prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a 66,2 % uważa aborcję za zabójstwo nienarodzonego dziecka.
 
Ponadto na ręce Marszałka Sejmu spływają masowo apele o dokonanie w Konstytucji RP zapisu gwarantującego ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Według informacji podanych przez Kancelarię Sejmu otrzymano do tej pory ponad 182.000 podpisów w formie petycji zbiorowych lub indywidualnych (przeciw tylko 1806).
 
Jako przedstawiciele organizacji broniących prawa do życia oczekujemy, że polscy parlamentarzyści wezmą pod uwagę wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz oczekiwania swoich wyborców i wprowadzą wyraźny zapis w artykule 38 Konstytucji RP, który zapewni każdemu Polakowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 
Jesteśmy przekonani, że taki zapis w Konstytucji RP byłby wielkim czynem polskich parlamentarzystów złożonym Papieżowi Polakowi jako hołd z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy Jego śmierci.
 
Warszawa, dnia 9 marca 2007 r.
 
 
Antoni Zięba - prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Łukasz Wróbel - prezes Fundacji Pro
Sławomir Olejniczak - prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.