Petycja w obronie pamięci o Ks. Piotrze Skardze to odpowiedź na lewicowe zapędy ideologizowania historii

2022-01-24 00:00:00
Petycja w obronie pamięci o Ks. Piotrze Skardze to odpowiedź na lewicowe zapędy ideologizowania historii

Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Ks. Piotra Skargi przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa. Społeczny ruch przeciwstawienia się środowiskom wrogim patriotyzmowi, polskiej tradycji i wierze zyskuje poparcie kolejnych organizacji i osób. Pamiętajmy, że obojętność na lewackie ataki na historię Polski tylko ośmiela neorewolucjonistów nad Wisłą, zapatrzonych na ideowych pobratymców na Zachodzie.

 

Pomysł władz miasta Krakowa na usunięcie z placu Św. Marii Magdaleny pomnika Ks. Piotra Skargi jest kolejnym przykładem, że lewica w Polsce coraz mocniej sięga do swoich korzeni i dzisiaj już nawet nie deklaruje walki o ubogich – woli zajmować się działaniami antyreligijnymi i próbuje budować nowy „ład społeczny” oparty na ateizmie i dzieleniu narodów na nowo wymyślane podziały i „klasy społeczne”.

 

Uderzenie w postać wielkiego patrioty, duchownego, zasłużonego dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pierwszego rektora uniwersytetu w Wilnie jest tylko jednym z elementów walki ideologicznej z tym co jest wpisane w obronę suwerenności naszej Ojczyzny.

 

O tym, że atak lewicy ma podłoże antyreligijne i antypatriotyczne, a zarazem jest daleki od spraw obrony ubogich świadczy fakt, że to właśnie Ksiądz Piotr Skarga był założycielem Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie, Arcybractwo Miłosierdzia jest najstarszą i nieprzerwanie do dziś działającą organizacją charytatywną w Polsce, założoną przez Piotra Skargę ponad cztery wieki temu – w 1584 roku.

 

Dzieła życia Księdza Piotra Skargi w znacznej liczbie związane z Krakowem nie są niestety dla władz Krakowa powodem do refleksji i zrozumienia odpowiedzialności, jaka spoczywa na włodarzach dawnej stolicy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 

Trafnie o takim obowiązku wypowiedział się prof. Zenon Piech, stający w obronie obecności pomnika Kaznodziei Narodu w Krakowie:

Kraków, jako miejsce pamięci o wybitnych postaciach i wydarzeniach polskiej kultury, powinien uszanować księdza Piotra Skargę. To wielka postać naszej ojczystej kultury, bardzo mocno związana z Krakowem. Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Dbanie o szacunek dla wspólnego nam wszystkim dziedzictwa stanowi nasz obowiązek. Konieczność ocalenia od zapomnienia postaci księdza Piotra Skargi, szczególnie dotykająca Krakowa, wynika przede wszystkim z Jego rozlicznych związków z tym miastem. Był on absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później, po wielu latach pobytu w różnych miastach polskich i europejskich, powrócił do Krakowa, gdzie zmarł w 1612 roku. I tu właśnie, w Kościele św. Piotra i Pawła znajduje się Jego grobowiec.

 

 

Postawienie tamy lewicowym zakusom usunięcia pomnika Księdza Piotra Skargi jest wyzwaniem, któremu musimy sprostać, aby dać odpór ideologizacji naszej historii pod dyktando rewolucji obyczajowej i zapobiec niszczeniu dorobku cywilizacji wyrosłej z chrześcijaństwa. Zachęcamy więc, aby dzisiaj stanąć do obrony pomnika Księdza Piotra Skargi.

 

Wiemy, że po jego likwidacji pojawią się nowe żądania ze strony środowisk, które chcą wypaczyć polską historię i tradycję. Tutaj zamieszczamy link, pod którym można przeczytać i podpisać petycję w obronie pomnika wielkiego duchownego i patrioty, któremu winni jesteśmy wdzięczność za dzieła jego życia.
Zamęt społeczny, manipulacje ludzkimi umysłami i przedkładanie obcych interesów ponad dobro Ojczyzny, połączone z eskalacją napięcia wewnątrz narodu, zawsze prowadzą do tragedii i upadków. W trudnych czasach trzeciej dekady XXI wieku odwołajmy się do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. O tym wyjątkowym duchownym opowie Dorota Niedźwiecka na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim...
Doceniony przez Kościół i wyniesiony na ołtarze św. Szarbel to przykład duchownego żyjącego w całkowitej zgodzie z Panem Bogiem, w pełni powierzającego Stwórcy swoją pracę i modlitwę. O życiu i cudach dokonywanych do dzisiaj przez św. Szarbela opowie w trzech miejscowościach Podkarpacia znany działacz katolicki Jacek Kotula. Spotkania organizowane w ramach Klubów „Polonia Christiana”, w obecności relikwii św. Szarbela, będą dobrą okazją do pogłębienia wiedzy o XIX-wiecznym duchownym, określanym jako „święty Bogiem upojony”.
To będzie prelekcja niezwykle ciekawa, dotykająca najważniejszego wydarzenia politycznego najbliższych tygodni - wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym gościem w warszawskim „Klubie” będzie dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba. Temat spotkania to „Wybory do Parlamentu Europejskiego: podległość czy suwerenność Polski?". Wstęp wolny!
Od antypedagogiki do antyedukacji - czy w tym kierunku musi zmierzać polski system edukacyjny? Jakie są alternatywy? To pytania ważne nie tylko dla tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. To dyskusja pokoleniowa, traktująca o przyszłości naszego kraju - bo, jak prawił kanclerz Zamoyski, „takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Do tej dyskusji zapraszamy w ramach najbliższego spotkania naszego „Klubu” w Opolu.
W niedzielę 12 maja w dwóch miejscowościach obwodu lwowskiego – w Pnikucie i w Krukienicach – będzie można wysłuchać prelekcji o św. Szarbelu i ucałować relikwie maronickiego zakonnika, którego kanonizacji dokonał 9 października 1977 roku papież Paweł VI. O libańskim duchownym i świętym opowie działacz pro life i obrońca wartości katolickich Jacek Kotula z Podkarpacia. Niedzielne prelekcje to pierwsze spotkania przygotowane przez Klub „Polonia Christiana” na Ukrainie.