Pielęgnujmy owoce nauki Benedykta XVI. Weź udział w naszej akcji

marzec 2023
Pielęgnujmy owoce nauki Benedykta XVI. Weź udział w naszej akcji

Pielęgnujmy owoce nauki Benedykta XVI. Weź udział w naszej akcji

Ojciec Święty Benedykt XVI przewodził Kościołowi Rzymskiemu w niezwykle trudnym okresie dla naszej wspólnoty, w czasie cywilizacyjnej walki o ducha i trwanie przy nauce, jaką pozostawił nam nasz Zbawiciel. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, jakie zostawił nam Benedykt XVI i wsparcia katolickiego medium, chroniącego wartości konieczne dla zwycięstwa ze złem.

 

W swojej nauce Ojciec Święty Benedykt XVI wiele miejsca poświęcał dobrze pojmowanemu miłosierdziu i miłości bliźniego. W słowach, którymi kardynał Joseph Ratzinger, a później zasiadający na Tronie Piotrowym Benedykt XVI, zwracał się do nas przejawiała się troska o ludzi i o ich relacje z Panem Bogiem.

Bóg jest miłością

Już w wprowadzeniu do encykliki „Deus caritas est” Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej czytamy: „«Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim» (1 J 4, 16). Słowa z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi.”

 

Przywołanie tych słów w ówczesnych realiach świadczyło o przenikliwości myślenia Benedykta XVI, ukazującego wiernym i światu drogę wyjścia z zapaści moralnej, będącej fundamentem zamętu i nieszczęść w doczesnym życiu. Ten przekaz jest aktualny także teraz, gdy dochodzi do podważania całego systemu wartości budujących cywilizację życia oraz upowszechniania tolerancji dla zła i oswajania ludzi z śmiercią, spowodowaną przez odejście od przykazań Dekalogu.

Potrzeba czynienia dobra

Encyklika o miłości Bożej („Deus caritas est”) z 2005 roku to piękny przekaz o tym, jak należy rozumieć potrzebę czynienia dobra w życiu doczesnym i pielęgnowania miłości bliźniego. W tym dziele Benedykt XVI stwierdza: „Pojęcie bliźniego zyskuje wymiar uniwersalny, a jednak pozostaje konkretne. Pomimo rozszerzenia go na wszystkich ludzi, nie ogranicza się ono do wyrażenia miłości ogólnej i abstrakcyjnej, która sama w sobie nie zobowiązuje, ale takiej, która wymaga mojego praktycznego zaangażowania tu i teraz. Zadaniem Kościoła pozostaje interpretowanie wciąż na nowo, z perspektywy praktyki życia jego członków, związku między tym, co dalekie, a tym, co bliskie. Należy tu w końcu przypomnieć w szczególny sposób wielką przypowieść o Sądzie Ostatecznym (por. Mt 25, 31-46), w której miłość staje się kryterium oceny decydującym ostatecznie o wartości lub bezwartościowości ludzkiego życia.”

Pamiętajmy o dziełach Benedykta XVI

Naszą akcją „Benedykt XVI – pro memoria” zachęcamy Państwa do poznania dorobku jednego z największych teologów naszych czasów, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i Następcy Św. Piotra na biskupstwie rzymskim. Ebook wydany ku pamięci Papieża Benedykta XVI ma nam przypomnieć o tym, czemu Benedykt XVI poświęcił całe życie, w szczególności w okresie pontyfikatu na Tronie Piotrowym i dziesięciu lat gorliwej modlitwy w klasztorze Mater Ecclesiae.

 

Włączając się w akcję Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi otrzymują Państwo wyjątkowy ebook „Benedykt XVI. Pro memoria”. To niezwykle interesująca publikacja poświęcona pamięci Josepha Ratzingera, którego życie i pontyfikat należą do najważniejszych kart historii Kościoła.

 

Drugim prezentem dla wspierających akcję upowszechniania pamięci o papieżu Benedykcie XVI jest dostęp do live’a z red. Pawłem Chmielewskim, dzięki któremu można dołączyć do prowadzonego już 13 marca 2023 r. programu na żywo, w trakcie którego również Państwa głos będzie częścią dyskusji o Benedykcie XVI i jego dziedzictwie. Link do spotkania każdy uczestnik naszej akcji otrzyma e-mailem niedługo przed transmisją na żywo programu z red. Pawłem Chmielewskim.