Podsumowanie ankiety

2005-09-02
Podsumowanie ankiety

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, pragnąc przybliżyć wyborcom wiedzę na temat poglądów kandydatów do parlamentu, przeprowadziło wśród kandydatów startujących w wyborach 2005 roku ankietę, w ramach której prosiło o odpowiedź na 7 pytań dotyczących kwestii takich jak: aborcja, eutanazja, klonowanie, związki homoseksualne, narkotyki, prostytucja i pornografia w specjalnie na ten cel przygotowanym kwestionariuszu. Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby twierdząca odpowiedź na nie była odpowiedzią zgodną z nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego w danej sprawie. Kandydaci wypełniający kwestionariusz mogli odpowiedzieć jedynie "TAK", "NIE" lub "NIE WIEM".

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów SKCh nie mogło objąć ankietą wszystkich ubiegających się o mandaty poselskie lub senatorskie w tegorocznych wyborach. W związku z tym do udziału w ankiecie zaproszono jedynie kandydatów startujących do Sejmu RP z list ośmiu partii politycznych najwyżej notowanych w sondażach przedwyborczych. Były to: Liga Polskich Rodzin, Partia Demokratyczna, Socjaldemokracja Polska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona.

Pierwszym etapem akcji było wysłanie licznych kopii ankiet do liderów partii politycznych oraz ich władz regionalnych z prośbą o przekazanie kwestionariuszy kandydatom. Następnie - już po ogłoszeniu list kandydatów przez partie polityczne - ankiety wysłane zostały bezpośrednio do kandydatów zajmujących pierwsze miejsca na listach. Poglądy kandydatów będących liderami list są bowiem szczególnie istotne jako najbardziej reprezentatywne dla ugrupowań politycznych zgłaszających te osoby jako kandydatów do parlamentu. Kolejnym etapem była próba telefonicznego dotarcia do samych kandydatów. Niestety w wielu przypadkach okazało się ono niemożliwe z uwagi na nie ujawnianie przez kandydatów numerów swoich telefonów. Planowane przez SKCh użycie do tego celu profesjonalnej firmy telemarketingowej okazało się niewykonalne z uwagi na brak zainteresowania taką akcją firm najbardziej znaczących na rynku.

Z informacji, które uzyskało SKCh wynika, że niektórzy liderzy partii politycznych nie wykazali chęci poinformowania opinii publicznej o poglądach kandydatów na ważne kwestie moralne. Nie przekazali oni więc kwestionariuszy kandydatom swej partii. Pomimo tego akcja bezpośredniego docierania do kandydatów poprzez ich biura poselskie (dotychczasowi parlamentarzyści) oraz lokalne struktury partii, zakończyła się względnym sukcesem. Na ankietę Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi odpowiedziało 227 kandydatów, w tym - co należy podkreślić - aż 96 z pierwszych miejsc na listach. Kilku kandydatów, w tym m.in. Władysław Frasyniuk, lider Partii Demokratycznej, pisemnie bądź telefonicznie odmówiło odpowiedzi. Kilku innych, jak np. Bogdan Zdrojewski z wrocławskiej Platformy Obywatelskiej, odpowiedzieli w sposób inny niż przewidziany w kwestionariuszu, nie skreślając odpowiedzi "TAK", "NIE" lub "NIE WIEM", lecz dopisując odpowiedzi w brzmieniu zaproponowanym przez samych siebie. Czterech kandydatów udzieliło odpowiedzi na nie podpisanych kwestionariuszach, w związku z czym odpowiedzi te uznano za nieważne.

Za każdą odpowiedź TAK na zadane pytanie, oznaczającą odpowiedź zgodną z nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego w danej sprawie, przyznawano 1 punkt, za odpowiedź NIE odejmowano 1 punkt, za odpowiedź NIE WIEM lub brak odpowiedzi na dane pytanie - nie przyznawano punktu.

Podsumowanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne partie

Partia LPR PiS PSL SAMO
OBRONA
PO PD SDPL Ilość
odesłanych
ankiet 107 34 28 24 21 10 3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 1 105 27 21 14 15 -1 -3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 2 107 31 28 20 21 10 0 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 3 106 31 27 17 18 6 -1 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 4 107 34 26 20 21 4 -3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 5 105 34 24 24 21 10 3 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 6 107 30 26 18 16 5 -1 Punkty za
odpowiedzi
na pytanie
nr 7 107 30 27 19 18 6 1 Suma
punktów 744 217 179 132 130 40 -4


Na ankietę SKCh nie odpowiedział żaden z kandydatów SLD.

Wziąwszy pod uwagę fakt, że ankieta tego typu została - według naszej wiedzy - przeprowadzona w Polsce po raz pierwszy, ilość odpowiedzi można uznać za stosunkowo wysoką.

Aby zapoznać się z zestawieniem nadesłanych przez kandydatów odpowiedzi z podziałem na okręgi wyborcze należy pobrać zamieszczony poniżej plik:

Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.