Połączmy się w „Procesjach Różańcowych za Polskę”. Modlitwy w niedzielę 17 października

2021-10-14
Połączmy się w „Procesjach Różańcowych za Polskę”. Modlitwy w niedzielę 17 października

Z napływających do organizatorów „Procesji Różańcowych za Polskę” informacji wynika, że w najbliższą niedzielę odbędą się modlitwy na ulicach kilkudziesięciu miast w kraju. Organizatorami są wspólnota Nieustającego Różańca i inicjatywa Męskiego Różańca. Spotkanie wiernych podczas „Procesji Różańcowych za Polskę” będzie też okazją do zaniesienia próśb o Światło Ducha Świętego dla naszych pasterzy na czas procesu synodalnego, rozpoczynającego się w diecezjach także w niedzielę 17 października.

 

W niedzielę 17 października w ogólnopolskiej modlitwie w „Procesjach Różańcowych za Polskę” wierni Kościoła Katolickiego będą m.in. pokutować i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy popełniane w na polskiej ziemi - w rodzinach i w całym społeczeństwie.

 

Siła Różańca

Procesje różańcowe są obecne w tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego od wieków – były organizowane w chwilach przełomowych dla chrześcijaństwa i dla Polski. W tej wyjątkowej modlitwie wznoszono intencje przed bitwą pod Chocimiem, w obliczu zagrożenia odradzającej się Polski przez nawałę bolszewicką w 1920 roku czy w XVI wieku, w czasie decydującej dla ówczesnego świata bitwy pod Lepanto. Gdy w 1571 roku rycerze wierni Chrystusowi ruszali na morze by stoczyć bitwę z potężnymi siłami tureckimi, pozostali na lądzie wierni modlili się właśnie słowami różańca do Matki Bożej. Dzięki Jej wstawiennictwu silna flota muzułmańska została pokonana a cywilizacja chrześcijańska wówczas ocalała.

 

Ataki na wiarę

Dzisiaj, w obliczu masowych ataków na wiernych Kościoła Powszechnego, znowu potrzebujemy wsparcia Matki Bożej. Jednocześnie, wobec powszechnych aktów barbarzyńskich profanacji tego, co święte, ataków na wiarę, fizycznej przemocy wobec duchownych oraz niszczenia świątyń obecnie także potrzebujemy połączyć się w modlitwie przebłagalnej oraz w wspólnym zaniesieniu próśb o opiekę nad Kościołem Katolickim do naszego Zbawiciela i Jego Matki.

Koordynator Męskiego Różańca w Warszawie, Artur Wolski, w rozmowie z PCh24.pl stwierdził m.in.: Wobec publicznie popełnianych profanacji, ataków na Kościół katolicki, kapłanów, biskupów, wiernych, wobec potężnej skali mordowania dzieci nienarodzonych, pijaństwa, wulgaryzmu, nierządu, rozpadu małżeństw i rodzin, postanowiliśmy kontynuować naszą pokutę i przebłaganie, tym razem zapraszając do udziału w procesjach całą Polskę. Procesje zostały pobłogosławione przez ordynariuszy między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Przemyślu, Radomiu, Siedlcach, Olsztynie, Kaliszu, Kielcach. Spływają informacje o przyłączaniu się parafii w mniejszych miejscowości i wioskach. Chcemy w ten sposób wypełnić wezwanie Anioła z Fatimy, który żądał: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”. Pokutując, wynagradzając i modląc się w intencji grzeszników chcemy uprosić Nieskończenie Sprawiedliwego Pana Boga o Jego Miłosierdzie.

 


Dołącz do procesji w niedzielę 17 października

W niedzielę 17 października, w publicznych modlitwach różańcowych będziemy pokutować i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pan Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy popełnione w całym społeczeństwie polskim. Będzie to wyraz naszego sprzeciwu wobec zepsucia, którego źródłem jest odejście od Boga i powszechne przyzwolenie na niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej.

Inicjatorem ogólnokrajowej akcji modlitewnej są wspólnota Nieustający Różaniec oraz inicjatywa Męskiego Różańca. Ponadto „Procesje Różańcowe za Polskę” organizują lokalne środowiska świeckich wiernych, skupione m.in. w takich organizacjach, jak Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Wojownicy Maryi, Akcja Katolicka, Żołnierze Chrystusa, Straż Narodowa, Mężczyźni św. Józefa, Bractwo Przedmurza, Mężczyźni św. Jan Pawła II, Koła Żywego Różańca, Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II.

Z informacji podawanych przez organizatorów lokalnych modlitw różańcowych wynika, że w najbliższą niedzielę wierni spotkają się m.in. w takich miastach, jak: Białystok, Bielsko-Biała, Siedlce, Kielce, Poznań, Zamość, Kraków, Warszawa, Olsztyn, Toruń, Kalisz, Przemyśl, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Krynica Zdrój, Radom, Wałbrzych, Kępno k. Opola, Biała Podlaska, Świdnica, Bytom, Rawa Mazowiecka, Głogów, Słupsk, Wałbrzych.

W Krakowie Msza Św. i „Procesja Różańcowa za Polskę” rozpocznie się o godzinie 12.15 w Bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu (ul. Bożego Ciała 26). Po Mszy Św. uczestnicy procesji przejdą ulicami centrum miasta na Rynek Główny w Krakowie.

 

Na trudny czas synodu

Inauguracja procesu synodalnego w całym Kościele Katolickim, zaplanowanego do października 2023 roku odbyła się w Rzymie 9 i 10 października. Data organizacji „Procesji Różańcowych za Polskę” (17 października) to również dzień oficjalnego rozpoczęcia synodów w Kościołach partykularnych. Spotkanie wiernych w najbliższą niedzielę podczas „Procesji Różańcowych za Polskę” będzie więc okazją o zaniesienie próśb o Światło Ducha Świętego dla naszych pasterzy na trudny czas procesu synodalnego.

Inicjatorzy i organizatorzy Pokutnej Procesji Różańcowej zwracają się do wspólnot, parafii, grup zawodowych oraz do wszystkich Katolików z prośbą o zjednoczeniu się poprzez:

  1. Włączenie się do Procesji Różańcowej w dniu 17 października 2021 r.
  2. Przeprowadzenie procesji we własnej miejscowości lub parafii.
  3. Zaproszenie wszystkich osób, które nie mogą wziąć udziału osobiście w procesji, do zjednoczenia się 17 października 2021 r. w swojej parafia przed Najświętszym Sakramentem lub przy kapliczce.
  4. Indywidulane odmówienie całego Różańca Świętego.

 

W niedzielę 17 października połączmy się więc w modlitwach różańcowych za Kościół, Polskę i za nasze rodziny. Z wsparciem naszego Zbawiciela i Matki Bożej będziemy silniejsi na te trudne czasy.

Powstańmy przeciw słabościom własnym i grzechom współczesnego świata, pomni słów Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, który apelował do Polaków: Polacy! Macie Boga w sercach?... Macie krew w żyłach?... Macie dosyć niewoli i cierpienia?... Podnieście się! Do powstania! Musi to być ruch nie krwawy, lecz pobożny, olbrzymi, nie destruktywny, lecz namiętny, twórczy. Potrzebny jest najwyższy wysiłek! Trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namiętności! Musimy urządzić ostatnie powstanie, powstanie przeciw sobie, przeciw naszym błędom, swym grzechom!

 

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.