Pomóż pokazać prawdę o Ordo Iuris

2021-07-01
Pomóż pokazać prawdę o Ordo Iuris

Sól w oku lewicy i liberałów obyczajowych, podmiot ataku feministek i pseudopostępowych organizacji europejskich. O Ordo Iuris mówi się i pisze w Stanach Zjednoczonych i w Brukseli, powielając nieprawdziwe stereotypy. Teraz mamy szansę pokazać prawdę o Ordo Iuris i wkładzie tej organizacji w obronę cywilizacji chrześcijańskiej, pomagając w powstaniu filmu, którego realizacji podjęło się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Ks. Piotra Skargi.

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

 

Skuteczność działania Ordo Iuris w obronie tradycyjnych wartości i stopowanie zapędów działaczy radykalnie lewicowych budzą agresję środowisk, które dążą do zrewolucjonizowania systemu prawnego i obyczajowości w Polsce. Obnażanie niekonstytucyjności zmian w działalności placówek oświatowych, uczelni czy instytucji publicznych to jeden z warunków ocalenia tego, co przez wieki stanowiło o naszej tożsamości narodowej i kulturowej. Światowa lewica, działając pod przykrywką źle rozumianego postępu, od dawna prowadzi swój „marsz przez instytucje”, wymuszając zmiany, które są bezprawne lub dyskryminują osoby o tradycyjnych poglądach.

Fakt pojawienia się Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, broniącego zdobyczy cywilizacji chrześcijańskiej nie tylko na gruncie polskim, okazał się niezwykle ważny dla tworzenia szerokiego frontu podmiotów nie zamierzających biernie patrzeć na wprowadzaną tylnymi drzwiami deprawację społeczeństwa i deregulację systemu prawnego, wdrażaną pod dyktando lewackich organizacji i środowisk.

Trafną diagnozą obecnie zachodzących rewolucyjnych zjawisk jest opis zamieszczony na stronie internetowej Ordo Iuris, w którym czytamy: „Uważny obserwator bez trudu dostrzeże radykalizm, z jakim podejmuje się dziś krytykę istniejącego ładu społecznego. Nie służy ona jednak jego oczyszczeniu, lecz stanowi atak na jego fundamenty, również te, które wyraźnie poświadcza i afirmuje Konstytucja RP. Dzieje się to często przy bierności instytucji, które ładu społecznego winny bronić w pierwszej kolejności. Głos upominającego się o jego poszanowanie społeczeństwa obywatelskiego jest często, de facto, ignorowany przez władzę, w przeciwieństwie do natarczywych postulatów wąskich środowisk, kwestionujących ten ład.”

Działając od 2013 roku Ordo Iuris osiągnęło już wiele sukcesów, które stały się barierą dla lewackich akcji czy prób tworzenia precedensów, mających docelowo doprowadzić do erozji naszych wartości – znaczenia rodziny w społeczeństwie, poszanowania religii czy obrony wolności obywatelskich.

O dokonaniach Ordo Iuris pisaliśmy wielokrotnie w mediach Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Przy okazji trwającej właśnie zbiórki pieniędzy na wyprodukowanie filmu rzetelnie przedstawiającego Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, na portalu PCh24.pl piszemy: „Działania Instytutu to realna pomoc najsłabszym, bezbronnym i pozostawionych samym sobie w starciu z machiną państwa, zawiłego prawa czy organizacji międzynarodowych. Wymieńmy choćby sprawy pani Julii Pawlak i jej dzieci, pomoc Norweżce Silje Garmo, a także rodzinie den Hertogów, którym próbowano odebrać ich pociechy. A takich przykładów jest wiele i o nich opowiemy w naszym filmie. Jednak, aby możliwe było jego powstania, potrzebujemy wsparcia naszych Widzów.”

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

Dzięki powstaniu filmu o Ordo Iuris chcemy dać Państwu odtrutkę na falę kłamstw, jaka wylewana jest na tę organizację. Każdy, kto wesprze powstanie filmu, otrzyma dostęp do materiału w pierwszej kolejności. Zależy nam, aby prawda o Ordo Iuris jak najszybciej dotarła do tysięcy odbiorców, dlatego apelujemy o wsparcie tej inicjatywy, odkłamującej przekaz płynący z mediów wrogich cywilizacji chrześcijańskiej i jej obrońcom.

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

 

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.