Prawo do promowania dewiacji?

2005-11-24

Po zatrzymaniu uczestników nielegalnego Marszu Równości w Poznaniu (19 listopada 2005) środowiska promujące w Polsce homoseksualizm podniosły wrzawę o rzekomym łamaniu przez władze obywatelskiego prawa do zgromadzeń.

Jednak nikt nie wspomniał, że takie zgromadzenia, których celem jest promowanie dewiacyjnych postaw i zachowań, są publicznym aktem uderzającym w szczególną pozycję małżeństwa i rodziny w społeczeństwie.

Jak to miało miejsce w wielu krajach europejskich, danie homoseksualistom prawnej swobody do demonstrowania swoich dewiacyjnych postaw prowadzi z czasem do dalszych roszczeń prawnych ze strony tej grupy, aż do pełnego zrównania w prawach par homoseksualnych z małżeństwem i rodziną.

Zakazując Marszu Równości w Poznaniu władze postąpiły słusznie nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale również zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, który nakłada na władze państwowe obowiązek otaczania małżeństwa, będącego związkiem kobiety z mężczyzną, oraz rodziny ochroną i opieką. Ta ochrona i opieka nie może mieć tylko wymiaru materialnego, ale również obyczajowy, aby chronić prawnie małżeństwo i rodzinę przed różnego rodzaju "alternatywnymi związkami", które uzurpują sobie ich prawa, ale nie są w stanie wypełniać ich zadań i obowiązków.

Tragiczne skutki zrównania dewiacji z instytucją małżeństwa i rodziny już są widoczne w społeczeństwach zachodniej Europy. Unikanie potomstwa, okaleczenie psychiczne dzieci z niepełnych rodzin pogłębiają katastrofalną już sytuację moralną i demograficzną europejskich społeczeństw.

Zakaz Marszu Równości w Poznaniu należałoby zatem uznać nie za łamanie prawa do wolności zgromadzeń promujących patologie społeczne, ale za przejaw polityki prorodzinnej, która nie tylko ograniczałaby się do "becikowego", ale również zajmowałaby się profilaktyką zagrożeń jakie niesie m.in. homoseksualna rewolucja kulturalna.

Wściekłość homoseksualnego lobby, z "Gazetą Wyborczą" na czele, wobec wydarzeń w Poznaniu zaowocowała zmasowaną kampanią medialną i próbą zorganizowania pod koniec tego tygodnia wieców poparcia dla tej dewiacyjnej imprezy. Swój udział w manifestacjach zapowiedziały również osoby publiczne. Wreszcie przedstawiciele homoseksualnego lobby ujawnią swoje prawdziwe oblicze, które do tej pory skrzętnie skrywali pod maską moralnego autorytetu.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.