Prawo własności to fundament

2006-10-29
Prawo własności to fundament

"Prawo własności fundamentem porządku społecznego i rozwoju cywilizacji" - pod takim hasłem odbywał się tegoroczny, już trzeci z kolei, Kongres Konserwatywny w Krakowie, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.


Otwierając Kongres prezes SKCh Sławomir Olejniczak zaprezentował wydaną właśnie przez Stowarzyszenie książkę Adolpho Lindenberga pt. "Wolny rynek w społeczeństwie chrześcijańskim". Autor książki - znany brazylijski biznesmen w doskonały i przystępny sposób dokonuje przeglądu rozmaitych teorii ekonomicznych z punktu widzenia nauczania Kościoła, ale również - co warto podkreślić - praktyki ekonomicznej, którą nabył podczas swojej prawie 50 letniej działalności.

Ponad 100 gości zebranych w sali lustrzanej Hotelu Grand mogło wysłuchać wykładów zaproszonych prelegentów. Na początek wybitny polski etyk, ks. Prof. Tadeusz Ślipko poddał analizie interpretacje prawa własności zaproponowane w rozmaitych odmianach ideologii socjalistycznych i liberalnych, krytykując je następnie z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej. Książe Paul Oldenburg, potomek wybitnej arystokratycznej rodziny niemieckiej mówił na temat rewolucyjnych przemian w ekonomii ostatnich stuleci i ich roli w procesie niszczenia tradycyjnego społeczeństwa. Wreszcie Julio Loredo z włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) przedstawił zmierzające do obrony własności prywatnej działania stowarzyszeń TFP na całym świecie, w tym zwłaszcza na kontynencie południowoamerykańskim.

Po niedługiej przerwie o długoletnich bojach o powszechne uwłaszczenie, którego istotą jest jak najszersza dystrybucja własności prywatnej, opowiadał natomiast prof. Adam Biela, senator RP, zaś Michael Miller, który przybył na Kongres ze Stanów Zjednoczonych wygłosił wykład pt. "Znaczenie własności prywatnej dla rozwoju społeczeństwa". Kongres zakończył koncert muzyki klasycznej.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.