Prof. Janowski naszym gościem - zapraszamy na spotkanie w Warszawie

2023-09-21 00:00:00
Prof. Janowski naszym gościem - zapraszamy na spotkanie w Warszawie
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem - prof. Jackiem Janowskim, ekspertem ds. informatyki prawniczej, badaczem trendów cywilizacji informacyjnej oraz nowych technologii gromadzenia danych i śledzenia. O architekturze procesu globalizacyjnego, znanego jako Wielki Reset wysłuchają Państwo już w środę 27 września 2023 r.

Nasz prelegent ekspercko bada zagadnienia związane z najnowszymi inteligentymi technologiami, które coraz cześciej i na coraz większą skalę wchodzą do użytku dużych korporacji i administracji państwowych. Pośród wielu jego publikacji naukowych - artykułów, referatów i książek - warto szczególnie wymienić wydaną w 2020 r. książkę pt. "Filozofia cywilizacji informacyjnej". Profesor dowodzi w niej, iż dyktatura technologiczna stała się dziś bezdyskusyjna, nawet kiedy traci na tym sam człowiek i jego człowieczeństwo.

Warto również wspomnieć, iż dr hab. Jacek Janowski pracuje jako profesor na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jego kariera naukowa rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzował się w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, pisząc pracę zatytułowaną "Status prawa w tomizmie egzystencjalnym M.A. Krąpca", przygotowaną pod kierunkiem prof. Romana Tokarczyka. Z kolei w roku 2012 uzyskał habilitację w oparciu o monografię pt. "Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego".

Warszawski klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem, które zatytułowano "Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu". Odbędzie się ono w środę 27 września 2023 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w Sali senatorskiej w Domu Literatury (zlokalizowanej na parterze), pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Wstęp wolny!


piotrskarga.pl

Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.