Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

2022-11-18 00:00:00
Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

Procedowana w Radzie Miasta Krakowa uchwała o objęciu całego miasta tzw. Strefą Czystego Transportu budzi wielkie kontrowersje i sprzeciw osób, widzących absurdalność pseudoekologicznych rozwiązań, które uderzają w właścicieli pojazdów, głównie w tych biedniejszych. Negatywnie o pomyśle władz Krakowa wypowiedzieli się już radni z Dzielnicy II Grzegórzki (jednej z centralnych dzielnic miasta), przyjmując w związku z tym specjalną uchwałę.

 

- Strefa Czystego Transportu powinna być wprowadzana w latach 2007-2009, kiedy był boom na auta sprowadzane z zachodniej Europy. Wtedy to miało sens. Obecnie kwestie wymiany aut naturalnie reguluje rynek sprzedaży samochodów. SCT i dopiero co tworzone regulacje są opóźnione o kilkanaście lat – mówi Grzegorz Finowski, radny Dzielnicy II Grzegórzki, członek Komisji Infrastruktury i Transportu.

 

Uzasadniając swoją negatywną opinię do projektu przedłożonego przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, radni z Grzegórzek stwierdzają m.in.: Trzeba dążyć do zmniejszenia liczby samochodów w mieście poprzez zmiany organizacji ruchu, poprawę dostępności do komunikacji publicznej, np. tańsze bilety, a także wdrożenie polityki parkingowej. Strefa Czystego Transportu wydaje się być pustym hasłem, za którym nie idą nowe, realne, i skuteczne działania. Rozwiązania, które mają służyć poprawie jakości powietrza w mieście i związane z organizacją ruchu samochodowego w mieście są już zapisane w innych wypracowanych dokumentach i normach prawnych. W sytuacji obecnego kryzysu i problemów finansowych, z którymi zmaga się miasto tworzenie nowych przepisów, które w żaden sposób nie są priorytetowe, a głównie obciążą budżet miasta kolejnymi wydatkami związanymi z kontrolą ich przestrzegania, jest działaniem niegospodarnym.

 

Przypomnijmy, że sprzeciw wobec ideologicznego forsowania objęcia całego Krakowa tzw. Strefą Czystego Transportu prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod petycją dostępną w Internecie na stronie nieoddamyaut.pl/krakow, którą do piątku 18 listopada podpisało już prawie 3,7 tys. osób.

 

Jej adresatami są prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wszyscy przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Krakowa: Jacek Bednarz (Przyjazny Kraków), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Andrzej Hawranek (PO), Włodzimierz Pietrus (PiS) i Michał Starobrat (Nowoczesny Kraków).

 

28 października tego roku oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec powstaniu tzw. Strefy Czystego Transportu, wraz z apelem do radnych miejskich o odrzucenie w całości przedłożonej przez prezydenta Krakowa uchwały w sprawie ustanowienia tzw. Strefy Czystego Transportu w Krakowie, wydało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Jego treść dostępna jest tutaj.

 

W oświadczeniu Stowarzyszenia wskazano, że: Już dzisiaj w Krakowie obserwujemy skutki wprowadzenia, a później rozszerzania, strefy płatnego parkowania, która drastycznie zmniejszyła dostępność komunikacyjną wielu obszarów miejskich. Efektem tych decyzji władz miasta stało się wyludnienie znacznych rejonów Krakowa, upadek małych i średnich firm z różnych branż, a przez to skazanie centrum podwawelskiego grodu na uzależnienie od jednego sektora gospodarczego – turystyki – branży podatnej na wahania koniunkturalne, czego doświadczaliśmy w czasie tzw. pandemii. Niebezpieczny dla osób zamieszkujących całą aglomerację krakowską upadek placówek handlowych i usługowych w centrum oznacza skazanie tych osób na utratę tysięcy miejsc pracy oraz na korzystanie z galerii handlowych, które staną się głównym beneficjentem zmian w organizacji komunikacji.

 

Argumentami przeciw procedowanej uchwale, podnoszonymi przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, były m.in. brak oceny skutków ekonomicznych komunikacyjnego wykluczenia w mieście oraz ograniczenie możliwości poruszania się po mieście przez osoby biedne, starsze i chore, na ogół mniej majętne.

 

PiotrSkarga.pl

- Różnimy się dzisiaj od współczesnego świata zachodniego wyłącznie tym, że pozostaliśmy wierni wielu zasadom cywilizacji chrześcijańskiej, której tam już po prostu nie ma – stwierdził podczas dwudniowej konferencji środowisk konserwatywnych „Zderzenie Kulturowe w UE 2022” Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu PCh24.pl. Dokąd zmierza Europa i dlaczego ma w niej nie być miejsca dla wartości chrześcijańskich – takie pytania nasuwają się po spotkaniu środowisk konserwatywnych, które odbyło się 26 i 27 listopada w Warszawie.
W sobotę 3 grudnia 2022 r. w Krakowie rozpoczyna się peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej, która zainaugurowana będzie Mszą świętą w kościele pw. Św. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi jako jeden z podmiotów wspierających wędrówkę Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Krakowie, zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.
„Wielki kapitał a sprawa polska” - pod takim tytułem już w piątek 2 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu. Naszym prelegentem będzie znany m.in. z wyróżniających się publikacji w piśmie „Polonia Christiana” dr Jakub Wozinski. Zapowiada się niezwykle ciekawy wykład i dyskusja, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
„Adwent w Tradycji Kościoła” – to temat spotkania z ks. Marcinem Kostką FSSP, jakie organizuje Klub „Polonia Christiana” w Krakowie w czwartek 1 grudnia w sali konferencyjnej hotelu „Miodosytnia”. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wgłębienia się w znaczenie Adwentu i wykorzystania tego okresu ważnego w kalendarzu Kościoła Katolickiego w sposób godny i odbudowujący naszą duchowość.
Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie zaprasza na dwa spotkania z wybitnym kapłanem – rekolekcjonistą, kaznodzieją i kierownikiem duchowym ojcem Piotrem Idziakiem SJ. Ich tematem będzie medytacja ignacjańska w teorii i praktyce. Warto zapamiętać te dwie daty – 1 grudnia i 8 grudnia – i skorzystać z tego wyjątkowego zaproszenia.