Ratujmy rodzinę

wrzesień 2015
Ratujmy rodzinę

Ratujmy rodzinę

W toku naszego zaangażowania w akcję społeczną "Synowska prośba do papieża Franciszka", w której katolicy z całego świata słali do papieża listy z prośbą o potwierdzenie nauczania Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa (wysłano łącznie ponad 850 tys. listów), powstało swoiste vademecum wiedzy przystępnej dla każdego katolika.

 

Publikacja powstała pod nazwą "Opcja preferencyjna na rzecz rodziny. 100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie". Stworzyliśmy ją, aby ułatwić zrozumienie wagi spraw podjętych na Synodzie ds. Rodziny, zwołanym przez papieża Franciszka. Odpowiedzi w niej zawarte oparto o cytaty z dokumentów Kościoła, w tym z Katechizmu.

 

Książeczka jest przeznaczona nie tylko dla biskupów, kapłanów, zakonników, katechetów, czy też osób świeckich pełniących ważne funkcje w Kościele. Polecamy ją także każdemu katolikowi, który czuje zaniepokojenie narastającymi problemami w sferze związanej z małżeństwem i rodziną, a także chce przeciwdziałać antyrodzinnej ofensywie potężnych mass mediów. Oparcie się o stabilny fundament wielowiekowej nauki Kościoła ws. nierozerwalności małżeństwa i kształtu rodziny to jedyna sensowna odpowiedź na postmodernistyczne wzorce życia, narzucane nam przez świat celebrytów i mody, często przenikające także do struktur Kościoła.

 

"Opcję preferencyjną na rzecz rodziny" w wersji e-book (PDF) można nieodpłatnie zamówić przez stronę ebook.RatujmyRodzine.pl - kllikając w poniższy baner.