Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

2019-10-02
Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września. Data ta – będąca jednocześnie 407. rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi – oraz tematyka spotkania przyciągnęły do Domu Dziennikarza przy ul. Foksal tłumy widzów.

 

Spotkanie otworzył red. Witold Gadowski, który powitał licznie zgromadzoną publiczność i przedstawił uczestników panelu. Formułą panelu był cykl 10-minutowych wystąpień prelegentów, po którym mikrofon oddano słuchaczom, aby mogli zadać pytania.

 

Zanim jednak do tego doszło, głos na krótko zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Skargi – Sławomir Skiba. Odniósł się on do postaci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, którego osoba aż cztery stulecia czekała na decyzję władz Kościoła o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jak zauważył redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Skarga współcześnie nie tylko jest wzorem postawy gorliwego katolika i patrioty, ale także kandydatem do wyniesienia na ołtarze, a w przyszłości może nawet także do zaszczytnego miana doktora Kościoła.

 

Pierwsze wystąpienie przypadło w udziale prezesowi chorwackiego stowarzyszenia Vigilare. Vice Batarelo w płomienistym wystąpieniu przytoczył szereg kulturowych i historycznych podobieństw pomiędzy narodami chorwackim i polskim (w tym współdzieloną determinację licznych kręgów społecznych w stawianiu oporu światowej Rewolucji), a także opisał najważniejsze batalie, jakie stały się udziałem jego organizacji. 

 

Utworzone w Chorwacji w 2008 roku stowarzyszenie może już pochwalić się szeregiem inicjatyw w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w dodatku takich, które zakończyły się zwycięstwem. To właśnie chorwaccy konserwatyści zebrali w 4-milionowym kraju aż 130 tysięcy podpisów przeciwko legalizacji procedury in vitro (2011 rok), a także powstrzymali dzięki masowemu sprzeciwowi wprowadzenie seksedukacji w szkołach (2012).

 

Chorwacki prelegent opowiadał też o tym, jak w 2013 roku doszło do bezprecedensowej akcji – w ciągu dwóch tygodni koalicja pod przewodnictwem Vigilare zebrała 750 tysięcy podpisów za referendum w sprawie wpisania do konstytucji zapisu o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Stosowna poprawka została w następstwie kampanii wprowadzona do chorwackiej ustawy zasadniczej. Batarelo zaznaczył także, że wiele akcji prowadzonych przez nich odbywa się przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Ordo Iuris, zaś w Chorwacji powstaje obecnie filia prawniczego instytutu z Polski.

 

Następnym mówcą był red. Paweł Lisicki. Punkt wyjścia swoich rozważań umiejscowił w początkach cywilizacji chrześcijańskiej oraz w samym sporze o istotę pojęć kultury i antykultury. Ocenił, iż dodatkowy impet nowej fali Rewolucji dały niekorzystne zmiany wewnątrz Kościoła. Początkiem trwającego do dziś łańcucha zdarzeń i tendencji erodujących wspólnotę katolicką było jej osłabienie po Soborze Watykańskim II. -Dlaczego rewolucja seksualna? Ponieważ odwołuje się ona do tego, co w człowieku najbardziej pierwotne i najmocniejsze, do sfery popędowej, która ma przewrócić hierarchię odziedziczoną jeszcze z czasów greckich, starożytnych. To nie rozum ma wyznaczać miarę, lecz ludzka chęć, namiętność, emocja – zauważył redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

 

Nie mniej interesujące były przemówienia kolejnych dwóch panelistów – prezesa Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha. Ten pierwszy zwrócił uwagę na kluczowe dla losów każdej cywilizacji osadzenie systemu prawa w kulturze. Bez tego współistnienia i współoddziaływania można usankcjonować największą zbrodnię lub niegodziwość, a nie to powinno być celem prawodawstwa. Podawał przy tym bieżące przykłady skrajnie antykatolickich zabiegów, w których wykorzystuje się kategorię prawa pozytywnego do formułowania represyjnych interpretacji lub przepisów. Wystarczy wspomnieć o 80 pozwach wobec obrońców życia, składanych w sądach w celu zakneblowania im ust i uniemożliwienia promocji katolickich wartości w przestrzeni publicznej. Prelegent zauważył przy tym, iż w tego typu sprawach, nawet przy oczywistych ograniczeniach zasobów, każdorazowo starają się interweniować lub oferują swoją pomoc prawnicy z Ordo Iuris.

 

Arkadiusz Stelmach, dziękując darczyńcom Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej za to, że umożliwiają w ten sposób realizację jego misji, zauważył, że rewolucyjne działania ujawniają się w kolejnych dziedzinach życia społecznego. Wymaga to od katolików każdorazowo odważnej i stanowczej reakcji, gdyż pod brzmiącymi z pozoru niegroźnie hasłami „zrównoważonego rozwoju” oraz „walki ze zmianami klimatu” piewcy antykultury dążą do zdegradowania człowieka do poziomu zwierzęcia lub nawet poniżej tego poziomu. -Mamy do czynienia z humanizacją zwierząt i dehumanizacją człowiekaCzłowiek określany jest jako rak świata, depopulatorzy mówią o ograniczeniu liczby ludności do dwóch miliardów – zaznaczał wiceprezes SKCh.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi istnieje od 1999 roku. W swoich założeniach i praktyce działań społecznych dąży do obrony chrześcijańskich zasad w przestrzeni publicznej i propaguje hasła Tradycji, Rodziny i Własności jako recepty na zalew kolejnej, przetransformowanej fali światowej Rewolucji. Patron Stowarzyszenia – ks. Piotr Skarga – jest obecnie Sługą Bożym, a jego proces beatyfikacyjny znajduje się już na etapie badania zgromadzonej dokumentacji przez kościelne władze w Watykanie.

 

pm
Po skandalicznym „wyczynie” przedstawicieli skrajnej lewicy, którzy sprofanowali pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż, znajdujący się przed bazyliką świętego Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, na portalu Protestuj.pl zamieszczono petycję, z apelem do władz o surowe ukaranie sprawców. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zachęca swoich Przyjaciół i Darczyńców, aby licznie włączyli się w akcję masowego protestu przeciwko profanacji świętych dla katolików i Polaków symboli.
Kolejna akcja prowadzona przez nasze Stowarzyszenie zakończona! W kampanii Od zarazy wybaw nas, Panie, której uczestnicy mogli otrzymać e-book o tym samym tytule, wzięło udział ponad 1000 osób. W ich intencji została odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w dniu wspomnienia świętego Szymona z Lipnicy.
Stowarzyszenie Kultury Prawnej Ordo Iuris zorganizowało zbiórkę podpisów pod międzynarodową petycją, której celem jest powstrzymanie Konwencji Stambulskiej i wypowiedzenie jej przez europejskie rządy. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zachęca wszystkich swoich Przyjaciół, którym bliskie są konserwatywne wartości, do wsparcia jej swoim podpisem, który można złożyć tutaj!
Już ponad 17 tysięcy Polaków podpisało petycję skierowaną do Very Jourowej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, domagając się zaprzestania szantażu na polskich samorządowcach, którzy podpisali Samorządową Kartę Praw Rodziny. Swój sprzeciw można wyrazić na stronie protestuj.pl, gdzie został zamieszczony list do Komisarz odpowiedzialnej za kwestie praworządności.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i święto Niepokalanego Serca Maryi to święta, które są szczególnie bliskie wszystkim pobożnym i tradycyjnym katolikom. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zachęca wszystkich wiernych szczególnie do poświęcenia się Bożemu Sercu. Taki akt wraz Tarczą Najświętszego Serca Jezusowego, można otrzymać, biorąc udział w kampanii Zaufaj Bożemu Sercu. Dotychczas w ramach tej akcji, za pośrednictwem strony sercejezusa.pl, pakiet otrzymało już 638 042 osoby.