SKCh ostrzega szkoły przed aktywistami homoseksualnymi

2006-03-30
SKCh ostrzega szkoły przed aktywistami homoseksualnymi

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi do dyrekcji 18 451 gimnazjów i szkół średnich w Polsce trafiły listy informujące o problemach związanych z homoseksualizmem wraz z dołączoną broszurą pt. "Przemilczane problemy homoseksualizmu", powstałą na bazie amerykańskich badań naukowych oraz kopią artykułu z tygodnika "Ozon", opisującego oburzający przypadek wręczania młodzieży szkolnej obscenicznych ulotek w krakowskim urzędzie miasta.

Środowiska homoseksualne, przy wsparciu laickich mediów i organizacji lewicowych, już od kilku lat prowadzą w naszym kraju szeroko zakrojoną kampanię promującą homoseksualizm, której zasadniczym celem jest doprowadzenie do zmiany jednoznacznie negatywnej oceny perwersyjnych zachowań dominującej w naszym społeczeństwie.

W ostatnim czasie można zaobserwować niepokojące zjawisko przenikania do szkół aktywistów homoseksualnych, propagujących dewiacyjne treści pod pozorem profilaktyki zdrowotnej i różnorakich warsztatów edukacyjnych. Tak było w Krakowie 29 listopada ubiegłego roku, kiedy to organizacje homoseksualne zorganizowały w Urzędzie Miasta Krakowa pseudo-edukacyjne warsztaty na temat AIDS, podczas których rozpowszechniano wśród zaproszonych na spotkanie uczniów krakowskich szkół materiały promujące perwersyjne praktyki seksualne.

Podobna sytuacja miała miejsce w jednym z warszawskich liceów, gdzie 1 marca tego roku w ramach zorganizowanych "Dni Tolerancji" zaplanowano spotkanie młodzieży z szefem Kampanii Przeciw Homofobii, homoseksualnej organizacji znanej z prowadzenia agresywnej propagandy homoseksualnej. Na szczęście pod naciskiem opinii publicznej ten punkt imprezy nie doszedł do skutku.

W odpowiedzi na nasilenie tego typu działań, coraz częściej nakierowanych na dzieci i młodzież, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło akcję uwrażliwiania nauczycieli i wychowawców na ten problem. Należy podkreślić, że przesłane materiały, z uwagi na swą treść, przeznaczone były wyłącznie dla dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły. Stowarzyszenie skierowało je do gimnazjów i szkół średnich, bo to właśnie one są szkołami najbardziej narażonymi na odwiedziny propagatorów homoseksualnej ideologii.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.