Sławomir Olejniczak: Potrzeba budzenia sumień jeszcze bardziej aktualna niż przed dwudziestu laty

„Jestem przekonany, że działalność naszego Stowarzyszenia jest dziś bardziej aktualna niż była u jego zarania. Hasło, do którego się odwołujemy – Przebudźmy sumienia Polaków! – i wraz z nim, nawiązanie do postaci naszego patrona Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, właśnie teraz stają się jeszcze ważniejsze i pilniejsze w głoszeniu” – mówi Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Zapraszamy do nowego cyklu wypowiedzi kluczowych postaci związanych z naszym Stowarzyszeniem, w których będziemy diagnozować kondycję współczesnego świata, a także mówić o możliwych odpowiedziach świata chrześcijańskiego na działania rewolucjonistów.

„Nasza misja jako katolików świeckich to też przypominanie tej chrześcijańskiej prawdy, która od dwóch tysięcy lat jest niezmienna. Przypominamy ją w czasach zamętu, beznadziei i także zaniedbań ze strony duchowieństwa, które jest odpowiedzialne za pracę duszpasterską” – mówi prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Wartości takie jak Tradycja, Rodzina, Własność trzeba przypominać w dobie radykalnego porzucenia jakichkolwiek autorytetów i imponderabiliów. Myślenie wychodzące poza ramy doczesności jest też źródłem nadziei, o czym przypomina prezes Sławomir Olejniczak:  -„Chcemy dalej to czynić – przypominać o tym, co najważniejsze. Pomimo naturalistycznego skupienia się na ludzkości, na Ziemi, na doczesności, widzimy w społeczeństwie tęsknotę za tym, co duchowe. Przypominanie przez nasze Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi o sferze nadprzyrodzonej - o tym co jest wieczne i nieprzemijające - zawsze będzie aktualne. Potrzeba ta jest obecnie rosnąca, gdyż widzimy, jak wielu ludzi cierpi i popada w beznadzieję, co często się objawia nawet w formie zaburzeń nerwowych i chorób psychicznych, nie mówiąc już o aktach autoagresji i samobójstw” - dodaje.

 

Źródło: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.


Oto scenariusz globalnego kryzysu ekonomiczno-społecznego, który pociągnie za sobą kryzys przywództwa politycznego i instytucjonalnego rządów narodowych. To wszystko, w otoczeniu silnych korporacji, stworzy pole do przejęcia gigantycznej władzy przez rząd światowy. Taka katastroficzna wizja przyszłości była jednym z punktów spornych w debacie pt. „Witajcie w nowym lepszym świecie” (prowadzenie: Witold Gadowski), która odbyła się w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Prezentujemy jedną z wypowiedzi mec. Jerzego Kwaśniewskiego (Ordo Iuris) w ramach debaty.
Pełen cykl dla samochodów elektrycznych – od produkcji, przez eksploatację i utylizację – okazuje się bardziej toksyczny dla środowiska niż w przypadku pojazdów spalinowych. Unijni politycy idą jednak w zaparte, budując coraz mniej innowacyjną i coraz bardziej socjalistyczną Europę – to jedna z konkluzji debaty pt. „Kryzys gospodarczy – prawdziwe przyczyny”, która została przeprowadzona 10 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu wypowiedzi uczestnika debaty – prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego.
Zachęcamy do wysłuchania wyjątkowego fragmentu debaty pt. „Kościół jako strażnik wolności”, która została przeprowadzona 8 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Poniższy cytat, jak również nagranie wideo, to zapis wypowiedzi red. Pawła Lisickiego – szefa redakcji „Do Rzeczy” i stałego współpracownika mediów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.
Laicyzacja zachowań, moda na odżegnywanie się od wiary i uzurpowanie sobie prawa do życia według reguł własnych, dalekich od nauczania Kościoła to bolączka naszych czasów. Bardzo złym przykładem jest gdy taką drogą podążają duchowni. O tym, jak o. Wojciech Żmudziński SJ atakuje naszą wiarę opowiada Paweł Chmielewski w programie „Na straży”.
Valdis Grinsteins, publicysta katolicki i podróżnik, był gościem Łukasz Karpiela w programie „Czas Maryi”. Dyskusja wokół nadziei i pewności zwycięstwa wszystkich, którzy będą wyczuleni na ostrzeżenia Matki Bożej oraz posłuszni Jej wskazówkom.