Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej uczciło pamięć ks. Piotra Skargi

2023-02-02 00:00:00
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej uczciło pamięć ks. Piotra Skargi
W czwartek 2 lutego 2023 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczcili 487. rocznicę narodzin patrona naszej organizacji - Sługi Bożego księdza Piotra Skargi. Biało-czerwone wieńce ozdobiły dwa kluczowe dla Jego postaci miejsca w Krakowie: ołtarz boczny kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z sarkofagiem zawierającym doczesne szczątki Kaznodziei Narodu oraz pomnik na Placu św. Marii Magdaleny.

Delegacja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, złożona z wiceprezesa Arkadiusza Stelmacha i szefa Działu Kontaktów Publicznych Piotra Kucharskiego, nawiedziła miejsca pamięci ks. Piotra Skargi wczesnym popołudniem 2 lutego br. To właśnie tego dnia w 1536 roku, w Grójcu przyszedł na świat Piotr Skarga Powęski - późniejszy kapłan, królewski kaznodzieja, wybitny pisarz religijny i zarazem twórca innowacyjnych w tamtych czasach organizacji dobroczynnych. Rocznica ta - podobnie jak dzień narodzin dla Nieba księdza Skargi, a więc 27 września - stanowi zawsze dla naszego środowiska oraz dla wielu polskich patriotów okazję namysłu nad kondycją duchową i moralną naszej Ojczyzny. 

Gorąco zachęcamy do upowszechniania wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, jak również prosimy o włączenie się w zanoszone przez nas regularnie modlitwy o rychłe dokończenie procesu beatyfikacji naszego Patrona.

PiotrSkarga.pl

27 września 2023 r., wspominając 411. rocznicę śmierci naszego Patrona, delegacja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyła wieńce przy ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Dziękując Bogu za owoce pracowitego i oddanego Kościołowi życia ks. Piotra Skargi sięgajmy jak najczęściej po mądrość płynącą z Jego dzieł. O zawartym w nich przekazie warto pamiętać szczególnie w trudnych momentach dla naszej Ojczyzny.
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.
Środowiska patriotyczne północnej Polski uczciły 81. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. III Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci Żołnierzy NSZ, uroczysta Msza Święta, Marsz Pamięci Żołnierzy NSZ ulicami elbląskiej starówki oraz konferencja popularno-naukowa i koncert patriotyczny były doskonalą okazją do wspominania polskich patriotów, których powinniśmy dzisiaj naśladować, szczególnie wobec prób anihilacji naszej tożsamości narodowej i wartości od wieków budujących polskość.
Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.