Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej uczciło pamięć ks. Piotra Skargi

2023-02-02 00:00:00
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej uczciło pamięć ks. Piotra Skargi
W czwartek 2 lutego 2023 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczcili 487. rocznicę narodzin patrona naszej organizacji - Sługi Bożego księdza Piotra Skargi. Biało-czerwone wieńce ozdobiły dwa kluczowe dla Jego postaci miejsca w Krakowie: ołtarz boczny kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z sarkofagiem zawierającym doczesne szczątki Kaznodziei Narodu oraz pomnik na Placu św. Marii Magdaleny.

Delegacja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, złożona z wiceprezesa Arkadiusza Stelmacha i szefa Działu Kontaktów Publicznych Piotra Kucharskiego, nawiedziła miejsca pamięci ks. Piotra Skargi wczesnym popołudniem 2 lutego br. To właśnie tego dnia w 1536 roku, w Grójcu przyszedł na świat Piotr Skarga Powęski - późniejszy kapłan, królewski kaznodzieja, wybitny pisarz religijny i zarazem twórca innowacyjnych w tamtych czasach organizacji dobroczynnych. Rocznica ta - podobnie jak dzień narodzin dla Nieba księdza Skargi, a więc 27 września - stanowi zawsze dla naszego środowiska oraz dla wielu polskich patriotów okazję namysłu nad kondycją duchową i moralną naszej Ojczyzny. 

Gorąco zachęcamy do upowszechniania wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, jak również prosimy o włączenie się w zanoszone przez nas regularnie modlitwy o rychłe dokończenie procesu beatyfikacji naszego Patrona.

PiotrSkarga.pl

Po niezwykle udanym spotkaniu w Krakowie, podczas którego przybyli widzowie szczelnie wypełnili salę konferencyjną, ojciec dr Michał Chaberek OP odwiedzi Olsztyn i Elbląg, gdzie wygłosi swój wykład pt. „Czy człowiek pochodzi od małpy?”. Nie zabraknie przekonujących dowodów i prowokujących pytań. Zapraszamy na te spotkania.
Gorzów Wielkopolski oraz Szczecin to dwa miasta, w których Kluby „Polonia Christiana” organizują spotkania z pisarzem Stanisławem Srokowskim, poświęcone przypomnieniu tragedii jaką zgotowali ukraińscy nacjonaliści Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej i przypomnienie losów naszych rodaków powinniśmy traktować jako nasz narodowy obowiązek pamiętania o tysiącach pomordowanych.
W środę 22 marca w krakowskim kinie „Kijów” zaprezentowany zostanie film ważmy dla każdego chrześcijanina. „Umrzesz i co dalej?” to przekaz dający wiele nadziei, przygotowujący do ważnego i nieuchronnego wydarzenia w życiu każdego człowieka, które współczesny świat zdaje się pomijać, pozostawiając osobę umierającą i jej najbliższych bez pomocy duchowej.
Ogromne zainteresowanie raportem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi o zrównoważonym rozwoju i rozwój wydarzeń wokół Stolicy Apostolskiej z ostatnich miesięcy wymagają pogłębienia analizy wpływu zrównoważonego rozwoju na poczynania Kościoła. Nowy wykład na ten temat wygłosi w ramach Klubu „Polonia Christiana” red. Paweł Chmielewski.
W czasie, gdy przeciwnicy tradycyjnych wartości wyśmiewają się z cnót takich, jak czystość, pokora, miłość czy umiarkowanie, naszym obowiązkiem jest przypominanie postaci, które stanowiły w historii Kościoła przykłady godne naśladowania. O Marii Goretti, jej życiu i śmierci opowie o. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz podczas krakowskiego spotkania Klubu „Polonia Christiana”.