Listy od Przyjaciół
 
Uważam, że cała działalność Instytutu jest niezwykłą łaską od Boga.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z całego serca pragnę Was pozdrowić i wyrazić swoją wdzięczność za to, iż mogę należeć do Apostolatu Fatimy. Dziękuję Opatrzności Bożej, że tak pokierowała moim życiem, iż trafiłam do Waszej wspólnoty. Dziękuję szczególnie za kolejne numery „Przymierza z Maryją”,  które dużo dobra wnoszą w moje życie. Wiele artykułów porusza problemy, z którymi stykam się w codziennym życiu, a nie zawsze sobie z nimi radzę. Dzięki wskazówkom zawartym w tekstach łatwiej mi pewne rzeczy zrozumieć i to jest dla mnie niezwykle cenne. Ponadto pogłębiam swoją wiedzę, a tego nigdy dość i umacniam swoją wiarę. Uważam, że cała działalność Instytutu jest niezwykłą łaską od Boga. Wspaniale, że opowiadacie się za wartościami chrześcijańskimi, tradycją katolicką, że uświadamiacie Polaków, jak  ważne jest budowanie rodziny mocnej Bogiem, że warto zawierzyć swoich bliskich Chrystusowi i z Nim iść przez życie. Wówczas rodzina, mimo różnych trudności i wichrów, przetrwa, ostoi się – „Nie runie dom, który na skale będzie utwierdzony”. Niech Matka Boża Fatimska nieustannie okrywa Waszą misję płaszczem Swojej opieki, a także osoby współpracujące i angażujące się w posługę dla innych oraz dostarcza potrzebnych łask w codziennych obowiązkach. Niech Wam Bóg błogosławi!

Oddana czytelniczka Małgorzata