Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej

marzec 2012
Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej

Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej

W okresie Wielkiego Postu 2012 roku Instytut Ks. Piotra Skargi rozpoczął kampanię mającą na celu rozpropagowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Aby indywidualne rozmyślania na temat Męki Pana Jezusa ułatwić i uatrakcyjnić, przygotowaliśmy książeczkę pt. „Via Crucis. Rozważania Drogi Krzyżowej”, zawierającą refleksje pasyjne autorstwa wybitnego brazylijskiego myśliciela katolickiego Plinia Correi de Oliveira.

Do ozdobionej pięknymi obrazami Drogi Krzyżowej, autorstwa J. Beau, książeczki dołączyliśmy płytę z nagraniem tekstów rozmyślań, czytanych przez Jacka Romanowskiego. Wspaniałe dopełnienie stanowi oprawa muzyczna w wykonaniu Agnieszki Plebanek.

Wiosną 2012 roku to wspaniałe wydawnictwo trafiło do ponad 254 tysięcy Przyjaciół Instytutu z całego kraju.

Akcję kontynuujemy w internecie, za pomocą strony: www.DrogaKrzyzowa.org, gdzie można usłyszeć fragmenty rozważań. Łącznie, do 2019 roku, rozprowadziliśmy niemal 263 tysiące sztuk wydawnictwa.