XI Kongres Konserwatywny: Prawda, Dobro i Piękno w przestrzeni publicznej

październik 2014
XI Kongres Konserwatywny: Prawda, Dobro i Piękno w przestrzeni publicznej

XI Kongres Konserwatywny: Prawda, Dobro i Piękno w przestrzeni publicznej

Wzorem lat poprzednich, także jedenasty Kongres Konserwatywny odbył się we wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

Temat spotkania zorganizowanego jak zwykle przez Instytut Ks. Piotra Skargi brzmiał: Prawda, Dobro i Piękno w przestrzeni publicznej. Podczas sympozjum, zorganizowanego 18 października 2014 roku zebrani wysłuchali czterech prelekcji.

Jako pierwszy głos zabrał prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodziny i Własności (TFP) Julio Loredo. Swoje wystąpienie zatytułował: Psychologiczny wymiar dechrystianizacji - rewolucja w tendencjach. Następnym prelegentem był prof. Paweł Skrzydlewski, który mówił o roli piękna w wychowaniu człowieka.

Także w drugiej części obrad wysłuchaliśmy dwóch niezwykle interesujących wykładów. Prof. Roman Konik podczas swego wystąpienia odpowiedział na pytanie: Czy współczesna sztuka sakralna służy uświęceniu człowieka?, zaś  Brzydocie w służbie postępu mówił wiceprezes Instytutu Ks. Piotra Skargi i redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Sławomir Skiba.

Podczas Kongresu po raz kolejny wręczono Nagrodę im. Ks. Piotra Skargi. Tym razem popiersie wybitnego kaznodziei epoki Kontrreformacji otrzymał ks. Dariusz Oko – teolog, filozof i duszpasterz, krytyk zagrażającej dziś rodzinie i osobie ludzkiej ideologii gender. - Decyzję o przyznaniu nagrody podjęto w uznaniu za demaskowanie na polu naukowym prawdziwych celów ideologii gender i godną naśladowania, odważną postawę syna Kościoła - podkreślił Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Instytutu.

Na zakończenie Kongresu uczestnicy wysłuchali koncertu muzyki klasycznej. 

Obszerniejszą informację o Kongresie można przeczytać na portalu PCh24.pl.