Zapraszamy na premierę filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”

2021-08-16
Zapraszamy na premierę filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zaprasza do Warszawy na premierowy pokaz filmu red. Łukasza Karpiela pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”, odkłamujący lewackie bzdury na temat organizacji broniącej tradycyjne wartości. Wstęp za okazaniem darmowych wejściówek.

 

Manipulacje, ataki, kłamstwa, wyzwiska… To codzienność, z którą muszą zmagać się pracownicy Ordo Iuris. Lewicowo-liberalne środowiska nie zwracają uwagi na wartości, sukcesy i dobro, które przynosi działalność Ordo Iuris. Prawdę o Instytucie pokazuje rzetelne i niezależne medium – PCh24TV.

 

Czy Ordo Iuris można zarzucić religijny fundamentalizm, tak jak to czynią media kształtujące lewą stronę opinii publicznej? Czy w Ordo Iuris pracują sami mężczyźni? Czy chcą oni zniszczyć prawa kobiet? Jakie są ich źródła finansowania? Kto wpiera pracę Instytutu? Kto jest beneficjentem działań Ordo Iuris?

 

Na te pytanie odpowiadają twórcy filmu, którym udało się dotrzeć do Prezesa Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego i pracowników Instytutu, ale i darczyńców oraz osób, którym Instytut Ordo Iuris pomógł, gdy dookoła wszyscy odmawiali.

 

Pokaz odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 19:00 w sali A kina „Luna” – przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie.

 

Wstęp za okazaniem darmowych wejściówek, które można odbierać:

  • od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:30-21:00 w kasie kina „Luna” 

oraz

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 w biurze Centrum Życia i Rodziny – przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, w Warszawie (domofon 51, V piętro – można skorzystać z windy).

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.