„Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela”

marzec 2021
 „Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela”

„Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela”

„Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela” to trwająca właśnie akcja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Materiały wysyłane do ponad 250 tysięcy domów są doskonale dobrane tematycznie do okresu Wielkiego Postu, przygotowującego nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W religijnym przeżyciu najbliższych tygodni pomoże tysiącom Polaków film pt. Via Dolorosa („Droga Zbawienia”).

 

Film z przekazem zwycięstwa Jezusa

Wyprodukowany przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi film „Via Dolorosa”, który będzie rozsyłany do wielu domów wraz z książeczką z rozważaniami Drogi Krzyżowej i kartą modlitewną, zatytułowaną „Wezwanie do Krzyża Świętego ze Śladami Drogocennej Krwi Pańskiej”, to piękny przekaz i duchowe przeżycie dla każdego chrześcijanina.

Wielkim wzbogaceniem filmu jest komentarz Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, który wprowadza nas w atmosferę czasów, gdy po tej ziemi stąpał Jezus Chrystus. Poznając współczesność miejsc związanych z męką naszego Zbawiciela przeżyjemy głębiej tajemnicę, która ostatecznie przyniosła światu radosną nowinę Zmartwychwstania i zwycięstwa Jezusa na Krzyżu.

 

Budzimy sumienia Polaków

Duchowa akcja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, nazwana „Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela”, ma szansę obudzić nasze sumienia i odnowić nas w wierze, tak potrzebnej w tych trudnych dla chrześcijan czasach. „Via Dolorosa”, mimo że posługuje się obrazami współczesnymi, w pełni oddaje przekaz znany nam z Pisma Świętego i pomaga w zrozumieniu głębi tajemnicy chrześcijaństwa. Miejsca, do których kierujemy swoje myśli szczególnie w Wielkim Tygodniu (Golgota, Grób Boży czy cała Droga Krzyżowa) mają dla chrześcijan znaczenie wyjątkowe, poruszające serce każdego wiernego.

Oglądając film „Via Dolorosa” warto poznać genezę jego powstania. Jego wyjątkowość polega bowiem także na zaangażowaniu się w jego powstanie zarówno twórców, jak i darczyńców. Film powstał dzięki 1073 Darczyńcom, którzy przekazali Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi 77 tys. zł na tę wartościową produkcję. Sukcesem wszystkich – Darczyńców i autorów filmu – jest więc specjalne wyróżnienie dla filmu na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalana 2020”.

 

Trafić do wielu domów

Dzięki akcji SKCh im. Ks. Piotra Skargi „Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela” do 253 tysięcy domów trafi teraz dzieło służące pokrzepieniu duszy i przypominające o ofierze Chrystusa, otwierającej nam drogę do Zbawienia.

Prowadzona przy okazji akcji „Przejdź Drogę Krzyżową śladami Zbawiciela” zbiórka datków pozwoli na zwiększenie liczby odbiorców zarówno samego filmu, jak i materiałów, do których warto sięgać przez cały rok. Każdy z nas może więc pomóc w zwiększeniu liczby osób, dla których przeżycie Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego będzie pełniejsze i da siłę wytrwania w czasach nasilających się ataków na wiarę.