Jubileusz na Jasnej Górze
 
300. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 8 września Kościół polski świętował 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W tym bowiem dniu, Roku Pańskiego 1717, biskup chełmski Krzysztof Szembek nałożył na wizerunek Jasnogórskiej Pani korony papieskie przekazane przez Ojca Świętego Klemensa XI. Nie był to pierwszy przypadek takiego uczczenia Maryi w Polsce, gdyż jeszcze w 1651 roku nuncjusz papieski w Polsce arcybiskup Giovanni de Torres symbolem królewskiej godności uwieńczył warszawski obraz Matki Bożej Łaskawej.

 

Wyjątkowej rangi uroczystości z 1717 roku nadaje jednak ogromna rola Obrazu Jasnogórskiego w życiu narodu polskiego. Co więcej, koronacja nastąpiła ponad pół wieku po dramatycznej obronie klasztoru przed Szwedami (1655) i ślubach poczynionych przez króla Jana Kazimierza (1656), w ramach których monarcha obrał Maryję Patronką, Opiekunką i Królową państw, nad którymi panował. Wtedy też po raz pierwszy podczas odmawiania Litanii Loretańskiej padło wezwanie: Królowo Korony Polskiej – módl się za nami. W tym kontekście nałożenie koron było dla Polaków nie tylko ozdobieniem cudownego obrazu symbolem władzy monarszej, ale i dopełnieniem aktu ślubów lwowskich Jana Kazimierza Wazy. Dodajmy, że rok później, 4 września 1718 roku, biskup wileński Konstanty Kazimierz Brzostowski koronami papieskimi przesłanymi przez tego samego papieża Klemensa XI uwieńczył najsłynniejszy wówczas wizerunek Matki Bożej na Litwie – Matkę Bożą z Troków.

 

AK

 

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!