„Ave Maria! Fatimskie świadectwo"

maj 2011
„Ave Maria! Fatimskie świadectwo"

„Ave Maria! Fatimskie świadectwo"

Wysłaliśmy naszym Sympatykom ponad 201 000 książek pt. „Ave Maria! Fatimskie świadectwo" pod redakcją Bogusława Bajora. Na jej treść składają się dwie odrębne części. W pierwszej zaprezentowano modlitwy przekazane przez Anioła Pokoju oraz samą Matkę Bożą za pośrednictwem trojga pastuszków z Fatimy: świętego Franciszka, świętej Hiacynty i Łucji. Drugą część stanowią świadectwa osób, które dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej otrzymały łaski: uzdrowienia, wyjście z nałogu, uratowane małżeństwa, dar oczekiwanego potomstwa i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługuje szata graficzna, którą tworzą reprodukcje pięknych, akwarelowych obrazów.