Nasze kampanie
 
Dr Paul Cameron w Polsce

W kwietniu na zaproszenie Instytutu im. Ks. Piotra Skargi gościł w Polsce dr Paul Cameron z amerykańskiego Family Research Institute. Amerykański naukowiec wygłosił szereg wykładów w różnych miastach Polski.

Niestety, władze Uniwersytetu Warszawskiego cofnęły wydaną wcześniej zgodę na zorganizowanie w murach uczelni konferencji naukowej pt. „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” z udziałem amerykańskiego psychologa, tłumacząc to „bliskością dni żałoby narodowej” po tragedii w Smoleńsku. Tymczasem propagandowa debata zorganizowana przez środowiska homoseksualne dzień później odbyła się tam bez przeszkód. Podobną nietolerancję dla niepoprawnej politycznie nauki wykazały władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Podlaskiej. Spotkania z dr. Cameronem odbyły się natomiast bez przeszkód w Łodzi, Krakowie, Gliwicach, Bytomiu i Tomaszowie Lubelskim, a także w Warszawie i Toruniu – jednak poza terenami uczelni.