Kongres Apostołów Fatimy

maj 2017
Kongres Apostołów Fatimy

Kongres Apostołów Fatimy

Apostołowie Fatimy nie mają niestety wielu okazji, by spotkać się w większej grupie i cieszyć się towarzystwem ludzi podobnie myślących, odznaczających się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej Fatimskiej. Nic więc dziwnego, że zorganizowany 20 maja 2017 roku przez Instytut Ks. Piotra Skargi Kongres Apostołów Fatimy przyciągnął do Krakowa prawdziwe tłumy – przyjechało niemal 2000 czcicieli Maryi z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane, by uczcić 100. rocznicę Objawień Matki Bożej Fatimskiej.

 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w średniowiecznej bazylice pod wezwaniem Bożego Ciała, w sercu krakowskiej dzielnicy Kazimierz.  

 

Po zakończeniu liturgii i przejściu do Centrum Kongresowego ICE, członkowie Apostolatu Fatimy wysłuchali słów gościa honorowego Kongresu księdza arcybiskupa Jana Pawła Lengi, emerytowanego ordynariusza Karagandy (Kazachstan), który zachęcał obecnych do rozpowszechniania Orędzia Fatimskiego we współczesnym świecie. Arcypasterz powiedział między innymi:

 

– Każdy z nas może być jednym z tych, którzy niosą orędzie Boże. Świat prezentuje nam hedonizm, konsumpcjonizm, promuje perwersje. Jednak diabeł już dawno został pokonany. Nie ma przed sobą żadnej perspektywy. Powinniśmy modlić się za biedaków, którzy mu ulegli, żeby nie sądzili, iż są zwycięzcami. Kiedy odrzucimy propozycję diabła, to Bóg będzie rządził naszymi sercami.

 

Arcybiskup Lenga poświęcił sztandar Apostolatu Fatimy, po raz pierwszy zaprezentowany podczas Kongresu publicznie.

 

Do Apostołów Fatimy zwrócili się także: ks. kardynał Raymond Leo Burke oraz Antonio Borelli, autor książki Fatima – orędzie tragedii czy nadziei?. Niestety, nie mogli przybyć osobiście, toteż ich przesłania odtworzono na dużym ekranie.

 

Gorąco zachęcam was, abyście trwali w Apostolacie. Orędzie Fatimskie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Niech Bóg błogosławi wam i waszemu spotkaniu – mówił amerykański kardynał.

 

Z kolei Antonio Borelli apelował:

Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie pomaga wszystkim Apostołom Fatimy, którzy angażują się w rozpowszechnianie tego orędzia. Nie ustawajcie w wypełnianiu tak szczytnej misji.

 

Następnie głos zabrał prezes Instytutu im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak. Mówił on o potrzebie pokuty narodowej. Zwrócił uwagę, iż jest ona koniecznością, gdyż grzech ma wymiar nie tylko osobisty, ale i społeczny. Przytoczył historię proroka Jonasza i apelu o nawrócenie skierowanego w imieniu Boga do mieszkańców Niniwy. Prezes Olejniczak przedstawił szereg przejawów dokonujących się w naszym kraju grzechów społecznych.

 

Ukazał również prawdziwe znaczenie miłosierdzia, które dzisiaj – także w interpretacji ludzi Kościoła – coraz częściej mylnie utożsamiane jest z pobłażliwością dla zła. Prowadzi to do grzechów zuchwałych, wymierzonych przeciwko Duchowi Świętemu. Tymczasem w istocie ludzie mają do wyboru nawrócenie i pokutę albo karzącą rękę Bożej sprawiedliwości.

 

W następnym przemówieniu redaktor naczelny „Przymierza z Maryją” Bogusław Bajor wyjaśniał, dlaczego powinniśmy trwać w przymierzu, czyli szczególnej więzi z Matka Bożą. Wszak Matka Zbawiciela towarzyszyła Synowi we wszystkich ważnych wydarzeniach Jego życia na Ziemi. Sam Pan Jezus, na chwilę przed śmiercią, powierzył Maryi wiernego ucznia („Oto Matka Twoja” – J 19,25-27). Matka Boża przedstawia Bogu wszystkie nasze potrzeby. Cierpi, gdy Jej dzieci zmierzają ku zatraceniu. Prelegent nawiązał też do objawień włoskiego jezuity, Juliusza Mancinellego. Zwracając się do zakonnika, Matka Boża nazywała siebie Królową Polski.

 

Jak mamy zbliżać się do Pana Boga? Poprzez dobre życie, pokutę, częste przyjmowanie Komunii świętej. Matka Boża przynosi nam lekarstwa: Szkaplerz święty, Różaniec, Cudowny Medalik, Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca… - podkreślił redaktor Bajor.

 

Na nieodzowność katolickiej nadziei wskazał z kolei Sławomir Skiba, wiceprezes Instytutu Ks. Piotra Skargi, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana”. Przypomniał on obietnicę skierowaną do dzieci fatimskich przez Matkę Bożą: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”. Przywołał też sformułowane przez świętych (m.in. Ludwika Grignion de Montfort, Wincentego Ferreriusza, Hildegardę z Bingen, Maksymiliana Kolbe) zapowiedzi doczesnego triumfu Kościoła oraz dokonaną przez brazylijskiego myśliciela katolickiego, Plinia Correę de Oliveira, analizę prowadzonego od wieków antychrześcijańskiego przewrotu oraz katolickiej reakcji na bezbożną rebelię.

 

Mówca podkreślił, że autor „Rewolucji i Kontrrewolucji” wyraził oparte na dogłębnej teologicznej analizie przekonanie, że koniec dziejów nie nastąpi zanim Kościół nie osiągnie wielkości, do jakiej przeznaczył go Pan Bóg. Ponieważ świat, jak dotychczas, nie nawrócił się (a wręcz przeciwnie – coraz bardziej oddala się od Stwórcy), prawdopodobnie wcześniej dopełnią się kary zapowiedziane sto lat temu w Fatimie. W ich obliczu powinniśmy z całych sił działać na rzecz przyspieszenia nadejścia Królestwa Maryi, które nie będzie czymś w rodzaju „raju na Ziemi”, lecz polem dalszego zmagania dobra i zła.

 

Po przemówieniach rozpoczął się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Krakowskiego Chóru Męskiego pod kierunkiem Janusza Wierzgacza oraz Kwintetu Dętego „Passionart”. Zabrzmiały m.in. "Bogurodzica", "Salve Regina", "Ave Maris Stella", "Z dalekiej Fatimy", "Ave Maria".

 

Na zakończenie Kongresu Instytut Księdza Piotra Skargi przygotował premierowy pokaz filmu pt. „Fatima – orędzie wciąż aktualne” w reżyserii Jarosława Mańki. Po projekcji uczestnicy Kongresu odmówili wspólnie część chwalebną Różańca świętego.

 

Podczas Kongresu Apostołów Fatimy w hallu Centrum Konferencyjnego działało stoisko, na którym goście mogli nabyć wydawnictwa Instytutu i Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi, w tym archiwalne numery dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją”.

 

Relację z tego wydarzenia można przeczytać na www.PCh24.pl

 

Zachęcamy do obejrzenia całych wystąpień prelegentów Kongresu oraz innych relacji na stronie www.ApostolatFatimy.pl

Można tam również przystąpić do duchowej rodziny Apostołów, by razem rozpowszechniać Orędzie Matki Bożej i uczestniczyć w podobnych inicjatywach.