Strony Maryjne
 
Matka Boża Bolesna w Świętej Wodzie

„Święta Woda brzegi rwie” – tymi słowami Jan Paweł II przywitał młodzież, która w 1998 roku na rowerach przybyła do Rzymu z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (administracyjnej części Wasilkowa) – siedem kilometrów na północ od Białegostoku.

To miejsce kultu znane jest od dawna, a od 1997 roku, kiedy powstała tu Góra Krzyży, pątników wciąż przybywa.

Z powstaniem sanktuarium wiąże się wiele legend i opowieści. Jedna z nich mówi o odzyskaniu wzroku przez Iwana, młodszego syna właściciela tych ziem, Bazylego. Iwan, wskutek przewlekłej choroby, stracił wzrok, a wypędzony przez starszego brata z domu rodzicielskiego, tułał się po okolicy. Gdy zupełnie opadł z sił, zaczął błagać Boga o pomoc. We śnie ukazała mu się Matka Boża i rzekła: W miejscu, gdzie leżysz, rozsuń ręką liście, rozgrzeb piasek, a znajdziesz wodę. Przemyj nią oczy, a będziesz zdrów. Niewidomy uczynił, jak mu kazała Maryja. Spod liści wytrysnęła obficie woda. Przemył nią oczy i natychmiast przejrzał. Z wdzięczności za okazaną łaskę zbudował w tym miejscu niewielką studzienkę, wzniósł nad nią szałas i umieścił w niej ikonę Matki Bożej. Niezwykłe miejsce zaczęto nazywać „Nad Świętą Wodą”, a źródełko jest czynne do dziś.

Z kolei pierwsza udokumentowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z początku XVIII wieku. Mówi ona o tym, że niejaki Bazyli Papiernik, unita z Supraśla, na starość stracił wzrok. Jego syn wywiózł go do lasu i tam zostawił. Stary, niewidomy ojciec zaczął płakać i lamentować. Siedział właśnie pod dębem, na którym wisiał obraz płaczącej Matki Bożej Bolesnej z sercem przebitym mieczem. Nagle łzy Madonny spłynęły na jego ręce. Wtedy też usłyszał Jej słowa: Ja, Matka Ludzi, Matka Niebieska, uprosiłam Syna..., tu w pobliżu jest źródło, idź, umyj się, a będziesz widział. Tak uczynił i przejrzał. W podzięce za uzdrowienie ufundował kaplicę, w której umieszczono wizerunek Matki Bożej Bolesnej.

W roku 1719 kaplicę poświęcił metropolita unicki Leon Kiszka. Od tej pory Święta Woda stała się ośrodkiem kultu Matki Bożej.

W 1996 r. Świętą Wodę nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Po tym wydarzeniu nastąpił dynamiczny rozkwit tego miejsca kultu. Przy sanktuarium powstała w 1997 roku Góra Krzyży, która stała się celem pielgrzymek wielu pątników, pozostawiających tutaj swoje krzyże wotywne.

Pielgrzymi modlą się następnie w świątyni przed cudownym obrazem, przedstawiającym Matkę Bolesną, trzymającą w dłoni koronę cierniową swojego Syna. W święto Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2006 r. nastąpiła intronizacja obrazu Maryi jako Królowej Podlasia.

DMB