Nasze kampanie
 
Wspieramy powodzian

Ostatnia powódź spowodowała ogromne szkody w wielu rejonach kraju. W akcję pomocy powodzianom włączył się także Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Ze względu na rozmiar klęski i brak wsparcia ze strony państwa w Sandomierzu i okolicy, postanowiliśmy właśnie na tym terenie skoncentrować pomoc. Dzięki naszym darczyńcom udało się zakupić i przekazać tamtejszym ratownikom PCK dwa namioty pneumatyczne, pojazd terenowy quad oraz krótkofalówki. Ponadto przedstawiciele Instytutu dostarczyli na tamte tereny 1000 Cudownych Medalików, które zostały rozprowadzone wśród poszkodowanych. Oba namioty mogą służyć jako polowe ambulatoria medyczne. Większy ma powierzchnię 38 m2. Można go postawić w terenie w ciągu kilku minut. Mniejszy o powierzchni 16 m2 jest z nim kompatybilny i w razie potrzeby mogą być połączone.

Po terenie objętym powodzią sandomierscy ratownicy poruszali się przekazanym przez nasz Instytut quadem Yamacha Grizzly. – Quad już sprawdził się w akcji. Ma niesamowitą moc – podkreśla ratownik medyczny Łukasz Chorzępa, szef Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz. – Jest tak lekki, że mogą go przenieść dwie osoby. Wody się nie boi. W zanurzeniu może iść praktycznie po siedzenie – chwali pojazd, demonstrując jego możliwości. – Nie ma lepszego sprzętu – dodaje.

Na prośbę PCK zakupiliśmy również dla ratowników 10 krótkofalówek. – Dzięki Instytutowi jesteśmy teraz potentatami, jeśli chodzi o posiadany sprzęt – cieszy się prezes Zarządu Rejonowego PCK w Sandomierzu Leopold Wójcik, ratownik kierowca.

Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz, do której cały ten sprzęt trafił, przekazała na ręce prezesa naszego Instytutu, Sławomira Olejniczaka tabliczkę pamiątkową jako podziękowanie za wsparcie i okazaną pomoc w działaniach ratowniczych.

Ze swej strony pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym czytelnikom, darczyńcom i przyjaciołom, którzy z tak wielką hojnością odpowiedzieli na apel o przekazanie datków na pomoc dla powodzian. Odzew z jakim się on spotkał przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrane środki przekazane zostaną na dalszą pomoc dla osób poszkodowanych przez żywioł.