Strony Maryjne
 
Matka Nowego Życia

U bram Bieszczad, na Pogórzu Bukowskim leży Zagórz, niegdyś kolejarska osada, przez którą na przełomie XIX i XX wieku przejeżdżały pociągi ze Lwowa i Krakowa do Wiednia i Budapesztu. To niewielkie miasteczko znane jest w okolicy dzięki Matce Bożej Zagórskiej, czczonej tu od ponad 600 lat, a od 2007 roku noszącej tytuł Matki Nowego Życia. Trudno o lepsze miano dla obrazu przedstawiającego scenę Zwiastowania – moment, w którym mocą Ducha Świętego w łonie Maryi począł się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.

Cudowny wizerunek znajduje się w ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP. Obraz pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XV wieku. Tradycja wiąże go z osobą króla Kazimierza Wielkiego, który miał się zatrzymać w tych okolicach w drodze na Ruś. Ponoć we śnie ukazała mu się Matka Boża, obiecując powodzenie wyprawy i prosiła o wystawienie ku Jej czci kaplicy.

Pod wpływem proroczego, jak się okazało, snu, król zlecił budowę kaplicy, a po szczęśliwym powrocie z wyprawy przysłał do Zagórza malowany na drewnie obraz Zwiastowania NMP, który zapoczątkował trwający nieprzerwanie do dziś kult. Już w 1669 roku jezuita, Michał Krasuski opisał wizerunek jako łaskami słynący, a Maryję nazwał Panią Bieszczadzką, nadzieją upadających na duchu i Przyjaciółką dla wszystkich. W 1745 roku biskup przemyski, Wacław Sierakowski polecił spisywanie i potwierdzanie przysięgą ważniejszych cudów za wstawiennictwem Zagórskiej Pani.

Przez następne wieki kult Maryi czczonej w zagórskim obrazie nasilił się. Obecnie przybywają tu coraz liczniejsze pielgrzymki już nie tylko z okolic, ale także z odległych miejscowości, a nawet ze Słowacji i Węgier. Cześć Matce Bożej oddawali również grekokatolicy i – co ciekawe – także niektórzy Żydzi. W księdze wotywnej spisano podziękowania za doznane łaski: najczęściej pomoc w chorobie, sprawach osobistych i zawodowych.

Dziś, podobnie jak na przestrzeni wieków życie religijne zagórskiej parafii koncentruje się na szczególnym nabożeństwie do Maryi. Wyjątkowo uroczyście obchodzone są święta maryjne: Zwiastowanie (25 marca) i Nawiedzenie (według tradycyjnego kalendarza – 2 lipca), gdy w parafii ma miejsce odpust, oraz Wniebowzięcie NMP.

Od 1965 roku obchodzona jest nowenna przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, w maju ze wzgórza rozbrzmiewa Majówka, czyli pieśni maryjne wykonywane na trąbkach.

Łaskami słynący obraz Matki Nowego Życia ukoronowany został przez metropolitę przemyskiego, ks. abp. Józefa Michalika podczas wielkiej uroczystości 1 lipca 2007 roku.

 
DMB

Redakcja dziękuje Pani Janinie Pigoń z Krosna za materiały dotyczące zagórskiego sanktuarium.