17. numer Przymierza z Maryją

lipiec, sierpień 2004 2004

Drodzy Przyjaciele,

Co dnia, z jednego krańca ziemi do drugiego, na wysokościach niebios i w głębinach otchłani, wszystko sławi i głosi Maryję przedziwną - pisał w swoim traktacie św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jakże wielką chwałą zechciał Bóg obdarzyć Maryję - ten wzór cnót wszelkich. Kościół święty potwierdzał wielokrotnie to szczególne wybraństwo i rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

 

Miesiąc sierpień jest poświęcony Jej szczególnej czci, a 15 sierpnia obchodzić będziemy Jej dzień - Święto Wniebowzięcia, dlatego też ten numer „Przymierza z Maryją" poświęcamy temu, ogłoszonemu przez papieża Piusa XII, dogmatowi naszej świętej wiary.

 

W 17. już numerze „Przymierza z Maryją" powracają „Stare Opowieści". Mamy nadzieję, że ich obecność w wakacyjnym wydaniu naszego dwumiesięcznika sprzyjać będzie wspólnej lekturze dzieci, młodzieży i starszych.

 

„Lektura Duchowa" zawiera tym razem jakże aktualne dzisiaj słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego o zaniku zasad moralnych i tajemnicy siły katolików wobec współczesnego kryzysu.

 

O. Łukasz Karpiński w „Słowie Kapłana" przypomina prawdy katechizmowe dotyczące darów Ducha Świętego i ich znaczenie w dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości.

 

Wakacje są czasem zasłużonego wypoczynku dla wielu spośród nas, ale nawet w tym okresie nie możemy zapominać o słowach Pana Jezusa: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Te słowa Zbawiciela winny być dla nas stałą przestrogą, również w chwilach wytchnienia, dlatego w „Zapomnianych Prawdach i Wartościach" przypominamy najważniejsze papieskie wezwanie tego pontyfikatu, wezwanie do modlitwy.

Z racji przypadającego 21 sierpnia wspomnienia wielkiego papieża św. Piusa X, w dziale "Święte Wzory" przedstawiamy sylwetkę tego pogromcy modernizmu i wielkiego przyjaciela dzieci.

 

W numerze również stałe działy m.in.: „Rodzina", „Listy od Przyjaciół", „Nasze Kampanie" oraz „Strony Maryjne", na których tym razem piszemy o Matce Bożej z Pompejów.

 

Życzymy owocnej lektury i udanego wypoczynku wakacyjnego, który przygotuje nas do nowych wyzwań w trakcie całego roku.

 

W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!